بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض بیماری تالاسمی ماژور در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید دستغیب شیراز در سال های 85-1384

حسین انصاری؛ سیدحمیدرضا طباطبایی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 62-72

چکیده
  زمینه و هدف: تالاسمی ماژور شایع ترین کم خونی ارثی در دنیا و ایران است که درمان آن به تزریق منظم خون نیاز دارد. تزریق مکرر خون به بیماران موجب افزایش آهن و روی به بدن شده و در صورت عدم تزریق منظم دسفرال باعث عوارض متعددی در آن ها می گردد که شایع ترین آن ها عوارض قلبی، اختلالات غدد اندوکرین و عفونت هایی مثل ایدز و هپاتیت می باشد. هدف این مطالعه ...  بیشتر