روانشناسی و روانپزشکی
بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت

علیرضا صالح پور؛ زهرا یوسفی؛ محسن گل پرور

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 513-524

چکیده
  زمینه و هدف: لکنت یک اختلال پیچیده و چندبعدی گفتاری است که اغلب واکنش­های منفی شنوندگان و نگرش بسیار منفی نسبت به گفتار را برای فرد ایجاد می­کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر اضطراب اجتماعی و خودشفقتی بزرگسالان دارای لکنت انجام شد. مواد و روش­ها: طرح پژوهش حاضر، نیمه­آزمایشی با پیش­آزمون، ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2؛ اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار

مریم معتکف فر؛ شیدا سوداگر؛ مریم بهرامی هیدجی؛ نجمه رحیمی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 822-832

چکیده
  زمینه و هدف: طبق پیش­بینی سازمان بهداشت جهانی شیوع دیابت نوع 2 در جهان و کشور ما تا سال 2030 به شدت رو به افزایش خواهد بود. از آنجا که کنترل قند خون موجب تأخیر در شروع و پیشرفت عوارض دیابت می­شود؛ پژوهش حاضر با هدف اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان­مدار بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار بر انسجام روانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی معتکف فر؛ ابوالفضل بخشی پور؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 563-575

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان هیجان‌مدار بر انسجام روانی در بیماران دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که در سال 1398 به کلینیک دیابت شهر سبزوار مراجعه کردند ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی آموزش حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران در رابطه با مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌ اتیسم‌

سعید رضا امیریان؛ مجتبی امیری مجد؛ منصوره شهریاری احمدی؛ لیلا الیاسی

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 13-24

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه اینکه تاثیر درمان‌های دارویی و آموزشی-توانبخشی رایج، بر روی مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم کافی نیستند؛ درمان‌های جدید بر حمایت رفتاری مثبت مبتنی بر ذهن–آگاهی مادران این کودکان جهت کاهش مشکلات هیجانی-رفتاری کودکان‌شان پیشنهاد شده اند. از این رو در این مطالعه، تأثیر آموزش حمایت رفتاری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر رفتارهای خود مراقبتی و عملکرد جنسی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی معتکف فر؛ ابوالفضل بخشی پور؛ مهدی قاسمی مطلق

دوره 29، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1401، ، صفحه 131-141

چکیده
  زمینه و هدف : هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان هیجان مدار بر خود مراقبتی، عملکرد جنسی در بیماران دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش ها : تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی ، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون بود که از طرح پژوهشی نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به دیابت ...  بیشتر

زنان و زایمان
تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

اشرف خرمی راد؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ حسن رضایی جمالویی؛ پروانه صادقی مقدم

دوره 28، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 509-520

چکیده
  زمینه و هدف: داشتن نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU ) بسیار استرس‌زا است و خطر بروز افسردگی پس از زایمان را افزایش می‌دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزاد نارس بستری در NICU می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مداخله‌ای، افسردگی پس از زایمان در سه گروه تحت ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش روان رنجوری و ذهن آگاهی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان

خلیل کرمی؛ جواد کریمی؛ تورج سپهوند

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 568-574

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روان‌رنجوری و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی شهر دلفان در نیمه دوم سال 1394، به تعداد 945 نفر بود. بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران تعداد ...  بیشتر