پرستاری
ارتباط بین رضایت زناشویی و خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست‌زا و چندزای بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر قم در سال 1401

اکرم کریمی؛ نرگس صادقی؛ مهسا السادات موسوی

دوره 30، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1402، ، صفحه 404-413

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت از زندگی زناشویی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از عوامل مؤثر بر افزایش تغذیه با شیر مادر می‌توان به میزان خودکارآمدی مادر در شیردهی اشاره کرد. این پژوهش با هدف ارتباط بین رضایت زناشویی و خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست‌زا و چندزای بستری در بیمارستان در سال 1401 انجام گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی

رباب سرچمی؛ شیرین کوشکی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ انیتا باغدا ساریانس

دوره 29، شماره 4 ، مهر و آبان 1401، ، صفحه 576-590

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی یکی از مشکلات شایع زنان است و باعث بعضی تغییرات جمسانی و روانی در زنان می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری تنظیم شناختی هیجان براساس کیفیت خواب با نقش واسطه‌ای رضایت زناشویی در زنان مبتلا به سندرم پیش‌قاعدگی انجام شد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با استفاده از معادلات ساختاری ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی زوج‌ درمانی رفتاری التقاطی و درمان تلفیقی طرح‌واره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

محبوبه امیربیک؛ حسین اکبری امرغان؛ الهام فریبرزی؛ حمید نجات

دوره 28، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1400، ، صفحه 467-475

چکیده
  زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس، یک بیماری نورودژنراتیو پیش‌رونده است. برخورداری از رضایت زناشویی، شاخصی مهم در پیش­آگهی مطلوب درمانی در اختلالات عصب روان­شناختی پیش­رونده می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج ‌درمانی رفتاری التقاطی و درمان تلفیقی طرح‌واره مبتنی‌بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به مولتیپل ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان شناختی رفتاری در ارتقاء رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی

بهمن اکبری؛ لیلا مقتدر؛ کتایون خاکبیز

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 606-612

چکیده
  زمینه و هدف  ارتباط مؤثر و کارآمد میان زوجین، مهم‌ترین جنبه خانواده‌های دارای عملکرد مطلوب می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان‌شناختی رفتاری در ارتقای رضایت زناشویی و شادکامی زوجین دارای اختلالات میل جنسی بود. مواد و روش‌ها پژوهش با روش نیمه‌تجربی با طرح تحقیق پیش‌آزمون- پس‌آزمون با ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی در معلمان شهر سبزوار

سکینه سعیدی؛ علی محمدزاده ابراهیمی؛ علی اکبر سلیمانیان

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 414-421

چکیده
  زمینه  قدردانی، به عنوان یک عامل مثبت، میتواند به غنیسازی و تحکیم روابط بین زوجین کمک کند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل ساختاری روابط بین قدردانی، کیفیت ارتباط زناشویی و رضایت زناشویی انجام شد. روش کار طرح پژوهش همبستگی از طریق مدلیابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری، کلیه معلمان زن شهر  نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از ...  بیشتر

بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم

اکرم صدیقی؛ احمد معصومی؛ مرضیه شاه سیاه

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 965-971

چکیده
  زمینه و هدف: رضایت زناشویی شامل ارتباط مثبت با خانواده همسر، پویایی مثبت در خانواده اصلی، عزت نفس و همگنی مذهبی زوجین می باشد. مذهب از مؤثّرترین تکیه گاه های روانی به شمار می رود که قادر است معنای زندگی را در لحظه لحظه های عمر فراهم کند. هدف اصلی این پژوهش رابطه بین جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی زوجین شهر قم بوده است. مواد و روش ها: این ...  بیشتر

بررسی تأثیر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

سمیرا فوجی؛ مریم محسن آبادی؛ عزت صمدی پور؛ مرجان وجدانی؛ رحیم اکرمی

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 596-602

چکیده
  زمینه و هدف: عوامل مختلفی بر استحکام و دوام خانواده تأثیّر می­گذارند که از جمله‌ی آن‌ها رضایت بین زوجین است. مطالعه‌ی حاضر به بررسی تأثیّر دریافت آموزش الکترونیکی آموزه های قرآنی بر رضایت زناشویی در کارمندان حوزه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار پرداخته است. مواد و روشها: این مطالعه به روش مداخله­ای (نیمه تجربی) از نوع ...  بیشتر