تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر

قادر نجفی؛ سعید عباسی ملکی؛ سیدکامل افتخاری

دوره 19، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391، ، صفحه 164-172

چکیده
  زمینه وهدف: سیستم های دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در بیان ترجیح مکان شرطی مورفین دارند. از طرفی ویتامین C (اسید اسکوربیک) از انتهای نورون‌های گلوتاماترژیک آزاد شده و فعالیت دو سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک را تنظیم می‌کند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ویتامین C بر بیان ترجیح مکان شرطی مورفین در موش سوری نر می باشد.مواد و ...  بیشتر

بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک اثرات اسید اسکوربیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب

غلام رضا دشتی؛ رحیم گل محمدی؛ پرویز واحدی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 14-19

چکیده
  زمینه و هدف: پیشرفت تکنولوژی و شهرنشینی آلودگی های ناشی از سرب را در هوا، آب و خاک موجب شده و افزایش ورود سرب به بدن می تواند اختلالات عصبی و کلیوی را ایجاد نماید. با توجه به این که اسید اسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند، آیا می تواند اثرات سمی سرب را در کلیه ها کاهش دهد؟ برای پاسخ به این سوال، مطالعه ای با هدف بررسی ماکروسکوپیک ...  بیشتر