دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 101
تعداد مقالات 1,363
تعداد نویسندگان 3,971
تعداد مشاهده مقاله 2,631,886
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1,788,039
نسبت مشاهده بر مقاله 1930.95
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1311.84
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 3,882
درصد پذیرش 30
زمان پذیرش (روز) 135
تعداد پایگاه های نمایه شده 12
تعداد داوران 610

 نشریه مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت دوماهنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند.


 پیرو نامه شماره 3329/د/700 در تاریخ 94/8/9، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان مبنی بر داشتن " کداخلاق" برای چاپ مقالات پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی، الزامی است که نویسندگان در هنگام ارسال مقاله "کداخلاق" را بصورت یک فایل پیوست نمایند. بدیهی است که بدون ارایه این کد طی نمودن فرایند داوری تا پذیرش و چاپ غیرممکن خواهد بود.


بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار شماره ORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد.


      

 

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر

فاطمه پارسی فر؛ مجید وحیدیان رضازاده؛ محسن سراوانی؛ حسین نخعی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری آلزایمر شایع‌ترین شکل زوال عقل می‌باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است. مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی یافته‌های واکسیناسیون مبتلایان به کووید 19 بستری‌شده در شهر سبزوار: یک مطالعه مقطعی

محمدشفیع مجددی؛ نسترن ذاکرالحسینی؛ اعظم خسروجردی؛ مصطفی روشن زاده؛ علی تاج

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 13-20

چکیده
  زمینه و هدف: همه‌گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم‌های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تأثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت‌ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن‌های مرتبط، سوق داده است از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته‌های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد. مواد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سالمندان
تأثیر ورزش‌های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان

نسترن عسگری؛ حسن خلجی؛ جلیل مرادی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 21-33

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی، دوران بسیار حساسی از زندگی انسان است و توجه به نیازها و موضوعات این مرحله از زندگی، ضروری است. از این‌رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ورزش­های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان است. مواد و روش­ها: روش پژوهش از نوع علی- مقایسه­ای و جامعه آماری، سالمندان شهر اراک بودند که از بین آن­ها 102 سالمند 60 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران

کیمیا صارمی؛ زهرا دهقانی؛ محمود وکیلی؛ مریم ساده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 34-47

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت­های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری‌های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می‌باشد. تجویز آنتی‌بیوتیک‌های در طیف گسترده و افزایـش مقاومـت آنتـی‌بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومـت باکتری‌ها را در پیشبرد درمـان ضـروری می‌سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری‌های مولد عفونت‌های ادراری در بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی سطح سرمی دی- دایمر، فیبرینوژن و اینترلوکین۶ به‌عنوان پارامترهای شاخص برای شروع به‌موقع درمان بیماران کووید 19-

مهسا سعیدپور؛ محمد فضیلتی؛ ذوالفقار لطفی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 48-59

چکیده
  زمینه و هدف: پاندمــی کوویــد-۱9 کــه توســط کرونــاویــروس ایجاد شده به یکی از بزرگ‎ترین مشکلات بهداشــتی قرن حاضر تبدیل شــده اســت. نقش داده‌های آزمایشگاهی در تشخیص اشکال شدید کووید-19 به‌طور قطع ثابت نشده است. این پژوهش با هدف یافتن راه‌های پیشگیری سریع بیماری کووید-19 انجام شد.مواد و روش­ها: : این مطالعه بر روی 43 نفر از بیماران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی‌آلدهید، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت

زهره میرزاوند؛ محمد فتحی؛ مصطفی بهرامی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 60-71

چکیده
  زمینه و هدف: کم‌تحرکی در بروز دیابت و استرس اکسیداتیو بافت‌ها نقش دارد، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت‌های نر مبتلا به دیابت بود. مواد و روش­ها: 44 رت نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به‌‌صورت تصادفی به چهار گروه 10تایی سالم، دیابتی، تمرین‌ هوازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی زنان و زایمان
بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر اضطراب قبل از سزارین مادران باردار نخست‌زا

فاطمه محلی؛ محمد علی نژاد مقدم؛ مریم سادات کاتبی؛ علی دشتگرد؛ مینا قلعه نوئی

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 72-82

چکیده
  زمینه و هدف: اضطراب یک مشکل شایع در بیماران سزارین است که می­تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. آرام‌بخشی بنسون می­تواند به‌عنوان یک روش طب مکمل برای کاهش اضطراب مفید باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تأثیر آرام‌بخشی بنسون بر میزان اضطراب زنان باردار نخست‌زا متقاضی سزارین بود. مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه‌تجربی از نوع مداخله‌ای ...  بیشتر

گزارش موردی روانشناسی و روانپزشکی
اثر‌بخشی مداخلات زود‌هنگام مدل دنور- ‌والدین بر بهبود نیم‌رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه‌‌ ‌موردی

فهیمه ساجدی فر؛ پروین احتشام زاده؛ علیرضا حیدری؛ سحر صفرزاده

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 83-95

چکیده
  زمینه و هدف: سال­های­اولیه زندگی در مداخلات و پیشرفت کودکان اتیسم، اهمیت فراوانی دارد و بررسی نقش والدین در این زمینه ضروری به­ نظر می­رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخلات زود­هنگام مدل دنور- والدین بر بهبود نیم­رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفته­است.مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی طب داخلی
بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه یک بیمارستان آموزشی در تهران

شیرین افهمی؛ نگین اسمعیل پور بزاز؛ علیرضا خوشنویسان؛ کوروش صادقی؛ محمودرضا سرزعیم؛ پرستو امیری؛ احسان رحیم پور؛ مهناز منتظری

دوره 31، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 96-105

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف منطقی آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی می‌تواند موجب کاهش عفونت محل جراحی، مقاومت میکروبی و بار اقتصادی شود. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بهینه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه‌شده در داروخانه بیمارستان دکتر شریعتی انجام شده است. مواد و روش­ها: ...  بیشتر

پرستاری
تحلیل محتوا (تکنیک یا روش پژوهش؟): یک مرور روایتی نظام‌مند

نرجس حشمتی فر؛ حسین کریمی مونقی؛ سارا احمدی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 756-768

چکیده
  زمینه و هدف: برای دستیابی به توسعه در آموزش، پژوهش و تحقیق سنگ‌بنای اولیه به شمار می­رود؛ از این رو مطالعه روش­های پژوهشی برای شناخت علمی و بهبود کیفیت پژوهش اهمیت دارد. تحلیل محتوا یکی از مهم­ترین انواع پژوهش است که علی‌رغم کاربردهای گوناگون آن هنوز تعریف روشنی از آن در زمینه روش تحقیق یا تکنیک بودن نشده است. در این نوشتار سعی ...  بیشتر

زنان و زایمان
تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک کارآزمایی‌های بالینی

فاطمه زهرا کریمی؛ مریم صالحیان؛ حمیده حسینی؛ زهرا نوروزی؛ ملیحه عافیت

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 144-162

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای اختلال عملکرد جنسی در زنان یائسه، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام‌مند تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی انجام شد.مواد و روش­ها: در این مطالعه تمامی مطالعات مربوط به بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی با کلیدواژه‌های اختلال عملکرد جنسی زنان، اختلال عملکرد ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال بی‌اشتهایی‌ عصبی

مرضیه بابایی حیدر آبادی؛ محمد قمری؛ سیمین حسینیان

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 102-116

چکیده
  زمینه و هدف: اختلالات بی‌اشتهایی عصبی یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در میان نوجوانان است. پژوهش حاضر با هـدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تصویر بدنی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر مبتلا به بی‌اشتهایی‌ عصبی انجـام گرفـت.مواد و روش­ها: پـژوهش  حاضر از نـوع نیمـه‌تجربـی، با طرح پیش‌آزمـون و پس‌آزمون و پیگیری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

رباب سرچمی؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ انیتا باغدا ساریانس

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 576-590

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و باعث بعضی تغییرات جمسانی و روانی در زنان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش‌قاعدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری ...  بیشتر

پرستاری
مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی

لیلا قنبری افرا؛ فریده یوسفی‌زاده؛ منیره قنبری افرا

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 811-821

چکیده
  زمینه و هدف: مشکلات سلامت جسمی و روانی، کیفیت زندگی بیماران را کاهش می‌دهد و توانایی آنها را برای سازگاری با بیماری محدود می‌کند. ارتقای رفتارهای سازگار براساس مدل روی، موجب تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی افراد می‌شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف مروری یکپارچه بر کاربرد مدل سازگاری روی بر کیفیت زندگی انجام شد.. مواد و روش‌ها: مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ایمنی شناسی و بیوشیمی
ارتباط بین سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس: یک مطالعه مورد شاهدی

محمدشفیع مجددی؛ مریم امیرپور؛ محمد صاحبکار؛ مریم کرابی؛ سعیده سادات شبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

چکیده
  زمینه و هدف: پسوریازیس یک بیماری پوستی شایع است که با پاپول‌ها و پلاک‌های پوسته پوسته ظاهر می‌شود و می‌تواند عواقب روانی و جسمی داشته باشد. با توجه به نقش ضدالتهابی ویتامین D، مطالعاتی در مورد ارتباط سطح سرمی این ویتامین با پسوریازیس انجام شده‌است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و پسوریازیس انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیک پزشکی و پرتو درمانی
پایه گذاری ارزیابی سلامت شغلی پرسنل پرتوکار بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

روح اله قهرمانی اصل؛ آیدا امیدبخش؛ پریسا سلیمانپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

چکیده
  زمینه و هدف: در هر دوره زمانی خصوصاً در زمان گسترش بیماریهای تنفسی همچون بیماری کووید- 19 درخواست های سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا یا HRCT به طور تصاعدی افزایش می یابد. این موضوع باعث افزایش بارکاری و میزان مواجه پرتوی کارکنان در بخش های رادیولوژی می شود.مواد و روش: مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر طی بررسی تعداد CT اسکن های انجام شده در بازه زمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط فاکتورهای حفظ و بازسازی‌کننده پیوندگاه عصبی-عضلانی با فاکتورهای التهابی هیپوکامپ تحت تاثیر تمرین ورزشی شنا در موش‌های مدل آلزایمری

محمد سلیمانی فارسانی؛ محمد فتحی؛ زهرا همتی؛ زینب گرگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  مقدمه: ورزش یک به عنوان یک گزینه غیردارویی برای پیشگیری یا کندکردن روند آلزایمر است. لذا این پژوهش درصدد یافتن مکانیسم احتمالی ارتباط عضله و هیپوکامپ است. مواد و روش‌ها:. 32 سر رت‌ 6 هفته‌ای به صورت تصادفی به چهار گروه شم (SH)، کنترل آلزایمری(AC)، تمرین(T) و تمرین آلزایمری (AT) تقسیم شدند. آلزایمر از طریق تزریق بتا آمیلوئید در هیپوکمپ القا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
بررسی تأثیر بتاهیستین در جلوگیری از افزایش وزن به دنبال مصرف اولانزاپین در بیماران مبتلا به روان‌پریشی

حسین فهیمی؛ سمیرا فوجی؛ الهام ناوی پور؛ میلاد ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  زمینه و هدف: اولانزاپین یکی از موثرترین داروهای ضد روان پریشی برای درمان اسکیزوفرنی است، اما به دلیل اثرات نامطلوب متابولیک قابل توجه از جمله بالاترین نرخ افزایش وزن در بین تمام داروهای ضد روان پریشی مورد توجه قرار گرفته است . مواد و روش ها : این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 120 بیمار با بیماری روان‌پریشی تحت درمان استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
اثربخشی روایت درمانی بر فراهیجان و کنش تاملی در بین نوجوانان دختر شهر اصفهان

فاطمه دافعیان؛ زهرا یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  زمینه وهدف: هدف از پژوهش حاضرتعیین اثربخشی روایت درمانی بر فراهیجان و کنش تاملی در بین نوجوانان دختر 13 تا 18 ساله شهر اصفهان بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان 13 تا 18 ساله شهر اصفهان در سال 1401 بودند.با روش نمونه گیری دسترس از بین دختران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فیزیولوژی ورزشی
اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر ادیپونکتین و ویسفاتین در زنان مبتلا به دیابت بارداری

میترا خادم الشریعه؛ اعظم ملانوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  دیابت بارداری (GDM) یکی از شایع‌ترین عوارض بارداری و شیوع آن در سراسر جهان همراه با افزایش دیابت نوع دو در حال افزایش است. دیابت بارداری می‌تواند عوارض مختلفی را برای مادر و جنین به همراه داشته باشد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ۱۲ هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر برخی آدیپوکین‌ها در زنان مبتلا به دیابت بارداری بود. روش تحقیق: به این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
تعیین اثر بخشی مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد(TRP) بر کارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب شناختی و طرحواره‌های مرتبط با اختلال افسردگی در جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد.

رضا سلمانی پور نقلبری؛ علیرضا پیرخائفی؛ جاوید پیمانی؛ علی اکبر فروغی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  هدف: اختلال افسردگی اساسی با نقایص شناختی و عملکرد اجرایی همراه است. هدف این مطالعه تعیین میزان اثر بخشی آموزش مدل درمانی فرایند تثبیت مجدد برکارکردهای اجرایی، انعطاف‌پذیری عصب‌شناختی و اصلاح طرحواره‌های مرتبط با اختلال افسردگی در جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد بود. مواد و روش‌ها: روش مطالعه نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
جداسازی باکتری های مقاوم به فلزات سنگین از پسابهای صنعتی و شناسایی مولکولی آنها به روش ریبوتاپینگ

مهتا مجدنیا؛ مریم صدرنیا؛ فاطمه شهبازی؛ نوشین سهرابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  مقدمه: یکی از بهترین راهکارها جهت حذف فلزات سمی، استفاده از باکتری های مقاوم به این فلزات با فرآیند پاک سازی زیستی می باشد. هدف از این پژوهش جداسازی باکتریهای مقاوم به قلع، مس، کروم و نیکل از پسابهای صنعتی و شناسایی مولکولی آنها می باشد. مواد و روش ها: ابتدا از کارخانه های آبکاری واقع در استان تهران، پساب آلوده به فلزات سنگین جمع آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز (tDCS) و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

سارا تقی زاده هیر؛ محمد نریمانی؛ سیف اله آقاجانی؛ مهریار ندر محمدی؛ سجاد بشرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای مغز و توانبخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. به روش نمونه‌گیری هدفمند 60 کودک دارای اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی
نقش اضطراب مرگ، ترس از ابتلا به کرونا، حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری در پیش بینی اختلال سازگاری

فاطمه عزیزی گنجه ای؛ اسحق رحیمیان بوگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  چکیده زمینه و هدف: اختلال سازگاری یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی است که تعیین عوامل دخیل در آن حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نقش پیش‌بین تعیین‌کننده‌های فردی، اجتماعی و روان‌شناختی در اختلال سازگاری انجام گرفت. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 402 شرکت کننده از افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک و بیماری های آن
بررسی میزان تغییرات بیان ژن MAP9 و hsa-miR-142-5p در بافت‌های سرطانی دهانه رحم آلوده به ویروس پاپیلومای انسانی

اکرم رحیمی مقدم؛ نسیم قربانمهر؛ صدیقه غربی؛ فاطمه نیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

چکیده
  زمینه و هدف: شایعترین عامل سرطان دهانه رحم، ویروس پاپیلومای انسانی است که خواص سرطان‌زایی خود را توسط انکوژن‌های E6 و E7 به سلول‌ها القا می‌کند. miRNAها و انکوژن‌های ویروسی می‌توانند میزان بیانmiRNA ها و ژن‌های انسانی را تغییر دهند. بررسی پروفایل بیانmiRNA ها و ژن‌های هدف آن‌ها منجر به شناسایی miRNAها و ژن‌هایی می‌شود که می‌توانند به عنوان ...  بیشتر

ابر واژگان