پرستاری
بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال

مصطفی راد؛ ناصر مقربیان؛ محمد ولی احمدی؛ زهرا غازی

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 897-910

چکیده
  زمینه و هدف: مدیریت و کنترل مناسب درد، نیاز به ارزیابی و درمان بر اساس مشاهده وضعیت بیمار می باشد.این مطالعه با هدف تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود انجام گردید.مواد و روش ها: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی یک سو کور است.جامعه پژوهش، بیماران با جراحی هرنی اینگوینال ...  بیشتر

بی هوشی و اتاق عمل
مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از عمل جراحی شکستگی تیبیوفیبولار

مهدی میرحمیدی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی؛ محمد نعمت شاهی؛ منیژه یوسفی مقدم؛ داوود سروش؛ علی تاج آباذی؛ عادله عبدالعلی زاده؛ حسین فهیمی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 295-302

چکیده
  زمینه :تیوپنــتال ســدیم یک داروی متداول در بیهوشــی است ولی ایده آل نمی باشد، چراکه در پورفـیری حاد و ... ممــنوع است. در مقابل پـروپوفول جدیدتریـن دارو در بیهوشی می باشد که به علـت شـروع اثـر سریع، مدت اثر کوتاه و... مصرف آن رو به افزایش اسـت. این مطالعه به مقایسه القائ بیهوشی توسط سدیم تیوپنتال با پروپوفول درمیزان نیاز به مخدر بعد از ...  بیشتر

تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد قبل از عمل جراحی در بیماران کاندیدای آپاندکتومی

علی محمدپور؛ مهدی بصیری مقدم؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ سید جواد مجتبوی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 327-332

چکیده
  اهداف درد از علایم آزاردهنده‌ای است که بیماران قبل از آپاندکتومی تجربه می‌کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طب فشاری گوش بر شدت درد بیماران کاندید آپاندکتومی انجام گرفته است. مواد و روش‌هااین پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک‌سوکور سه گروهی است که روی 72 بیمار کاندید آپاندکتومی بستری در بخش جراحی بیمارستان بیدخت شهرستان گناباد ...  بیشتر

بررسی بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی های تروماتیک مهره ای

سیاووش دودانگه؛ علیرضا مسلم؛ مرجان وجدانی؛ مهناز نریمانی زمان آبادی؛ محمد منصوری نصب؛ حسام عبدالحسین پور

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 370-376

چکیده
  هدف و زمینه: ورتبروپلاستی روش درمانی جدید و موثر برای استحکام بخشیدن به مهره­های شکسته و کاهش درد ناشی از شکستگی­های استئوپوروتیک است. این پژوهش به­منظور تعیین بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگی­های تروماتیک مهره­ای در بیمارستان­های لاله، مهراد و بوعلی در سال 91 انجام شد. مواد و روش­ها: در این ...  بیشتر

مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر درد بیماران آپاندکتومی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

موسی الرضا تدین فر؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی؛ حسین خسروجردی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 14-20

چکیده
  زمینه و هدف:درد بعد از اعمال جراحی، به خصوص آپاندکتومی از شایع ترین علل نارضایتی بیماران می باشد. عوارض مسکن های رایج، محققین را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر، بتوانند بر درد این بیماران غلبه کنند. این پژوهش با هدف مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و دیکلوفناک بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی انجام شد.  مواد و روش ها: این کارآزمایی ...  بیشتر

مقایسه اثر پرومتازین و مورفین بر کنترل درد بیماران آپاندکتومی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

موسی الرضا تدین فر؛ حسین خسروجردی؛ مهدی آمدنی؛ علی تاج آبادی؛ یاسر تبرائی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 589-595

چکیده
  زمینه و هدف: درد بعد از آپاندکتومی رایج ترین نارضایتی بیماران می باشد. شایعترین درمان آن، استفاده از مسکّن های مخدّر است. عوارض جانبی آن ها، محقّقین را بر آن داشت تا با جایگزینی داروهای مناسب تر بتوانند بر دردهای بعد از عمل این بیماران غالب گردند. این پژوهش با هدف مقایسه اثر تسکینی پرومتازین و مورفین در بیماران آپاندکتومی انجام شد. ...  بیشتر

بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) بر شدت درد حین تعویض پانسمان سوختگی

محمد سیاوشی؛ موسی الرضا تدین فر؛ مهتاب خواجه؛ سید احسان صفاری

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 660-667

چکیده
  ­زمینه و هدف: درد شدیدی درحین شست­وشو و تعویض پانسمان بیماران سوختگی ایجاد می­شود. کاربرد روشی مکمل و بی­عارضه برای کاهش درد بیماران سوختگی درحین تعویض پانسمان، اهمّیّت ویژه­ای دارد. این مطالعه به­منظور بررسی تأثیر تحریک الکتریکی عصب ازطریق پوست (TENS) بر شدت درد بیماران بستری در بخش سوختگی حین تعویض پانسمان انجام شد. موادّ ...  بیشتر

تأثیرکیسه‌ی یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از عمل جراحی قلب

مصطفی راد؛ محمد عباسی تشنیزی؛ امیر نماینده جواربچی؛ محمدحسن رخشانی

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 106-113

چکیده
  زمینه وهدف: بخیه‌زدن، شایع‌ترین روش برای بستن زخم‌ها می‌باشد و بخیه‌های غیرقابل جذب باید کشیده شوند. کشیدن بخیه‌های محل جراحی دردناک است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر کاربرد کیسه یخ بر شدت درد ناشی از کشیدن بخیه‌های محل برداشت ورید پا پس از جراحی قلب بود. مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی یک سوکور، از نوع سه‌گروهه‌ی قبل و ...  بیشتر

اثر اسانس گیاه مشگک بر درد القا شده با مدل صفحه داغ در موش‌های صحرایی نر بالغ

مهدی عباس نژاد؛ محمد صوفی ابادی؛ علی مصطفوی؛ راضیه کوشکی؛ محسن یحیی پور

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 761-768

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه مشگک از گیاهان دارویی معطر و بومی ایران است که در طبّ سنتی برای کنترل عفونت، کاهش اضطراب و کاهش درد مورد استفاده قرار می گیرد. از‌ آنجا که اثرات ضدّ درد این گیاه به صورت تجربی مورد مطالعه قرار نگرفته است، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضدّدردی گیاه مشگک می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از48 سر موش نر نژاد ...  بیشتر

بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی

سید ابراهیم حسینی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 613-620

چکیده
  زمینه و هدف: درد، احساس نا مطلوبی است که همراه با آسیب بافتی به‌وجودمی‌آید ، باتوجه به عوارض داروهای ضد درد ، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی بر میزان درد صورت‌گرفت. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ی تجربی است که در سال 1393 در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بر روی 24 سر موش نر صحرایی در گروه‌های شاهد و 2 دسته‌ی تجربی انجام‌گرفت. دراین ...  بیشتر

بررسی تأثیر ماساژ بازتابی بر کنترل درد پس از عمل آپاندکتومی

سارا باغانی؛ علی خورسند وکیل زاده؛ موسی الرضا تدین فر؛ محمدحسن رخشانی؛ مهدی اسدی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 696-705

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت، شایع‌ترین علت شکمِ حاد در دنیا و دردِ پس از عملِ‌آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی‌از شایع‌ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش‌های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان‌ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کفِ دست، پا و گوش می‌تواند ...  بیشتر

اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین و تحمل‌زایی به مرفین در مگس سرکه

مسعود فریدونی؛ ملیحه اسکندری؛ علی مقیمی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 423-434

چکیده
  زمینه و هدف: مرفین دارای اثرات دوگانه ضددردی و پردردی است که در مگس سرکه دیده شده‌است. از طرفی تجویز مکرر آن باعث ایجاد تحمل به مرفین در پستانداران می‌گردد. تحقیق حاضر به بررسی بروز تحمل به مرفین و اثرات اوسلتامیویر (مهارکننده سیگنالینگ Gs پروتئین ها) در ایجاد تحمل و همچنین پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین در مگس سرکه، می‌پردازد. مواد ...  بیشتر

مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران

زهرا امامی مقدم؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا یونسی؛ فرزانه حسن زاده

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 26-33

چکیده
  زمینه و هدف: شیرخواران روش‌های دردناکی نظیر واکسیناسیون و خون‌گیری متحمل می‌شوند. مراقبت کانگورویی و شیردهی به‌خاطر ایجاد ارتباط و تعامل مثبت بین مادر و نوزاد و مزایای فیزیولوژیک، می‌تواند از روش‌های مطلوب باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر مراقبت کانگورویی و شیردهی بر درد ناشی از تزریق واکسن در شیرخواران انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تاثیر لاموتری ژین بر ضد دردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین در موش صحرایی نر

مهرداد شریعتی؛ مختار مختاری؛ سمیه نگاهبان

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 72-78

چکیده
  زمینه و هدف: لاموتری ژین یک داروی جدید ضد صرع قوی است که از نظر ساختمانی به دسته داروهای ضد صرع کنونی وابستگی نداشته و عوارض جانبی کمتری دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر لاموتری ژین بر سیستم ضددردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از آزمون فرمالین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 56 سر موش صحرایی نر بالغ انجام ...  بیشتر

بررسی تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال و ترکیب این دو بر درد پس از عمل ترمیم شکاف کام کودکان

محمداسماعیل دارابی؛ کامران یازرلو؛ سیدمحمد میراسکندری؛ مصطفی صادقی

دوره 16، شماره 2 ، خرداد و تیر 1388، ، صفحه 87-93

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به عدم کنترل مناسب درد بعد از عمل در اطفال و ترس از استفاده از مخدرها در اطفال به علت عوارض آن ها به خصوص عوارض تنفسی، نیاز به ضد درد مناسب که عوارض کمی داشته باشد وجود دارد. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی و مقایسه تاثیر دیکلوفناک و استامینوفن رکتال به صورت تنها و تجویز توام آن ها بر درد پس از عمل ترمیم کام در کودکان ...  بیشتر

تاثیر پایش و مداخله سیستماتیک درد بر کاهش درد بیماران بعد از عمل جراحی

ربابه معماریان؛ حمیده یزدی مقدم؛ عیسی محمدی

دوره 14، شماره 4 ، آذر و دی 1386، ، صفحه 224-230

چکیده
  زمینه و هدف: تسکین درد نیاز اساسی و حق هر انسانی بوده و یکی از اولویت های پرستاری به شمار می رود، اما کنترل درد بعد از عمل، سال ها است که ناکافی بوده و پیشرفت مهمی نداشته است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان اثر پایش و مداخله سیستماتیک درد توسط پرستاران بر کاهش درد بیماران بعد از عمل جراحی شکمی می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی، ...  بیشتر

بررسی شدت انواع دردهای مرحله اول زایمان: تاثیر قرار گرفتن مادر در وضعیت انتخابی خود

حبیب اله اسماعیلی؛ معصومه کردی؛ عطیه منصوری؛ فتانه نظری

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 15-22

چکیده
  زمینه و هدف: توجه به درد زایمان و تسکین آن از اجزا مهم مراقبت از مادر طی زایمان است. به نظر می رسد تغییر وضعیت مادر بر شدت درد زایمان موثر باشد. وضعیت هایی که مادر جهت راحتی بیشتر انتخاب می کند، غالبا سبب بهبود نزول جنین در کانال زایمان می شوند. اغلب هنگامی که جنین به خوبی با لگن مادر تطابق دارد، مادر درد کمتری را ابراز می کند. لذا پژوهش ...  بیشتر

تاثیر روش کانگورویی بر شدت درد ناشی از واکسیناسیون در نوزادان

زهرا اثنی عشری؛ محترم امیرنژاد؛ رضا سعیدی؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 13، شماره 4 ، آذر و دی 1385، ، صفحه 172-177

چکیده
  زمینه و هدف: درد پدیده پیچیده ای است که در گذشته به راحتی در نوزادان نادیده گرفته می شد. تحقیقات نشان داده است که نوزادان، درد را کاملا احساس می کنند و مطالعات اخیر نشان داده است که مداخلات غیردارویی مانند مراقبت کانگورویی که با برقراری ارتباط و تعامل مادر و نوزاد همراه می باشد، می تواند در کاهش درد ناشی از انجام رویه های دردناک موثر ...  بیشتر

تاثیر تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان حشمتیه سبزوار

زهرا استاجی؛ لادن نجار؛ سیدرضا مظلوم؛ سعید ابراهیم زاده

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 46-52

چکیده
  تزریقات عضلانی یکی از اعمال رایج در پزشکی است و پرستاران بطور مکرر با مشکل درد ناشی از تزریقات عضلانی در بیماران خود مواجه می‌شوند و همواره در جستجوی روش‌هایی برای کاهش درد می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف تعیین تاثیر روش تزریق عضلانی z و قفل هوا بر میزان درد بیماران مراجعه کننده به کلینیک تزریقات بیمارستان ...  بیشتر