بهداشت محیط و محیط زیست
حذف آنتی بیوتیک پنی‌سیلین جی از محیط های آبی با استفاده از راکتور ناپیوسته نانوذرات آهن صفر و فرایند ازن زنی

مصطفی سبحانی کیا؛ ادریس بذرافشان؛ حسین کمانی

دوره 24، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 144-137

چکیده
  اهداف: آنتی‌بیوتیک‌ها به‌طور مؤثر با تصفیة متداول فاضلاب حذف نمی‌شود. آهن با ظرفیت صفر (nZVI) بازده بالا در تجزیة آلاینده‌هایی مانند فلزات سنگین، ترکیبات نیتروآروماتیک و حشره‌کش‌ها دارد. ازن‌زنی یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های مؤثر در حذف مواد شیمیایی مقاوم به تجزیه مانند آنتی‌بیوتیک‌ها از آب و فاضلاب است. مواد و روش‌ها: این ...  بیشتر

بررسی کارایی فرایند الکترو- ازوناسیون در تجزیه‌ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات (SDBS) از محیط‌های آبی

محمدرضا سمرقندی؛ امیر شعبانلو؛ صبا مجیدی؛ یوسف پورعشق؛ جمال مهرعلی پور

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 639-648

چکیده
  زمینه و هدف: فرایند الکتروازناسیوندارای توانایی مطلوبی در حذف آلاینده­های آلی مقاوم می­باشد. این فرایند، تلفیقی از فرایند ازن زنی و جریان الکتریسته در راستای تولید رادیکال هیدروکسیل و حذف آلاینده می­باشد. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی فرایند الکتروازوناسیون درتجزیه­ی دترجنت آنیونی سدیم دودسیل بنزن سولفانات از محیط­های ...  بیشتر