روانشناسی و روانپزشکی
مدل‌یابی علّی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر

سیف اله آقاجانی؛ شیرین احمدی؛ وحید فلاحی

دوره 28، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 477-488

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان تبدیل به یک بیماری همه‌گیر شده است. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی علی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در سال 1398 شهرستان پارس‌آباد ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده

ندا مولائی؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان؛ مهدیه موندنی زاده؛ نرگس السادات حائری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 17-27

چکیده
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهة مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قراردهد، در این ‌مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظة فضایی، حافظة جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد

محمدحسن شیرسوار؛ علی محمد امیرتاش؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ فهیمه کیوانلو؛ محمد سیداحمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 292-301

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و به‌عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس ...  بیشتر

اثـرات حاد تـمرینات ورزشی شنـا بر روی علائـم سندرم ترک در موش‌های معتاد

علی جلالوند؛ علی حیدریان پور؛ جواد الماسی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 373-379

چکیده
  زمینه و هدف: ورزش هوازی آزادسازی بتا اندورفین‌ها و سایر پپتیدهای شبه افیونی درون زاد مغز را افزایش می‌دهد، در نتیجه اثرات مرفین و سایر آگونیست‌های گیرنده‌های شبه افیونی را پدید می‌آورد و بدین ترتیب ممکن است بتواند در دوران ترک از شدت علائم کاسته و در فرآیند ترک مفید واقع شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرات حاد تمرینات ورزشی شنا ...  بیشتر

بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف

مهدی جعفرزاده فخاری؛ کاظم مسکنی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 176-181

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف مواد روانگردان و پدیده ناخوشایند اعتیاد تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی در افراد بروز می نماید و بر زندگی فردی و اجتماعی فرد معتاد اثر می گذارد. لزوم توجه به این پدیده ناخوشایند باعث شد تا در این پژوهش به تعیین عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خودمعرف پرداخته شود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- ...  بیشتر