طب داخلی
بررسی مقایسه‌ای ارزش تشخیصی آزمون شناختی مونترال و آزمون بررسی وضعیت ذهنی کوتاه در ارزیابی و غربالگری آسیب‌های شناختی مبتلایان به سندرم متابولیک

محمود پرهام؛ سجاد رضوان؛ فاطمه امیرکانیان؛ اکرم براتی؛ محمد حسن نیکخواه

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 570-576

چکیده
  زمینه و هدف  سندرم متابولیک، یک عامل خطر برای زوال عقل و درجات مختلف اختلال شناختی شناخته می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مقایسه‌ای ارزش تشخیصی آزمون شناختی مونترال وآزمون بررسی وضعیت ذهنی کوتاه شده در ارزیابی و غربالگری آسیب‌های شناختی بیماران مبتلا به سندرم متابولیک می‌باشد. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم خانه سالمندان شهر خرم‌آباد

مریم میرزایی؛ الهام سپهوند؛ رباب صحاف؛ سمانه میرزایی؛ احمد پاکدل

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 896-901

https://doi.org/10.21859/sums-2306896

چکیده
  اهداف افزایش سن موجب بروز نقایص جسمانی و شناختی سالمندان شده و با سلامتی آن‌ها تداخل می‌کند. ازجمله نقایصی که درحال حاضر توجه عده زیادی از متخصصان را به خود جلب کرده است، اختلالات شناختی سالمندان است که از مشکلات شایع این دوران است. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان مقیم آسایشگاه شهر خرم‌آباد است.مواد و روش ها ...  بیشتر