روانشناسی و روانپزشکی
مدل ساختاری رابطه بهزیستی روان‌شناختی و تفکر نقاد با راهبردهای مقابله با شرایط استرس‌‌زا در کارکنان اتاق عمل با توجه به نقش میانجی‌گرانه فرایند و محتوای خانواده

ابراهیم نامنی؛ غزاله نظام دوست؛ مینا صاحبی مشهدی طرقی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 547-560

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1592

چکیده
  زمینه و هدف: اتاق عمل یکی از مکان­های پراسترس شناخته شده­است. از این ­رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ساختاری رابطه بهزیستی روان‌شناختی و تفکر نقاد با راهبردهای مقابله با شرایط استرس­زا در کارکنان اتاق عمل با توجه به نقش میانجی­گرانه فرایند و محتوای خانواده بود.مواد و روش­ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. این ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب‌آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی

الهام توسلی؛ طیبه شریفی؛ رضا احمدی

دوره 30، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 583-595

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1594

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری یک عضو خانواده کل خانواده را درگیر و سبک زندگی آن‌ها را تغییر می­دهد. پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودتعیین‌گری و آموزش کیفیت زندگی اسلامی بر تاب­آوری و بهزیستی روان‌‌شناختی مراقبان اصلی بیماران روانی مزمن شهرستان بروجن بود.مواد و روش­ها: مطالعه حاضر، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون- ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (TDCS) و درمان شناختی- رفتاری بر کارکردهای شناختی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران وابسته به مت آمفتامین

مسعود رضایی کوچکسرایی؛ عبدالله مفاخری؛ محمود جاجرمی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 414-427

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1571

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه و درمان شناختی رفتاری بر کارکردهای شناختی و بهزیستی روان‌شناختی بیماران وابسته به مت آمفتامین بود.مواد و روش­ها: پژوهش نیمه­تجربی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری پژوهش را بیماران مرد وابسته به مت‌آمفتامین مراجعه‌کننده ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی از طریق مسیر ترس از کووید-19، سیستم بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان

کیمیا صباغ؛ محمدرضا مظلوم زاده؛ عالیه زمانی طاوسی؛ علی مشهدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 64-77

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1540

چکیده
  زمینه و هدف: اپیدمی کووید-19 سطح بالایی از ترس و اضطراب را با خود به همراه آورد. همچنین نتایج پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که هریک از متغیرهای ترس از کووید-19، نظام بازداری رفتاری و راهبردهای منفی نظم‌جویی هیجان در پیش‌بینی بهزیستی روان­شناختی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه ترس از کووید-19 با بهزیستی ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره‌درمانی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به ناشنوایی

حسین ماهور؛ کاظم فرزین فر

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 311-318

چکیده
  اهدافمدل طرحواره‌درمانی برای آسیب‌شناسی ارتباط والدین با کودک ارائه شده است و با تأکید بر روابط بین‌فردی از دوران کودکی تا زمان حال، سبب کاهش سطح طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌شود. مادران کودکان مبتلا به ناشنوایی مستعد افسردگی و اضطراب هستند. با بررسی ذهنیت‌های طرحواره‌ای و سبک‌های مقابله‌ای این افراد و با شناسایی نوع طرحواره‌های ...  بیشتر