علوم تغذیه
مقایسه سطح سرمی ویتامین D در خانم‌های باردار مبتلا به پره اکلامپسی واکلامپسی با زنان باردار سالم

منصور کرجی بانی؛ فاطمه اسماعیلی رنجبر؛ هادی اصلاحی؛ فرزانه منتظری فر؛ علیرضا داشی پور

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 393-405

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی و اکلامپسی، سندرم اختصاصی بارداری است. ویتامین D به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌شناسی این سندرم می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه سطح سرمی ویتامین D درخانم‌های باردار مبتلا به پره اکلامپسی یا اکلامپسی با زنان باردار سالم انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، توصیفی و تحلیلی 50 خانم باردار مبتلا به پره ...  بیشتر

ژنتیک و بیماری های آن
بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر محدودیت رشد داخل رحمی در جمعیت انسانی

سارا رفیعی؛ در محمد کردی تمندانی

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 103-109

چکیده
  محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) یکی از علل مهم و خاموش بیماری ها و مرگ و میر در جمعیت جنینی و نوزادان است، که در آن نوزادان پتانسیل رشدشان کمتر از حالت طبیعی می باشد. اصطلاح IUGR و کوچک برای سن حاملگی (SGA) اغلب بجای یکدیگر استفاده می شوند، گرچه تفاوت های ظریف بین این دو وجود دارد. IUGR/SGA در نتیجه اتیولوژی های مختلف شامل عوامل مادری، جفت و جنین بوجود ...  بیشتر

بررسی ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های منتخب شهر تهران در سال 1390

فاطمه ناهیدی؛ رویا غلامی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 479-486

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی علت عمده مرگ و ناتوانی مادری و جنینی نوزادی در سراسر جهان است. بنابراین تهدید جدّی برای سلامت مادران باردار می‌باشد. شغل همسر یکی از علل ایجادکننده پره اکلامپسی که تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط شغل همسر و بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران انجام گردید. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی

نرجس سادات برقعی؛ محمدرضا ربیعی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 110-115

چکیده
  زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از بیماری های هایپرتانسیو دوران بارداری است که در سلامت مادر و جنین اهمیت فوق العاده ای دارد. این بیماری مهم ترین علت مرگ (20-80 درصد) مادران در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد و قومیت یکی از عواملی است که در بروز این بیماری می باشد. نظر به شیوع پره اکلامپسی در مرکز آموزشی درمانی دزیانی (5.7 درصد) و وجود اقوام ...  بیشتر