ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی مدت زمان بستری بیماران مبتلا به نوتروپنی براساس علت و آنتی بیوتیک های مصرفی

سجاد رضوان؛ حسین حیدری؛ اکرم براتی؛ عنایت اله نوری؛ محمدحسن نیکخواه

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 171-176

چکیده
  زمینه و هدف: نوتروپنی به صورت شمارش مطلق نوتروفیل کمتر از 1500 بر میلی‌متر مکعب تعریف می‌شود. این اختلال تشخیص افتراقی‌های زیادی از یک نرمال واریاسیون تا یک اختلال تهدیدکننده حیات را در بر‌می‌گیرد. با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام علت نوتروپنی و انجام اقدامات متناسب با آن در کاهش مورتالیتی و تحمیل هزینه‌های مالی، لذا این مطالعه با ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
ارزیابی عوامل شایع باکتریال عفونت های ادراری و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395

حمیدرضا باغانی؛ مهران اکرامی طرقی؛ فائزه حقیقی؛ یاسر تبرایی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 687-693

چکیده
  اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان ...  بیشتر

بررسی شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار در سال 1387

حمیده جلیلی راستی؛ ماندانا دولت آبادی

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 161-166

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مستندترین راه های بررسی الگوی تجویزی دارو در جامعه، ارزیابی نسخه های پزشکان است. با توجه به این که تاکنون در مورد شاخص های نسخه نویسی پزشکان شهر سبزوار مطالعه ای صورت نگرفته است، مطالعه حاضر به ارزیابی شاخص های نسخه نویسی پزشکان سبزوار در سال 1387می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 167305 نسخه ...  بیشتر