آمار و اپیدمیولوژی
ارائه روش باز نمونه گیری بوت استرپ در تحلیل منحنی ROC به منظور ارزیابی آزمون تشخیصی T4 و TSH سرمی در کم کاری تیروئید نوزادان

علی اکبرپور صحبت آبادی؛ اعظم مسلمی؛ فاطمه درّه؛ محمد رفیعی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 51-64

چکیده
  زمینه و هدف: کم کاری مادرزادی تیروئید از شایع‌ترین بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیک کودکان و از مهم‌ترین علل عقب ماندگی ذهنی نوزادان است. کم کاری این غده می‌تواند در علل ثانویه به شکل نقص کارکرد در هیپوفیز یا هیپوتالاموس و کمبود TSH باشد. علائم بالینی کم کاری تیروئید در روزهای اول زندگی کم و غیر قابل تشخیص است، لذا تنها راه تشخیص ...  بیشتر

بررسی حساسیت نایسریا گنوره به سیپروفلوکساسین

مسعود ملوندی؛ محبوبه نادری نسب؛ ستاره سروش

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 46-51

چکیده
  مقدمه و هدف: گنوره یکی از شایع ترین بیماری های جنسی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. این باکتری در دهه گذشته در برابر چندین آنتی بیوتیک مورد استفاده به عنوان داروی اولیه، مقاومت پیدا نموده است. بنابراین استفاده از سیپروفلوکساسین توصیه شده است، با توجه به گزارشات کاهش حساسیت به سیپروفلوکساسین، محققین بر آن شدند تا حساسیت این ...  بیشتر

برآورد وزن جنین به وسیله اندازه گیری ارتفاع رحم و محیط شکم در زنان باردار

فروغ السادات مرتضوی؛ آرش اکابری

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 218-223

چکیده
  زمینه و هدف: تشخیص مادران با جنین درشت یا کم وزن با ابزاری ساده که همه جا در دسترس باشد، امکان ارجاع بموقع و ارایه اقدامات مناسب برای آنان را فراهم می سازد. در این مطالعه توانایی حاصل ضرب ارتفاع رحم در محیط شکم در پیشگویی وزن جنین به طور خاص در زمان زایمان مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی می باشد. جامعه ...  بیشتر

ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی

سعید نقیبی

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 31-35

چکیده
  زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس CT اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم ...  بیشتر