رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار

علی محمد ناعمی؛ سمانه فقیهی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 436-447

چکیده
  زمینه و هدف: آگاهی از وضعیّت سلامت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارت‌های مقابله‌ای مناسب و حمایت‌های اجتماعی، در معرض خطر می‌باشند، همچنین شناسایی علایم و نشانه‌های آسیب‌پذیری می‌تواند مسؤولان و برنامه ریزان دانشگاه‌ها را در تدارک برنامه‌های پیشگیری و اقدامات مداخله‌ای هر چه مؤثّرتر به منظور ...  بیشتر