مقایسه انواع مدل‌های رگرسیون شمارشی برای مدل‌سازی شاخص DMFT در دندان‌پزشکی

مهدی بیرجندی؛ محمد صالحی‌مرزیجرانی؛ سیدمحمدتقی آیت‌اللّهی؛ هوشنگ رشیدی؛ علی حسین‌زاده

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 468-477

چکیده
  اهداف بیماری‌های دهان در بیشتر جوامع شیوع دارند و پوسیدگی دندان شایع‌ترین بیماری مزمن درمیان کودکان و نوجوانان است. یکی از شاخص‌های پرکاربرد در مطالعات همه‌گیرشناسی مرتبط با دندان، شاخص DMFT است. در این مطالعه همه‌گیرشناسی پوسیدگی میان دانش‌آموزان بررسی شده و انواع مدل‌بندی DMFT با استفاده از داده واقعی مقایسه شده است.مواد و روش ها ...  بیشتر

بررسی میزان نیاز به درمان ریشه‌ی مولرهای اول دائمی در کودکان 8 تا 11 ساله‌ی شهر رفسنجان در سال 1392

محمدمهدی یاقوتی خراسانی؛ ساشا سادات سجادی؛ سپیده آثار

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 724-731

چکیده
  زمینه و هدف: مولرهای دائمی اول بالا و پایین، نخستین دندان­های دائمی رویش یافته در کنار شیری­ها هستند و ممکن است به­ دلیل بی­توجهی پوسیده­شوند. پوسیدگی آن­ها، می­تواند به شاخک‌های پالپی گسترش­یافته و باعث بیماری‌های پالپ و پری‌آپیکال شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان نیاز به درمان پالپ در مولرهای دائمی اول فک بالا ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11- 6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهر زاهدان

فرزانه منتظری؛ منصور کرجی بانی؛ مریم اسماعیلی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 350-358

چکیده
  زمینه و هدف: پوسیدگی دندان، یکی از رایج‌ترین بیماری‌های عفونی وابسته به تغذیه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11-6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهرستان زاهدان انجام ‌شد. موادّ و روش‌ها: این تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بر روی 79کودک 11-6 ساله ...  بیشتر