بررسی پایداری پروتئین p53 با شاخص های پاتولوژی در سرطان کولورکتال با روش ایمونوهیستوشیمی

محمدرضا مهاجری؛ رحیم گل محمدی؛ سیدمهدی زرگریان

دوره 14، شماره 3 ، مهر و آبان 1386، ، صفحه 141-146

چکیده
  زمینه هدف: در سرطان کولورکتال آسیب های ژنتیکی و عادت های غذایی نقش اصلی را دارند. پروتئین p53 که محصول ژن p53 می باشد، مهم ترین عامل سرکوب کننده تومور است. میزان جهش و بیان ژن p53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در نواحی مختلف متفاوت گزارش شده است. در حالت طبیعی، نیمه عمر پروتئین p53 کوتاه بوده و در شکل جهش یافته، نیمه عمر پروتئین افزایش می یابد ...  بیشتر

آدنوم غیرفعال هیپوفیز: مطالعه کلینیکوپاتولوژی از 85 مورد

سیدمحمد توانگر؛ محمدباقر اردشیرلاریجانی؛ علی مهتا؛ وحید حق پناه؛ آناهیتا لشکری؛ رامین حشمت

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1385، ، صفحه 99-104

چکیده
  زمینه و هدف: آن دسته از آدنوم های هیپوفیز که فاقد علایم بالینی ناشی از افزایش ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی باشند، تحت عنوان "آدنوم غیرفعال هیپوفیز" نامیده می شوند. این تومورها حدود یک چهارم تومورهای هیپوفیزی را شامل می شوند. بهترین راه شناسایی این تومورها استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمی است. Ki-67 یک آنتی ژن هسته سلول است که توسط آنتی ...  بیشتر