زنان و زایمان
بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی)

فرزانه منتظری فر؛ مرضیه قاسمی؛ رسول تقویی فر؛ مهدیه کیخانژاد؛ منصور کرجی بانی؛ ابراهیم علیجانی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 294-301

چکیده
  زمینه و هدف  سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS)، یکی از شایع‌ترین اختلالات هورمونی در زنان سنین ناباروری است. زنان مبتلا به این بیماری، در معرض خطر زودرس بیماری‌های قلبی- عروقی قرار دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و سایر عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به PCOS انجام شد. مواد ...  بیشتر

پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی

مریم صالحی؛ مهوش جعفری؛ علیرضا عسگری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1081-1089

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی ...  بیشتر

بررسی اثر میریستین بر عملکرد انقباضی آئورت سینه‌ای در موش صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین

محمدرضا رجبی؛ مهرداد روغنی؛ زینب ادب

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1123-1133

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیابت قندی با گذشت زمان با افزایش وقوع بیماری‌های قلبی- عروقی همراه است. باتوجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانی فلاونوئید میریستین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تجویز این ماده بر پاسخ انقباضی و رفع انقباضی آئورت سینه‌ای ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی و تعیین نقش استرس اکسیداتیو در موش صحرائی بود. موادّ و روش‌ها: دراین مطالعه‌ی ...  بیشتر

مقایسه تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی خون خرگوش پس از قطع مواجهه با امواج ماکروویو تلفن سیار

ویدا زراوشانی؛ سیدباقر مرتضوی؛ علی خوانین؛ علی رضایی؛ رمضان میرزایی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 238-245

چکیده
  زمینه و هدف: کاربرد امواج ماکروویو با فرکانس 915 مگاهرتز در تلفن سیار باعث ایجاد اثرات حرارتی و غیر حرارتی می شود. با توجه به مواجهه شغلی کاربران تلفن همراه به ویژه اپراتورهای مخابرات و نیز با توجه به اهمیت ویژه آنتی اکسیدان ها در سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها، در این پژوهش به بررسی اثرات بیولوژیکی امواج ماکروویو ...  بیشتر

بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید

مریم اصفهانی؛ لیدا حق نظری؛ محمدرضا صفری؛ نسرین شیخ؛ مسعود کورکی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 89-94

چکیده
  زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو واکنشی است که در آن تعادل بین عوامل اکسیدان و آنتی اکسیدان در سیستم های بیولوژیک به هم می خورد. یکی از شناخته شده ترین اثرات بیولوژیکی استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپد می باشد. در بیماران همودیالیز،‌ به دلیل افزایش احتمال تولید رادیکال های آزاد از منابع مختلف، شرایط انجام واکنش های پراکسیداسیون لیپید ...  بیشتر