پرستاری
بررسی ابعاد پدیده قربانی دوم و ارتباط آنها با یکدیگر در بین پرستاران خراسان جنوبی

سمیرا فوجی؛ فاطمه احمدی فورگ؛ هادی حسنی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 656-668

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1587

چکیده
  زمینه و هدف: پدیده قربانی دوم، اتفاقی است که پس از یک رویداد نامطلوب پزشکی رخ می‌دهد که بیمار قربانی اول این ماجرا می­باشد اما پرستاران و پرسنل درمان، قربانی دوم هستند به این دلیل که آنها دچار احساس شرم و آسیب‌‎های روانی و تنش‌های جسمی بعد از آن اتفاق می­شوند.مواد و روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بود. شیوه انتخاب نمونه‌ها ...  بیشتر

تصمیم‌گیری بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه در بیمارستان‌های آموزشی مشهد

الهام شهرکی مقدم؛ زهرا سادات منظری؛ زهرا قندهاری مطلق

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 113-107

چکیده
  اهداف: بخش‌های مراقبت ویژه به‌دلیل پیچیدگی وضعیت بالینی بیماران و تغییرات سریع وضعیت همودینامیکی آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری سریع پرستاران در مدت زمان اندک است. لذا، ماهیت اختصاصی این بخش‌ها ایجاب می‌کندکه پرستاران شاغل در آن الزاماً تصمیم‌گیرندگان باکفایتی باشند. این مطالعه با هدف بررسی تصمیم‌گیریبالینی پرستاران شاغل در بخش‌های ...  بیشتر

بررسی نگرش پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نسبت به اتانازی

مهدیه سرحدی؛ اسماء عبداله یار؛ راضیه سرحدی

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 910-915

https://doi.org/10.21859/sums-2306910

چکیده
  اهداف پرستاران نقش مهمی درمراقبت از بیماران در مراحل انتهایی زندگی دارند و نگرش آن‌ها نسبت به اتانازی از اهمیت خاصی برخورداراست . لذا هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به اتانازی است.مواد و روش ها این مطالعه، پژوهشی از نوع توصیفی- مقطعی بود که طی آن 157پرستار از بخش‌های انکولوژی ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی بین جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان پرستاران زن شاغل در بیمارستان‌های دولتی تبریز در سال 1393

جواد محمدی؛ سیمین غلامرضایی؛ امیر عزیزی

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1080-1087

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه سلامت روان یکی از شاخص­های توسعه‌یافتگی کشورها و یکی از جنبه­های مفهوم کلی سلامت است و باورهای مذهبی یکی از مولفه­های تاثیرگذار بر سلامت روان به شمار می­آید. باوجود این جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی، می­تواند تاثیرات متفاوتی بر زندگی افراد داشته باشد. به همین منظور هدف پژوهش حاضر تعیین همبستگی جهت‌گیری ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار

علی وحیدی سبزوار؛ محسن کوشان؛ راضیه خسروراد؛ یاسر تبرائی؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 805-814

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیب­های ناشی از اضطراب قراردارند. این استرس­ها می­تواند روی ­سلامت روانی و نیز عملکرد پرستاران تأثیر منفی بگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر وضعیت اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر سبزوار انجام شد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران

مهدی کریمی بابوکانی؛ مجتبی کیخا؛ حسین میرزایی؛ حمید صالحی نیا

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 263-269

چکیده
  زمینه و هدف: شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی، می‌تواند در پیامد و بهره‌وری سازمان و زندگی شخصی فرد و کیفیت ارائه‌ی خدمات پرستاری اثرات مهمی بگذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان صورت‌گرفت. موادّ و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده که درسال 1391 در 100 نفر از ...  بیشتر

بررسی علل خطاهای دارویی و عدم گزارش دهی آن از دیدگاه پرستاران

مهدیه سرحدی؛ اسماء عبداله یار؛ علی نویدیان؛ حجت شیخ بردسیری؛ طیبه سرحدی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 132-142

چکیده
  زمینه و هدف: تجویز دارو به بیماران، بخشی از پرستاری بالینی است که با خطر بالای وقوع خطا همراه می باشد و اغلب می تواند عواقب خطرناکی برای بیماران داشته باشد . این مطالعه با هدف تعیین علل و عوامل مؤثّر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری انجام گردید . مواد وروش ها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384

زهرا استاجی؛ حمیده یزدی مقدم؛ عباس حیدری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 50-56

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. هدف از این پژوهش، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی است تعداد ...  بیشتر

مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری و بیمارستان

کاظم مسکنی؛ مهدی جعفرزاده فخار

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 122-126

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده است که عوامل استرس زا در بیماران قلبی می تواند مربوط به بیماری یا محیط بیمارستان باشد که به وسیله پرستاران، قابل درک است. از طرفی به نظر می رسد که پرستاران در مواجهه با عوامل استرس زا با توجه به درک خود اقدام می نمایند. این مطالعه به منظور مقایسه درک بیماران قلبی و پرستاران از عوامل استرس زای بیماری ...  بیشتر

تجارب دانشجویان پرستاری از آموزش بالینی اثربخش

حیدرعلی عابدی؛ موسی علوی

دوره 13، شماره 3 ، مهر و آبان 1385، ، صفحه 127-133

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه اهمیت آموزش دانشجویان پرستاری در آماده کردن آنان برای انتقال به نقش حرفه ای خود به طور وسیعی شناخته شده و در این راستا بیش از پیش، بر اثربخشی آموزش بالینی با محوریت دانشجویان پرستاری تأکید شده است. برنامه ریزی موفقیت آمیز برای برآوردن ضروریات و اصلاح نواقص مربوط به آموزش بالینی، مستلزم کسب شناخت عمیق نسبت به تجارب ...  بیشتر