فیزیولوژی و فارماکولوژی
تأثیر حفاظت عصبی کوآنزیم Q10 بر اختلال شناختی و استرس اکسیداتیو ناشی از مونوسدیم گلوتامات در هیپوکامپ موش‌های صحرایی

رویا کاوه؛ محمد امین عدالت منش

دوره 29، شماره 2 ، خرداد و تیر 1401، ، صفحه 268-280

چکیده
  زمینه و هدف: سمیت تحریکی ناشی از مونوسدیم گلوتامات (MSG) منجر به استرس اکسیداتیو در نواحی مختلف مغز می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر محافظت عصبی کوانزیم Q10 بر بهبود حافظه کوتاه مدت و بلند مدت و پارامترهای استرس اکسیداتیو در موشهای صحرایی تحت تیمار با MSG می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی تأثیر ماده حشیش Cannabis بر رشد سلولی سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش‌های صحرایی بالغ

نجمه فرهادی؛ داوود مهربانی؛ سیدابراهیم حسینی؛ سیده سارا هاشمی

دوره 28، شماره 5 ، آذر و دی 1400، ، صفحه 814-825

چکیده
  زمینه و هدف: کانابیس، ماده روان‌گردانی است که مورد سوءمصرف میلیون‌ها نفر در دنیا قرار می‌گیرد. با توجه به شیوع ناباروی و مصرف زیاد این ماده در بین جوانان، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره کانابیس بر رشد سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از آندومتر موش‌های صحرایی بالغ انجام گردید.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، سلولهای بنیادی ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر تمرین هوازی بر آنزیم‌های کبدی و نیمرخ لیپیدی در موش‌های صحرایی صرعی شده با پنتلین تترازول

مهدی زارعی؛ رحیم گل محمدی؛ الهام ایزی؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 165-172

چکیده
  زمینه و هدف: در مورد ارزیابی تأثیر صرع بر لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی و تغییرات آن به دنبال تمرینات ورزشی در موش‌های صرعی شده گزارشی مشاهده نشده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 70 سر موش صحرایی نر، به‌صورت تصادفی در 7 گروه قرار گرفتند. یک گروه سالم، سه گروه کیندل و سه گروه غیرکیندل که تزریقات پنتلین‌‌تترازول یا نرمال‌سالین ...  بیشتر

آناتومی، بافت و جنین
بررسی هیستومورفومتری اثر تیامین بر ساختار روده کوچک در موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ کاظم نوروزی؛ سعید حبیبیان دهکردی

دوره 28، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1400، ، صفحه 30-38

چکیده
  زمینه و هدف  دیابت با سطح بالای گلوکز خون و نقص در تولید و عملکرد انسولین شناخته می‌شود. آلودگی مواد غذایی و محیط با سرب، سبب وخامت حال دیابتی‌ها می‌شود. این مطالعه، تأثیر تیامین بر هیستومورفولوژی روده کوچک موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان را بررسی کرد. مواد و روشدر این پژوهش مداخله‌ای، تعداد 63 سر موش صحرایی نژاد ویستار، به‌صورت ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
بررسی اثر عصاره برگ گردو با استرس ناشی از شنای اجباری بر پروفایل لیپیدی و وزن بدن در موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

مرضیه فلاحی؛ سیدابراهیم حسینی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 348-353

چکیده
  زمینه و هدف: از بخش های مختلف گیاه گردو در طب سنتی و در درمان بیماریهای مختلف از جمله دیابت استفاده می شود. با توجه به با توجه به نقش استرسهای مختلف در بروز بیماری دیابت و عوارض داروهای شیمیایی در درمان این بیماری، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر پروفایل لیپیدی در موشهای صحرایی نر بالغ دیابتی شده تحت استرس شنا ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی

قادر رحیم زاده؛ محمدعلی آذربایجانی؛ حسن متین همایی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 161-170

چکیده
  چکیدهزمینه: امروزه استفاده از مکمل‌ها و عصاره‌های گیاهی مانند مرزنجوش برای مقابله با آپوپتوز ناشی از ورزش و بهبود سازگارهای‌های تمرینی رواج بسیاری یافته است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر همزمان تمرین هوازی و مکمل‌سازی عصاره گیاهی مرزنجوش بر بیان ژنی پروتئین‌های آپوپتوز میوکارد موش‌های صحرایی انجام شد. روش‌ کار: ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثرات درمانی ترکیب والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش صحرایی بالغ

رها زال خانی؛ احمدعلی معاضدی؛ حسین نجف زاده ورزی

دوره 26، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 195-201

چکیده
  زمینه و هدف: ویتامین ها با کاهش رادیکال های آزاد نقش موثری در بهبود بیماری های عصبی دارند، لذا در این تحقیق اثر ترکیبی والپروات سدیم با ویتامین C و E بر تشنج در موش صحرایی بررسی شد.مواد و روش: 49 سر موش صحرایی به 7 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (سالین: 1 میلی لیتر بر کیلوگرم)، گروه والپروات سدیم (100 یا 200 میلی گرم بر کیلوگرم)، گروه ویتامین C (250 ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر عصاره هیدروالکلی بابونه (Atricaria chamomilla) بر میزان حافظه اجتنابی در موش-های صحرایی نر بالغ

فاطمه سیف؛ سیدابراهیم حسینی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 46-51

چکیده
  اهداف: حافظه و یادگیری یکی از اعمال پیچیده مغزی و مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یادگرفته شده می باشد.با توجه شیوع اختلالات یادگیری به ویژه در سنین بالا این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بابونه بر میزان حافظه اجتنابی موشهای صحرایی انجام گردید.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 48 موش صحرایی ...  بیشتر

ایمنی شناسی و بیوشیمی
بررسی مقایسه ای سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر بافت و آنزیم های کبدی در موش صحرایی

فرنوش انوشا؛ باقر سید علیپور؛ علی طراوتی؛ منیره موحدی

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 649-658

چکیده
  اهداف: سمیت فلزات و ترکیبات آن توسط خواص فیزیکوشیمیایی تعیین می شود. بنابراین، فلزات ممکن است برای اتصال به سایت های بیولوژیکی به رقابت بپردازند و در نتیجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکول های بیوشیمیایی شوند. این مطالعه با هدف بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم های کبدی و بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
تاثیر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ

فرانک جعفری؛ امید غلامی؛ اکبر پژهان؛ بهاره امین؛ صمد ناظمی

دوره 25، شماره 4 ، مهر و آبان 1397، ، صفحه 546-554

چکیده
  سابقه و هدف: درد‌های مزمن و نوروپاتی که در اثر آسیب یا اختلال در عملکرد سیستم حسی پیکری ایجاد می‌شود، یکی از مشکلات بهداشتی مهم بوده و افراد زیادی از این بیماری رنج می‌برند. هدف از این مطالعه بررسی اثر آمبلی‌پرنین بر علائم رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بستن مزمن عصب سیاتیک (CCI) در موش صحرایی نر بالغ بود.مواد و روش‌ها: تعداد 24 ...  بیشتر

اثر عصاره هیدرومتانولی بذر ترة خوراکی (Allium porrum L.) بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر بالغ

مریم عیدی؛ الهام حاجیان؛ حسین عباسپور

دوره 24، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 63-69

چکیده
  هدف:سنگ کلیه یک بیماری جهانی است. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ‏های کلیوی استفاده می‏شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرومتانلیبذرتره خوراکی بر درمان سنگ کلیه القاء شده توسط اتیلن گلیکول در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار است. مواد و روش‌ها:در پژوهش تجربی حاضر، نخست عصارة هیدرومتانولی (80 درصد) گیاه ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم

مریم شعبانی؛ محمد شرافتی مقدم؛ فرهاد دریانوش؛ حامد علی زاده پهلوانی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 305-310

چکیده
  اهدافتروپونین قلبی شاخصی قلبی است که در تشخیص بیماری‌های قلبی نقش حیاتی دارد و نشان داده شده است که فعالیت ورزشی تأثیر به‌سزایی بر سطوح این پروتئین دارد. هدف از مطالعة حاضر، مقایسة تأثیر چهار هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) و تداومی بر سطوح تروپونین T بافت قلبی در موش‌های صحرایی نر سالم است. مواد و روش‌هادر این پژوهش، 36 سرموش صحرایی ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
اثر محافظتی عصارة هیدروالکلی پسته بر میزان آنزیم‌های کبدی متعاقب القای مسمومیت کبدی در موش صحرایی

فرشته ایرانمنش؛ امیر موسایی‌امین؛ امیر رهنما؛ علی اکبر ملکی راد؛ علی شمسی زاده

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 149-156

چکیده
  اهداف: علل برخی بیماری‌های کبدی ناشناخته است، ولی بی‌شک عوامل اکسیدکننده نقش مهمی در ایجاد تغییرات پاتولوژیکی کبد دارد. پسته با نام علمی Pistacia Vera دارای ترکیباتی با خواص آنتی‌اکسیدانی مثل کوآنزیم 10، ویتامین E و بتاکاروتن است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر عصارة هیدروالکلی پسته بر میزان آنزیم‌های کبدی متعاقب القای مسمومیت کبدی طراحی‌ ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده

ندا مولائی؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان؛ مهدیه موندنی زاده؛ نرگس السادات حائری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 17-27

چکیده
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهة مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قراردهد، در این ‌مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظة فضایی، حافظة جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

اثر سالویجنین، فلاونوئید استخراج شده ازگیاه مریم گلی، بر برخی شاخص های دیابتی و کمیت های قلبی درموش صحرایی دیابتی نوع 1

حمید محمد صادقی؛ علیرضا وحیدی؛ محمدابراهیم رضوانی؛ منصور اسمعیلی دهج؛ علی علی آبادی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 281-289

چکیده
  زمینه و هدف:بخشی از اثر ضد دیابتی گیاهان داروئی به فلاوونوئید های موجود در آنها مرتبط است. از آنجاییکه فلاوونوئید های متفاوتی در گیاهان دیده شده است، اثر سالویجنین که یک فلاوونوئید موجود در این گیاه است را مورد بررسی قرار دادیم. مواد و روش ها:پس از عصاره گیری از گیاه با روش کروماتوگرافی ستونی سالویجنین استخراج گردید. با تزریق استرپتوزوتوسین ...  بیشتر

اثر حفاظتی ویتامین 3 Dبر بهبود افسردگی در مدل تجربی بیماری مالتیپل اسکلروزیس

سپیده تربالی؛ شیوا خضری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 815-822

چکیده
  زمینه و هدف: افسردگی از شایع‌ترین علایم روان شناختی در بیماران مالتیپل اسکلروزیس (MS) می‌باشد. علّت دقیق میزان بالای افسردگی در این بیماران ناشناخته است و ترکیبی از فاکتورهای نورولوژیکی ازجمله از بین رفتن پوشش عصب وعوامل روانی-اجتماعی دخیل هستند. هیپوکمپ از جمله بخش‌های مغز است که به بیماری‌های نورولوژیکی حسّاس بوده و در اختلالات ...  بیشتر

اثر عصاره‌ی الکلی شقایق وحشی (Papaver rhoeas) بر میزان اضطراب القا شده توسط مازصلیبی و سطح پلاسمایی هورمون کورتیکوسترون در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

سید ابراهیم حسینی؛ سارا حمزوی؛ حیدر آقا بابا

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 557-564

چکیده
  زمینه وهدف: استرس  واضطراب که از اختلالات مهم و شایع در جوامع انسانی می­ باشند، زمینه ساز بسیاری از بیماری­های دیگر به حساب می­ آیند. با توجه به عوارض نسبتا زیاد داروهای آرام­بخش و ضد اضطراب شیمیایی، تمایل به استفاده از داروهای گیاهی در درمان اختلالات اضطرابی رو به افزایش است و این مطالعه نیز با هدف بررسی اثر عصاره­ی الکلی ...  بیشتر

پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدان کبد به اثرات ویتامین های C و E در کاهش سمیت دیازینون در موش صحرایی

مریم صالحی؛ مهوش جعفری؛ علیرضا عسگری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1081-1089

چکیده
  زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی ...  بیشتر

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هایپرتـروفیک به فعالیـت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر

مریم نورشاهی؛ سمانه کنشلو؛ مهدی هدایتی؛ مصطفی بارانچی؛ نفیسه امین الاسلام؛ جواد نعمتی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1113-1122

چکیده
  زمینه و هدف: کشش مکانیکی حاصل از فعّالیّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحریک پروتئین‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود. همچنین فعّالیّت مقاومتی سبب تحریک فاکتورهای التهابی می‌شود. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات و ارتباط بین شاخص‌های التهابی و هایپرتروفیک به یک جلسه فعّالیّت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر بود. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی اثر ضد دردی موسیقی آرام بی‌شتاب(Adagio) و تندِ دوان(Allergo) بر درد ناشی ازتست فرمالین در موش‌های نربالغ صحرایی

سید ابراهیم حسینی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 613-620

چکیده
  زمینه و هدف: درد، احساس نا مطلوبی است که همراه با آسیب بافتی به‌وجودمی‌آید ، باتوجه به عوارض داروهای ضد درد ، این مطالعه با هدف بررسی اثر موسیقی بر میزان درد صورت‌گرفت. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ی تجربی است که در سال 1393 در دانشگاه علوم و تحقیقات فارس بر روی 24 سر موش نر صحرایی در گروه‌های شاهد و 2 دسته‌ی تجربی انجام‌گرفت. دراین ...  بیشتر

بررسی اثرات آگونیست GnRH بر روی میزان آپوپتوز سلولهای گرانولوزای فولیکولهای موش های صحرایی

تهمینه پیروی؛ شیوا روشن میلانی؛ سیامک سلامی؛ محمد قادری؛ علیرضا شمس

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 461-476

چکیده
  زمینه و هدف: هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) علاوه بر هیپوتالاموس، در تخمدان هم تولید می شود و روی تمایز سلولی و ایجاد فولیکول های آترتیک تاثیر می گذارد. با توجه به این که مرگ سلول های گرانولوزا طی روند آترزی فولیکولی به واسطه پدیده آپوپتوز صورت می گیرد.ما در این مطالعه وقوع آپوپتوز در سلول های گرانولوزای فولیکول های تخمدان موش صحرایی ...  بیشتر

بررسی اثر تداخل عمل استرس بی‌حرکتی با نیکوتین بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال در موش‌های صحرایی نر بالغ

سید ابراهیم حسینی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 359-366

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین آلکالوئیدی است که از طریق مصرف سیگار مورد استفاده میلیون‌ها نفر در دنیا می‌باشد، این افراد هم‌زمان در معرض انواعی از استرس‌زاها قرار دارند که اثراتی را بر بدن، از جمله سیستم‌های اندوکرین دارد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات تداخل عمل مصرف نیکوتین با استرس بی‌حرکتی بر میزان پلاسمایی کورتیکوسترون و ACTH در موش‌های ...  بیشتر

اثر عصاره آبی-الکلی زعفران (Crocus sativus L) بر میزان آنزیم‌های کبدی (ALT,AST,ALP) به دنبال مسمومیت ناشی از مصرف ویتامینA در موش صحرایی نر

درنا اژدری؛ مهرداد شریعتی؛ مختار مختاری

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 133-141

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه مصرف ویتامین A برای رفع کمبود آن در بدن و یا رفع عارضه‌های پوستی بدون در نظر گرفتن اثرات جانبی آن رایج است. در این تحقیق تأثیر عصاره‌ آبی - الکلی زعفران بر میزان آنزیم‌های کبدی به‌دنبال مسمومیت با ویتامین A مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تحقیق حاصل یک مطالعه تجربی است: در این تحقیق حیوانات مورد آزمایش 48 سر ...  بیشتر

بررسی میزان بیان HIF1α در پدیده تحمل به ایسکمی القاء شده به واسطه هیپراکسی نورموباریک متناوب در مدل سکته مغزی موش صحرایی

سهراب حاجی زاده؛ محمد جوان؛ محمدرضا بیگدلی؛ فیروزه علویان

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 287-295

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً نشان داده شده هیپراکسی نورموباریک اثر درمانی قابل ملاحظه‌ای در درمان ایسکمی حاد دارد که اصطلاحاً پیش شرطی‌سازی نامیده می‌شود. به هر حال به خوبی مشخص نیست این پیش‌شرطی در محیط زنده چگونه عمل می‌کند. در مطالعه حاضر اثر هیپراکسی نورموباریک متناوب بر بیان HIF1α در مدل سکته مغزی مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش‌ها: ...  بیشتر

بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

علی مقیمی؛ محمد محمدزاده؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 14-25

چکیده
  زمینه و هدف: مینوسایکلین علاوه بر این‌که یک داروی ضد التهاب و آنتی‌بیوتیک است، دارای اثرات محافظتی سلول‌های عصبی نیز می‌باشد. با توجه به ارتباط تشنج با مرگ و میر سلولی و التهاب، هدف از این تحقیق بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ در موش صحرایی است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 3 گروه موش صحرایی (18 سر) پس از جراحی ...  بیشتر