پرستاری
تأثیر آموزش مجازی آرام‌سازی بنسون بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: مقطع زمانی شیوع بیماری کووید 19

زهره محمدزاده تبریزی؛ علی اصغر جسمی؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر؛ الهام ناوی پور؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دوره 29، شماره 5 ، آذر و دی 1401، ، صفحه 616-626

چکیده
  زمینه و هدف: در رابطه با سلامت روان، خودکارآمدی بیانگر این مسئله است که فرد دارای خودکارآمدی بالا، توانایی تغییر حالات منفی روانی خود را دارد؛ به عبارتی، باورهای خودکارآمدی قوی، باعث آرامش می‌شوند و می‌توانند پیش‌بینی‌کننده خوبی برای سلامت روان باشند. از این رو تحقیق حاضر با هدف تأثیر آموزش مجازی روش‌های آرام‌سازی بر خودکارآمدی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
رابطه بارداری هیجانی و ترس از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان

مژگان لطفی؛ یوسف اعظمی؛ شیوا دانایی؛ مهدی امینی

دوره 26، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1398، ، صفحه 355-363

چکیده
  زمینه و هدف: خودکارآمدی یکی از منابع فردی است که نقش مهمی در ارزیابی اجتماعی و منابع مقابله ایفاء می‌کند. بنابراین، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطه بازداری هیجانی و ترس ناشی از ارزیابی اجتماعی با خودکارآمدی در زنان و مردان انجام شد.مواد و روش‌ها: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه زنان و مردان منطقه 6 شهر تهران در سال ...  بیشتر

پرستاری
ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394

سید جواد حسینی؛ محبوبه فیروز؛ سیدرضا مظلوم

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 716-722

چکیده
  مقدمه:یکی از بهترین معیارها جهت ارزیابی کنترل مناسب قندخون، اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله می باشد.جهت دست یابی به سطح مناسب از HbA1c راهکارهای غیردارویی همچون ارتقای خودکارآمدی توصیه می شود.در نتایج مطالعات قبلی تناقض در ارتباط بین خودکارآمدی با سطح HbA1c وجود دارد،لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با سطح HbA1c در نوجوانان ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان در شهر یزد سال 1395

منصوره بزاز؛ فهیمه دهقانی؛ سعید وزیری یزدی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 555-561

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان از جمله مشکلات روانشناختی مهم مادر در دوران بارداری و پس از آن است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین صمیمیت با همسر و خودکارآمدی عمومی با افسردگی پس از زایمان در نخستین زایمان انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع مقطعی بود و جامعه آماری آن را کلیه زنانی که تجربه اولین زایمان را در شهر یزد دارند، ...  بیشتر

پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بر اساس هوش معنوی

سمیه ضمیری؛ سکینه عزیزی؛ اقدس شاکری؛ زهرا حسن دوست؛ مژده محمددوست؛ حمیده یوسفی؛ علیرضا مسلم؛ آرش اکابری

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 196-203

چکیده
  زمینه و هدف: هوشمعنوی بیانگر مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های مختلف است که هر کدام به اشکال متفاوت در بافت‌های اجتماعی و تاریخی ظاهر می‌شوند. هوش معنوی ترکیبی از عناصر هوش و معنویت است؛ و خودکارآمدی باور فرد به توانایی‌هایش در حل مسائل و مقابله با مشکلات است. هدف مطالعه حاضر بررسی این است که آیا هوش معنوی قادر به ‌پیش بینی خودکارآمدی ...  بیشتر

نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فاطمه غلامی بورنگ؛ محمد مقدری؛ زکیه عادلی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 160-168

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روانی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است. مولفه‌های هوش هیجانی به طور مستقیم بهداشت روانی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. ادراکات فرد از خودکارآمدی نیز بر سلامت روان وی مؤثّر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده‌های سلامت روان انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش با روش مقطعی ...  بیشتر

بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاریِ خون با رفتارهای خودمراقبتی

نسرین روزبهانی؛ محبوبه خورسندی؛ زهره فکری زاده

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 753-760

چکیده
  زمینه و هدف: کنترل میزان پرفشاری خون ازطریق رفتارهای خودمراقبتی، موجب کاهش مرگ‌ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری‌های قلبی می‌شود. خودکارآمدی، تعیین‌کننده‌ی بسیار قوی برای تغییر و یا ایجاد رفتارهای خودمراقبتی می‌باشد. این مطالعه، به بررسی ارتباط خودکارآمدی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون با رفتارهای خودمراقبتی شهر قم در سال1392 پرداخته ...  بیشتر

تاثیر یک دوره فعالیت بدنی ایروبیک و یوگا بر خودکارامدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال 1392

کبری آیتی نسب؛ محمدرضا اسماعیل زاده؛ سعیده سنگ سفیدی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 590-596

چکیده
  زمینه و هدف: در دهه اخیر با توجه به افزایش استرس‌های شغلی اهمیت ورزش در ادارات و سازمان‌ها افزایش یافته است، زیرا همه افراد درجاتی از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می‌کنند. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک ویوگا بر خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می‌باشد. مواد وروش ها: روش ...  بیشتر

ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان

مهدی پورکرد؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 181-188

چکیده
  زمینه و هدف: در نوجوانان دارای مهارت های اجتماعی ضعیف و خودکارآمدی پایین، این تمایل وجود دارد که از مصرف مواد جهت مقابله با مشکلات استفاده نمایند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است و جامعه آماری آن را دانش آموزان پایه ...  بیشتر