بررسی تاثیر متفورمین بر وضعیت لیپیدها و وزن در بیماران دیابتی نوع 2

علیرضا معتمدزاده؛ محمد افخمی اردکانی؛ مریم رشیدی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 205-210

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری مزمن است که با مقاومت به انسولین، اختلال ترشح انسولین و افزایش تولید گلوکز کبدی مشخص می شود. متفورمین دارویی از دسته بی گوانیدها است که سبب کاهش تولید گلوکز کبدی شده و می تواند باعث افزایش حساسیت بافت های محیطی به انسولین شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر متفورمین بر وضعیت لیپیدها و وزن است. مواد و روش ...  بیشتر

تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم در بیماران همودیالیزی با نارسایی قلبی

عطیه مخلوق؛ مژگان جمشیدی؛ وحید مخبری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 14-18

چکیده
  زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی یکی از مهم ترین ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی محسوب می شود. از آن جا که وجود مقادیر کافی کارنیتین در بدن برای متابولیسم طبیعی اسیدهای چرب و جلوگیری از بروز هیپرلیپیدمی ضروری است، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر کارنیتین بر سطح لیپیدهای سرم بیماران همودیالیزی در بیمارستان امام ...  بیشتر

بررسی برخی از شاخص های مرتبط با بیماری دیابت قندی در بیماران کلینیک دیابت گرگان

غلام رضا آذری؛ عبدالجلال مرجانی؛ غلام رضا وقاری؛ محمدابراهیم کردجزی

دوره 11، شماره 4 ، آذر و دی 1383، ، صفحه 40-45

چکیده
  هدف: دیابت قندی یک بیماری مزمن شایع غددی است که تقریبا 1 تا 2 درصد جمعیت دنیا به آن مبتلا می باشند و زمینه ساز بسیاری از بیماری های دیگر از جمله بیماری های قلبی و عروقی می باشد. این مطالعه به منظور شناخت برخی مشکلات بیماران مبتلا به دیابت انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 334 نفر (109 مرد و 225 زن) از مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت گرگان ...  بیشتر