فیزیولوژی ورزشی
تأثیر یک دوره تمرین ترکیبی (مقاومتی - هوازی) بر تراکم استخوانی و برخی از شاخص‌های خونی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن

نفیسه مفیدی صدر؛ رویا عسکری؛ امیر حسین حقیقی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 203-211

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 12 هفته تمرین ترکیبی بر تراکم استخوان و برخی از شاخص‌های خونی در زنان یائسه چاق و دارای اضافه وزن بود.مواد و روشها:29 زن یائسه غیرفعال با دامنه سنی 58 – 46 سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی‌ها در یکی از دو گروه تمرین ترکیبی (مقاومتی – هوازی) و کنترل (بدون تمرین) قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره تمرینی، ...  بیشتر

ارتبـاط یائسـگی با ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، آنـزیم‌های سـوپر اکسیداز و کاتالاز

سعید ناظری؛ مهدی هدایتی؛ آزاده توکلی دارستانی؛ حسن احمدوند

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 367-372

چکیده
  زمینه و هدف: استروژن نقش مهمی در جمع‌آوری رادیکال آزاد دارد. قطع ترشح استروژن در یائسگی به‌عنوان منبع افزایش گونه‌های فعال اکسیژن در نظر گرفته می‌شود. به‌علت کاهش استروژن، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی در این فاز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در زنان یائسه ...  بیشتر

بررسی تأثیر کپسول جینکوبیلوبا بر میزان رضایت جنسی زنان یائسه 50 تا 60 ساله شهر تهران

سیمین تعاونی؛ مینا امیری پبدنی؛ حمید حقانی

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 204-212

چکیده
  زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین ابعاد رضایت زناشویی، حیطه جنسی است. رضایت از رابطه جنسی در سلامت روحی افراد نقش به‌سزایی دارد. تغییرات هورمونی که در دوران یائسگی اتفاق می‌افتد، می‌تواند منجر به کاهش رضایت جنسی گردد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر کپسول جینکوبیلوبا بر رضایت جنسی زنان یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی انجام ...  بیشتر

مطالعه کیفی: تجربه زنان از یائسگی

حمید پیروی؛ لیلا جویباری؛ منصوره جمشیدی منش؛ اکرم ثناگو

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 196-205

چکیده
  زمینه و هدف: چگونگی درک زنان از یائسگی بستگی به هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و دانش فردی درباره یائسگی دارد. با توجه به مشکلات عدیده این دوران، مطالعه حاضر با هدف کشف و تفسیر تجربه زنان ایرانی از یائسگی انجام شده است. مواد و روش ها: چهارده زن یائسه که برای تفریح در پارک های عمومی حاضر بودند، بعد از آگاهی از هدف پژوهش و با امضای رضایت ...  بیشتر

بررسی ارتباط و ارزش تشخیصیFSH ادرار و FSH سرم در خانم های یائسه و غیر یائسه

فرشاد نقش وار؛ سپیده پیوندی؛ علیرضا خلیلیان؛ ژیلا ترابی زاده؛ سعیده صباغ سجادیه

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1385، ، صفحه 27-32

چکیده
  زمینه و هدف: FSH (هورمون محرک فولیکولی) هورمون گلیکوپپتیدی مترشحه از هیپوفیز قدامی است که با عملکرد تخمدان در ارتباط می باشد. به دلیل ترشح دوره ای این هورمون در طول یک شبانه روز و در طول یک سیکل ماهیانه، جهت اندازه گیری آن از نمونه های متوالی سرم استفاده می شود. در این مطالعه با توجه به اثر کلیه در دفع تدریجی این هورمون، از نمونه ادرار صبحگاهی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ویتاگنوس بر برخی از عوارض زودرس یائسگی

نیره اعظم حاجی خانی؛ زهرا عباس پور؛ پوراندخت افشاری

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1384، ، صفحه 26-30

چکیده
  زمینه و اهداف: امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی، هر زنی حداقل 3/1 طول زندگی خود را در دوران یائسگی به سر می برد. یائسگی با عوارض زودرس و دیررس متعددی همراه می باشد که منجر به مختل شدن کیفیت زندگی زنان می شود. لذا با در نظر گرفتن افزایش دوره سالمندی بخصوص در کشور ما، پیشگیری و درمان عوارض یائسگی با استفاده از عوامل درمانی طبیعی از اهمیت ...  بیشتر

بررسی تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر میزان افسردگی زنان یائسه

زهرا عابدیان؛ سیدرضا مظلوم؛ زهرا شجاعیان؛ نغمه مخبر

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1384، ، صفحه 37-43

چکیده
  زمینه و هدف: تغییرات هورمونی، گر گرفتگی و بحران های حین یائسگی از عوامل موثر بر سلامت روان زنان یائسه بوده و می تواند فرد را مستعد افسردگی سازد. هورمون درمانی جایگزینی جهت درمان علایم یائسگی استفاده می شود ولی تاثیر آن بر افسردگی زنان یائسه مورد سوال است. از این رو پژوهشی با هدف تعیین تاثیر هورمون درمانی جایگزینی بر افسردگی زنان یائسه ...  بیشتر