بررسی حذف دیکلوفناک از محیط‌های آبی توسط کربن فعال‌شده با کلریدآمونیوم

مهناز ترابی‌حکم‌آبادی؛ احمد الله‌آبادی؛ ابوالفضل رحمانی‌ثانی؛ سمیه زارعی‌طزرقی؛ حمیدرضا کریمی‌ثانی؛ محمدرضا بهروزی‌خواه

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 504-515

چکیده
  اهداف مسکّن‌ها ازجمله دیکلوفناک از داروهای پُرمصرف در پزشکی و دام‌پزشکی هستند که به‌علت ورود به منابع آبی و خطرات زیست‌محیطی حذف آن‌ها از آب‌وفاضلاب ضروری است. به‌دلیل عدم‌تجزیه زیستی، برای تصفیه این مسکّن‌ها از تصفیه پیشرفته نظیر روش جذب سطحی استفاده می‌شود. یکی از بهترین جاذب‌ها کربن فعال است. هدف از این مطالعه بررسی حذف ...  بیشتر

مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

موسی الرضا تدین فر؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی؛ حسین خسروجردی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 14-20

چکیده
  زمینه و هدف:درد بعد از اعمال جراحی، به خصوص آپاندکتومی از شایع ترین علل نارضایتی بیماران می باشد. عوارض مسکن های رایج، محققین را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر، بتوانند بر درد این بیماران غلبه کنند. این پژوهش با هدف مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی انجام شد.  مواد و روش ها: این کارآزمایی ...  بیشتر

مقایسه اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین بر درد بیماران آپاندکتومی

موسی الرضا تدین فر؛ حسین خسروجردی؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 379-385

چکیده
  زمینه و هدف: درد بعد از آپاندکتومی، رایج‌ترین نارضایتی بیماران می‌باشد. شایع‌ترین درمان آن، استفاده از مسکن‌های مخدر است. عوارض جانبی آن‌ها، محققان را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب‌تر، بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب‌گردند. این پژوهش، با هدف مقایسه‌ اثر تسکینی دیکلوفناک و مورفین در بیماران آپاندکتومی ...  بیشتر

بررسی تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال و ترکیب این دو بر درد پس از عمل ترمیم شکاف کام کودکان

محمداسماعیل دارابی؛ کامران یازرلو؛ سیدمحمد میراسکندری؛ مصطفی صادقی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 87-93

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به عدم کنترل مناسب درد بعد از عمل در اطفال و ترس از استفاده از مخدرها در اطفال به علت عوارض آن ها به خصوص عوارض تنفسی، نیاز به ضد درد مناسب که عوارض کمی داشته باشد وجود دارد. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی و مقایسه تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال به صورت تنها و تجویز توام آن ها بر درد پس از عمل ترمیم کام در کودکان ...  بیشتر