میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های Satureja khozistanica، Peganum harmala و Satureja sahendica بر رشد پلانکتونیک و تشکیل بیوفیلم باکتری Staphylococcus aureus

الهه تسلط مرقی؛ نسیم کاشف؛ احمد رضا گوهری؛ زهرا فکری راد

دوره 28، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 556-568

چکیده
  زمینه و هدف: Staphylococcus aureusیکی از عوامل مهم عفونت‌زا در انسان به‌شمار می‌رود. درمان عفونت‌های ناشی از این باکتری به علت مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن با مشکلاتی مواجه است. در میان گزینه‌های درمانی جایگزین، گیاهان به‌عنوان منابع غنی از مواد دارای فعالیت‌های ضدمیکروبی مطرح هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ضدمیکروبی عصاره‌های اتیل ...  بیشتر

میکروبیولوژی، ویروس، قارچ و انگل
بررسی و مقایسه فعالیت زیستی اسانس Mentha longifolia از مریوان و قزاآن

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اکرم رحیمی مقدم

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 555-565

چکیده
  زمینه و اهداف: از آنجا که آنتی‌اکسیدان‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد ضدسرطان مصنوعی دارای اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان هستند، در این پژوهش فعالیت‌های زیستی اسانس‌های پونه مریوان و قزاآن بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند تا جایگزین طبیعی مناسبی برای ترکیبات مصنوعی ذکر شده، شناسایی گردد.مواد و روش ها: اسانس برگ‌ها و ساقه‌های پونه مریوان ...  بیشتر

بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor) از استان سیستان و بلوچستان

امید عزیزیان شرمه؛ مژگان طاهری زاده؛ محرم ولی زاده؛ علیرضا زابلی

دوره 25، شماره 2 ، خرداد و تیر 1397، ، صفحه 279-292

چکیده
  اهداف: در این پژوهش فعالیت‌های ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره‌های گیاه دارویی کاه‌مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor)، رشد‌یافته در استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است.مواد و روش‌ها: جهت بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی شامل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی کل موجود در سه عصاره (متانولی، اتانولی و آبی) و اسانس، به ترتیب، ...  بیشتر

بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر باکتری‌های بیماری‌زای انسانی

علی‌اصغر قادری؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ سعیده سعیدی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 756-761

چکیده
  اهداف هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی آویشن باغی در برابر پاتوژن‌های مهم انسانی است. مواد و روش ها عصاره گیاهی آویشن با استفاده از دستگاه خلأ از مرکز (روتاری) انجام شد. باکتری به صورت استاندارد تهیه شد که شامل Streptococcus pyogenes ATCC® 19615™, Streptococcus pneumoniae ATCC 49619, S.Saprophyticus ATCC® 15305, Hafnia alvei ATCC 51873, Acinetobacter. baumannii ATCC 19606, Enterococcus ...  بیشتر

اثر ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه ریواس (Rheum Ribes) بر برخی باکتری‌های بیماری‌زای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی

علی صالحی؛ نبی شریعتی‌فر؛ آفتاب صالحی؛ علی‌رضا محمدزاده

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 430-437

چکیده
  اهداف پاتوژن‌های مواد غذایی گروهی از میکرو ارگانیسم‌ها هستند که باعث بروز بیماری‌های منتقل‌شونده از راه غذا می‌شوند. امروزه تحقیقات زیادی برای یافتن مواد طبیعی مؤثر دربرابر این عفونت‌ها انجام می‌شود. این پژوهش به‌ بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های آبی و الکلی برگ و ساقه گیاه ریواس ایرانی (Rheum ribes) در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است.مواد ...  بیشتر