روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

جعفر اسودی قوشه گنبدی؛ ابوالفضل بخشی پور؛ حسین اکبری امرغان

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 428-441

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1575

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان فعال‌سازی رفتاری بر اجتناب شناختی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.مواد و روش­ها: پژوهش از نوع کاربردی، با روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون بود با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به اختلال ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش‌آموزان با اضافه وزن

سیف الله آقاجانی؛ محسن خسروی؛ علی کرمانی؛ متینه عبادی؛ سجاد قبادزاده

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 243-255

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1547

چکیده
  زمینه و هدف: اضافه‌وزن و چاقی به یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است از این رو هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل وسوسه مصرف غذا براساس الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری تنظیم رفتاری هیجان در دانش­آموزان با اضافه‌وزن در شهر مشهد بود.مواد و روش­ها: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس معنای زندگی و تنظیم هیجان در کارکنان بیمارستان روان

مهسا حیدری؛ سید وحیده حسینی؛ اعظم روشندل

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 847-857

چکیده
  زمینه و هدف: تجربه فرسودگی شغلی در کارکنان بیمارستان‌ها، علاوه بر تهدید سلامت کارکنان، موجب کاهش کیفیت خدمات آنان به بیماران و جامعه می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی فرسودگی شغلی براساس معنای زندگی و تنظیم هیجان در کارکنان یکی از بیمارستان‌های شهر زنجان است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1401 بر روی110 نفر از ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

رباب سرچمی؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ انیتا باغدا ساریانس

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 576-590

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و باعث بعضی تغییرات جمسانی و روانی در زنان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش‌قاعدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مدل‌یابی علّی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر

سیف اله آقاجانی؛ شیرین احمدی؛ وحید فلاحی

دوره 28، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 477-488

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان تبدیل به یک بیماری همه‌گیر شده است. پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی علی گرایش به اعتیاد براساس حساسیت اضطرابی با میانجیگری دشواری در تنظیم هیجان در نوجوانان پسر انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. کلیه دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در سال 1398 شهرستان پارس‌آباد ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مهدی امینی؛ یاسمن شیاسی؛ زهرا مطلبی؛ مژگان لطفی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 424-430

چکیده
  زمینه و هدف: سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
آموزش برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر سبک مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست

فرامرز سهرابی؛ مهدی خانجانی؛ یوسف اعظمی؛ اسماعیل خانجانی؛ پیمان مام‌شریفی؛ الهه فروغی‌نژاد

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 431-444

چکیده
  زمینه و هدف: چگونگی مقابله با عوامل استرس‌زای زندگی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه ایمن‌سازی در مقابل استرس بر مواجهه با استرس، تنظیم هیجان و سلامت روانی زنان بی‌سرپرست انجام شد.مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. 48 نفر ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، آلکسیتیمیا، تکانشگری و هیجان‌خواهی در دانشجویان

سامره اسدی مجره؛ بهمن اکبری

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 819-828

چکیده
  زمینه و هدف: گسترش دامنه خشونت و پرخاشگری در جامعه ایران و بویژه در سال‌های اخیر یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری پرخاشگری بر اساس تنظیم هیجان، تکانشگری، آلکسیتیمیا و هیجان‌خواهی در دانشجویان انجام گردید. مواد و روش‌ها: روش اجرای این پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع الگویابی ...  بیشتر