آموزش بهداشت
کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396

سید مجتبی موسوی بزار؛ زهرا کیوانلو؛ عقیل الله کیخسروی؛ محمد نعمت شاهی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 413-420

چکیده
  زمینه و هدف :کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یکی از شاخص های سنجش سلامتی بیماران می باشد و به اندازه گیری عملکرد، رفاه و سلامت عمومی بیمار در هر یک از سه حوزه (جسمی، روانی و اجتماعی) اشاره دارد.سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از افراد سالم می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی فاکتورهای مرتبط باکیفیت زندگی در بیماران دیالیزی می ...  بیشتر

طب سنتی
تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شدت خستگی بیماران همودیالیزی

علی محمد ایزدپناه؛ مهدی هادوی؛ حمید رضا بهرامی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 581-590

چکیده
  پیش زمینه: خستگی یکی از نشانه های شایع در بیماران تحت درمان بادیالیز است. یکی از اقداماتی که به عنوان مداخله پرستاری می توان استفاده کرد، ماساژ بازتابی است . این پژوهش با هدف تعیین تاثیرماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گردید. موادو روشها: مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهی است که بر روی بیماران همودیالیزی ...  بیشتر

بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار

اکرم ملک خواهی؛ مریم جدید میلانی؛ پرستو امیری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 304-312

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار مشکلات جنسی  فراوان می‌باشند. قرار گرفتن این بیماران در گروه‌های حمایتی همتایان و استفاده از تجارب مشابه افراد گروه می‌تواند منجر به بهبود آنان گردد. هدف پژوهش حاضرتعیین  تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی  بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیر طبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

مریم مرادی؛ هدی عزیزی؛ سید احسان صفاری؛ محسن کوشان

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 765-772

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز علاوه بر تغییرات متعدد فیزیولوژیکی با تنش‌های روانی بسیاری روبه‌رو می‌شوند. امروزه یکی از روش‌های کنترل این تنش‌ها، طب مکمّل می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیّرطبّ فشاری بر میزان اضطراب بیماران همودیالیزی انجام شد. موادّ و روش‌ها:در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهددار،81 ...  بیشتر

تأثیّر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیز

زهرا استاجی؛ بهمن جعفری؛ محمدحسن رخشانی؛ مریم حاتمی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 427-435

چکیده
  زمینه و هدف: کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدّد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

تأثیر گروه حمایتی همتایان بر ارتقای سطح سلامت جسمی بیماران مبتلا به نارسایی کلیه تحت درمان با همودیالیز

مریم جدید میلانی؛ اکرم ملک خواهی؛ مهدی جعفرزاده؛ محمدحسن رخشانی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 993-1000

چکیده
  مقدمه: بیماران تحت درمان با همودیالیز دچار عوارض جسمانی فراوان و در نتیجه کاهش کیفیّت زندگی می‌باشند. گروه‌های حمایتی همتایان ازجمله حمایت‌های اجتماعی است تا افرادی که تجربه‌های مشابهی دارند راهبردهایی را به یکدیگر ارایه دهند که منجر به بهبود کیفیّت زندگی آنان گردد. مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی ...  بیشتر

بررسی تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی

مسعود فلاحی خشکناب؛ کیان نوروزی تبریزی؛ صغری افکند؛ پوریا رضا سلطانی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 28-35

چکیده
  زمینه و هدف: استفاده‌ی طولانی‌مدت از همودیالیز، منجربه‌تحت تأثیر قرار گرفتن همه‌ی ابعاد وجودی بیماران همودیالیزی و بروز اختلالاتی چون اضطراب در این بیماران می شود. این مطالعه، به‌منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردیده‌است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی ...  بیشتر

بررسی تأثیر روش آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی

محسن کوشان؛ محمدحسن رخشانی؛ محدثه محسن پور؛ نرجس حشمتی فر

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 757-765

چکیده
  زمینه و هدف: بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می‌شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان ...  بیشتر

بررسی تأثیر رایحه درمانی اسانس پرتقال بر میزان اضطراب بیماران تحت درمان با همودیالیز

نغمه مخبر؛ احمد امامی؛ سید رضا مظلوم؛ معصومه کنعانی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 249-257

چکیده
  زمینه و هدف: تمامی بیماران همودیالیزی، طی مراحل مختلف همودیالیز، درجه ای از اضطراب را تجربه می کنند. اضطراب می‌تواند باعث افزایش ناتوانی و مرگ و میر گردد. در این مطالعه اثربخشی استنشاق اسانس‌ پرتقال در کاهش میزان اضطراب بیماران همودیالیز مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 62 بیمار همودیالیزی به‌طور تصادفی ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

هدایت جعفری؛ ویدا شفیع پور؛ لیلا شفیع پور

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 155-160

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز ...  بیشتر

اثرات مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم در بیماران همودیالیزی

مهدی هدایتی؛ رها نورافشار؛ اعظم طالبان فروغ؛ هادی طبیبی؛ اکرم کوشکی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 25-34

چکیده
  زمینه و هدف: در برخی، مطالعات صورت گرفته در افراد غیر دیالیزی نشان داده شده است که اسیدهای چرب امگا 3 (?3) می توانند باعث کاهش غلظت Lp(a) سرم شوند. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثرات مکمل اسیدهای چرب ?3 بر غلظت چربی ها و لیپوپروتئین های سرم بیماران همودیالیزی صورت گرفت. مواد و روش ها: این‌ مطالعه‌ یک کارآزمایی‌ بالینی‌ تصادفی‌ دو سو کور ...  بیشتر

مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن

عباس علی زراعتی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ محمد نوروزی حجی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 82-87

چکیده
  زمینه و هدف: مصرف غذا در طی همودیالیز با توجه به تغییراتی که در سیستم گردش خون ایجاد می کند، احتمال تشدید عوارض زودرس ناشی از همودیالیز را مطرح می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام گرفت و جامعه ...  بیشتر

بررسی تاثیر همودیالیز بر روی تغییرات پراکسیداسیون لیپید

مریم اصفهانی؛ لیدا حق نظری؛ محمدرضا صفری؛ نسرین شیخ؛ مسعود کورکی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 89-94

چکیده
  زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو واکنشی است که در آن تعادل بین عوامل اکسیدان و آنتی اکسیدان در سیستم های بیولوژیک به هم می خورد. یکی از شناخته شده ترین اثرات بیولوژیکی استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپد می باشد. در بیماران همودیالیز،‌ به دلیل افزایش احتمال تولید رادیکال های آزاد از منابع مختلف، شرایط انجام واکنش های پراکسیداسیون لیپید ...  بیشتر