روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی گرایش به خودکشی بر اساس خودشفقت‌ورزی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان متأهل مبتلا به ام‌اس

حسین علمداریان؛ محمداسماعیل ابراهیمی؛ آریا حدادی؛ امیرحسین قاسمی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 301-311

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1563

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری ام.اس. ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ‌ ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ که بیماران مبتلا به آن با مشکلات مختلفی مانند ناتوانی، کاهش امید به زندگی و مشکلات عاطفی و اقتصادی درگیر هستند. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی گرایش به خودکشی بر اساس خودشفقت‌ورزی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در زنان متأهل مبتلا به ام‌اس شهر همدان انجام ...  بیشتر

بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سید منصور کشفی؛ مریم یزدان‌خواه؛ علی خانی جیحونی؛ محمدجواد معتمدی؛ اکبر بابایی‌حیدرآبادی؛ مرجان وجدانی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 634-643

چکیده
  اهداف خودکشی از معضلات مهم بهداشتی است. در ایران خودکشی همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی و به منظور ارائه راهکارها و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای پیشگیری و درمان بهتر افراد در معرض خطر انجام شده است.مواد و روش ها این پژوهش از نوع ...  بیشتر

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار درسال 1389

زهرا نوا نورافشار؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 220-224

چکیده
  زمینه و هدف: مسأله خودکشی درزمره آسیب های اجتماعی وبهداشتی است . بررسی‌های اپیدمیولوژیک خودکشی می تواند زمینه را برای اقدامات مؤثّر پیشگیرانه فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوزی اقدام کنندگان به خودکشی درمراجعین به بیمارستان‌های شهرستان سبزوار درسال 1389 انجام شده است. مواد وروش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی بوده ...  بیشتر

تعیین عوامل موثر در اقدام به خودکشی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان واسعی سبزوار در سال 92

عادله هاشمی فرد؛ سیداحسان صفاری؛ اکرم قاسمی حسین آبادی؛ حمیدرضا هاشمی فرد؛ مجید هاشمی فرد

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 84-92

چکیده
  زمینه و هدف: خودکشی، یک معضل بزرگ در جامعه‌ی امروزی می‌باشد. باتوجه به شیوع این پدیده، به‌خصوص در قشر جوان، این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در اقدام خودکشی در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام ‌گرفته ‌است. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و به‌صورت مقطعی بود. جمعیت آماری این تحقیق را ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 123-128

چکیده
  زمینه و هدف: تحقیقات حاکی از شیوع روز افزون خودکشی به خصوص در بین جوانان است. شناسایی عوامل خطر خودکشی و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش این عوامل ضروری می باشد و این مطالعه به همین منظور در بین افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر سبزوار انجام گرفت. مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه افراد اقدام کننده به خودکشی بستری ...  بیشتر