بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربی ها و فشار خون

نرگس سرشار؛ مجتبی کیان مهر؛ مهدی یعقوبی اول ریابی؛ محمد قهرمانی؛ حسین مختاریان دلویی؛ حمید راسخی

دوره 15، شماره 4 ، آذر و دی 1387، ، صفحه 213-219

چکیده
  زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی، خصوصا هیپرکلسترولمی از عوامل موثر در ابتلا به آترواسکلروز و بیماری شریان های اکلیلی قلب می باشد. زرده تخم مرغ یکی از منابع غنی از کلسترول در تغذیه انسان می باشد. با توجه به میزان کمتر کلسترول موجود در تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مصرف این تخم مرغ ها بر روی میزان چربی ...  بیشتر

بررسی تاثیر روی هم قرار دادن پاها در وضعیت نشسته بر میزان فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون

سعید فقیه؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ حسن خلیلی

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 158-163

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از عوامل احتمالی خطا در اندازه گیری فشارخون روی هم قراردادن پاها از ناحیه زانو در حالت نشسته هنگام اندازه گیری فشار خون می باشد و مطالعات انجام شده در این مورد نتایج متناقص ارایه داده اند. لذا، پژوهش حاضر جهت بررسی اثر روی هم قرار دادن پا ها در وضعیت نشسته بر روی فشار خون در بیماران دارای پر فشاری خون انجام گردید. مواد ...  بیشتر