دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 101
تعداد مقالات 1,363
تعداد نویسندگان 3,971
تعداد مشاهده مقاله 2,654,630
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,800,120
نسبت مشاهده بر مقاله 1947.64
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1320.7
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,899
درصد پذیرش 30
زمان پذیرش (روز) 135
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 610

 نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت دوماهنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.


 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.


      

 

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تعیین اثربخشی مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد (TRP) بر کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و طرحواره‌های مرتبط با اختلال افسردگی در جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد

رضا سلمانی پور نقلبری؛ علیرضا پیرخائفی؛ جاوید پیمانی؛ علی اکبر فروغی

دوره 31، شماره 2 ، خرداد و تیر 1403، صفحه 118-132

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7656.2982

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال افسردگی اساسی با نقایص شناختی و عملکرد اجرایی همراه است. هدف این مطالعه تعیین میزان اثربخشی آموزش مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد بر کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و اصلاح طرحواره‌های مرتبط با اختلال افسردگی در جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد بود.مواد و روش­ها: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی در قالب طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز (tDCS) و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌‌فعالی

سارا تقی زاده هیر؛ محمد نریمانی؛ سیف اله آقاجانی؛ مهریار ندر محمدی؛ سجاد بشرپور

دوره 31، شماره 2 ، خرداد و تیر 1403، صفحه 133-145

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7701.3008

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه­ای مغز و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­فعالی انجام شد. مواد و روش­ها: پژوهش حاضر شبه ­­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. به روش نمونه­ گیری هدفمند 60 کودک دارای اختلال نقص توجه/ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی روایت درمانی بر فراهیجان و کنش تأملی در بین نوجوانان دختر شهر اصفهان

فاطمه دافعیان؛ زهرا یوسفی

دوره 31، شماره 2 ، خرداد و تیر 1403، صفحه 146-157

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7696.3004

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روایت درمانی بر فراهیجان و کنش تأملی در بین نوجوانان دختر شهر اصفهان بود. مواد و روش­ها: روش پژوهش از نوع نیمه­تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری، کلیه دختران نوجوان شهر اصفهان بودند که با نمونه‌گیری دسترس، 40 نفر، انتخاب و به­صورت روش تصادفی ...  بیشتر

پرستاری
تحلیل محتوا (تکنیک یا روش پژوهش؟): یک مرور روایتی نظام‌مند

نرجس حشمتی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ سارا احمدی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 756-768

چکیده
  زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی ...  بیشتر

زنان و زایمان
تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

فاطمه زهرا کریمی؛ مریم صالحیان؛ حمیده حسینی؛ زهرا نوروزی؛ ملیحه عافیت

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 144-162

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1546

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی انجام شد.مواد و روش­ها: در این مطالعه تمامی مطالعات مربوط به بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی با کلیدواژه‌های اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی

مرضیه بابایی حیدر آبادی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 102-116

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1549

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات بی‌اشتهایی عصبی یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر با هـدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی‌ عصبی انجـام گرفـت.مواد و روش­ها: پـژوهش  حاضر از نـوع نیمـه‌تجربـی، با طرح پیش‌آزمـون و پس‌آزمون و پیگیری ...  بیشتر

پرستاری
مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی

لیلا قنبری افرا؛ فریده یوسفی‌زاده؛ منیره قنبری افرا

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 811-821

چکیده
  زمینه و هدف: مشکلات سلامت جسمی و روانی، کیفیت زندگی بیماران را کاهش می‌دهد و توانایی آنها را برای سازگاری با بیماری محدود می‌کند. ارتقای رفتارهای سازگار براساس مدل روی، موجب تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد می‌شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی انجام شد.. مواد و روش‌ها: مطالعه ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس آنلاین به شیوه میکرولرنینگ و بارش فکری بر آگاهی دانشجویان پرستاری نسبت به سوءرفتار با بیماران مبتلا به ایدز

فاطمه شیرازی؛ شیوا حیدری؛ پویا حسین زاده؛ هادی ذوالفقارزاده

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 744-755

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه رفتار تبعیض‌آمیز کارکنان درمانی نسبت به افراد مبتلا به ایدز به وفور مشاهده می‌شود. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش‌های تدریس آنلاین به شیوه میکرولرنینگ و بارش فکری بر آگاهی دانشجویان پرستاری نسبت به سوءرفتار با بیماران مبتلا به ایدز انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 90 دانشجوی پرستاری به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
ارتباط بین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس: یک مطالعه مورد شاهدی

محمدشفیع مجددی؛ مریم امیرپور؛ محمد صاحبکار؛ مریم کرابی؛ سعیده سادات شبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.1605

چکیده
  زمینه و هدف: پسوریازیس یک بیماری پوستی شایع است که با پاپول‌ها و پلاک‌های پوسته پوسته ظاهر می‌شود و می‌تواند عواقب روانی و جسمی داشته باشد. با توجه به نقش ضدالتهابی ویتامین D، مطالعاتی در مورد ارتباط سطح سرمی این ویتامین با پسوریازیس انجام شده‌است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط فاکتورهای حفظ و بازسازی‌کننده پیوندگاه عصبی-عضلانی با فاکتورهای التهابی هیپوکامپ تحت تاثیر تمرین ورزشی شنا در موش‌های مدل آلزایمری

محمد سلیمانی فارسانی؛ محمد فتحی؛ زهرا همتی؛ زینب گرگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7653.2978

چکیده
  مقدمه: ورزش یک به عنوان یک گزینه غیردارویی برای پیشگیری یا کندکردن روند آلزایمر است. لذا این پژوهش درصدد یافتن مکانیسم احتمالی ارتباط عضله و هیپوکامپ است. مواد و روش‌ها:. 32 سر رت‌ 6 هفته‌ای به صورت تصادفی به چهار گروه شم (SH)، کنترل آلزایمری(AC)، تمرین(T) و تمرین آلزایمری (AT) تقسیم شدند. آلزایمر از طریق تزریق بتا آمیلوئید در هیپوکمپ القا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی تأثیر بتاهیستین در جلوگیری از افزایش وزن به دنبال مصرف اولانزاپین در بیماران مبتلا به روان‌پریشی

حسین فهیمی؛ سمیرا فوجی؛ الهام ناوی پور؛ میلاد ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7577.2925

چکیده
  زمینه و هدف: اولانزاپین یکی از موثرترین داروهای ضد روان پریشی برای درمان اسکیزوفرنی است، اما به دلیل اثرات نامطلوب متابولیک قابل توجه از جمله بالاترین نرخ افزایش وزن در بین تمام داروهای ضد روان پریشی مورد توجه قرار گرفته است . مواد و روش ها : این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار با بیماری روان‌پریشی تحت درمان استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر ادیپونکتین و ویسفاتین در زنان مبتلا به دیابت بارداری

میترا خادم الشریعه؛ اعظم ملانوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7725.3030

چکیده
  دیابت بارداری (GDM) یکی از شایع‌ترین عوارض بارداری و شیوع آن در سراسر جهان همراه با افزایش دیابت نوع دو در حال افزایش است. دیابت بارداری می‌تواند عوارض مختلفی را برای مادر و جنین به همراه داشته باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر برخی آدیپوکین‌ها در زنان مبتلا به دیابت بارداری بود. روش تحقیق: به این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
جداسازی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین از پسابهای صنعتی و شناسایی مولکولی آنها به روش ریبوتاپینگ

مهتا مجدنیا؛ مریم صدرنیا؛ فاطمه شهبازی؛ نوشین سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7644.2970

چکیده
  مقدمه: یکی از بهترین راهکارها جهت حذف فلزات سمی، استفاده از باکتری های مقاوم به این فلزات با فرآیند پاک سازی زیستی می باشد. هدف از این پژوهش جداسازی باکتریهای مقاوم به قلع، مس، کروم و نیکل از پسابهای صنعتی و شناسایی مولکولی آنها می باشد. مواد و روش ها: ابتدا از کارخانه های آبکاری واقع در استان تهران، پساب آلوده به فلزات سنگین جمع آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش اضطراب مرگ، ترس از ابتلا به کرونا، حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری در پیش بینی اختلال سازگاری

فاطمه عزیزی گنجه ای؛ اسحق رحیمیان بوگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7684.2997

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: اختلال سازگاری یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی است که تعیین عوامل دخیل در آن حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نقش پیش‌بین تعیین‌کننده‌های فردی، اجتماعی و روان‌شناختی در اختلال سازگاری انجام گرفت. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 402 شرکت کننده از افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بررسی میزان تغییرات بیان ژن MAP9 و hsa-miR-142-5p در بافت‌های سرطانی دهانه رحم آلوده به ویروس پاپیلومای انسانی

اکرم رحیمی مقدم؛ نسیم قربانمهر؛ صدیقه غربی؛ فاطمه نیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.30468/jsums.2024.7734.3037

چکیده
  زمینه و هدف: شایعترین عامل سرطان دهانه رحم، ویروس پاپیلومای انسانی است که خواص سرطان‌زایی خود را توسط انکوژن‌های E6 و E7 به سلول‌ها القا می‌کند. miRNAها و انکوژن‌های ویروسی می‌توانند میزان بیانmiRNA ها و ژن‌های انسانی را تغییر دهند. بررسی پروفایل بیانmiRNA ها و ژن‌های هدف آن‌ها منجر به شناسایی miRNAها و ژن‌هایی می‌شود که می‌توانند به عنوان ...  بیشتر

ابر واژگان