آمار و اپیدمیولوژی
شیوع بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان ایرانی : یک مرور نظامند

عمار صالحی سهل آبادی؛ محدثه خوشگفتار؛ احسان اسدی؛ حسین جدیدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 487-494

چکیده
  مقدمه: بیماری کبدی چربی غیر الکلی (NAFLD) شایع ترین بیماری مزمن کبدی است که با انباشت چربی در کبد ایجاد می شود. مطالعات متعددی در مورد شیوع کبد چرب در ایران با نتایج متفاوت گزارش شده است. هدف ما برآورد شیوع کلی کبد چرب در کودکان و نوجوانان ایرانی است. روش ها :ما پایگاه های ملی و بین المللی PubMed ,Science Direct ,Scopus ,Web of Science)) و (Magiran,Iran Medex , and Scientific Information ...  بیشتر

بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی زنان در ایران: مرور ساختاریافته و متاآنالیز

مهدی رنجبران؛ مینا چیذری؛ پگاه مطوری پور

دوره 22، ویژه نامه ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1117-1125

چکیده
  زمینه و هدف: اختلال عملکرد جنسی در زنان بسیار شایع بوده و یکی از عوامل طلاق و پاشیدگی بنیان خانواده ها می­باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع انواع اختلالات عملکرد جنسی در ایران بر اساس یک مطالعه متاآنالیز می­باشد. مواد و روش­ها: در این مطالعه متاآنالیز بانک­های اطلاعاتی PubMed، ISIWebofKnowledg،ScienceDirect، Scopus،GoogleScholar، همچنین بانک­های اطلاعاتی ...  بیشتر

شیوع مصرف مت‌آمفتامین در دانش‌آموزان پسر ایرانی: مطالعه مرور ساختارمند و متاآنالیز

مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی؛ رستم منتی؛ عزیز کسانی؛ والیه منتی

دوره 22، ویژه نامه ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1170-1179

چکیده
  زمینه و هدف:سوء­مصرف موادمخدر صنعتی همانند مت­آمفتامین یکی از مشکلات مهم رفتاری در دانش­آموزان و نوجوانان می­باشد، به­طوری­که سازمان جهانی بهداشت از آن به­عنوان رویدادی نگران­کننده در جهان یاد کرده است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی شیوع مصرف مت­آمفتامین در دانش­آموزان پسر ایرانی در قالب یک مطالعه متاآنالیز می­باشد. ...  بیشتر