روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

زهرا کریمیان؛ سید عباس حقایق؛ سید محمد حسن امامی نجفی دهکردی؛ مصطفی رئیسی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1402، ، صفحه 22-34

چکیده
  زمینه و هدف: بهره‌گیری از رویکردهای نوین روان‌شناسی در کنار درمان‌های زیستی، اقدامی مؤثر در راستای کاهش نشانگان ثانوی روانی ناشی از بیماری‌های زیستی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان فراتشخیصی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک‌پذیر است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر شبه‌تجربی ...  بیشتر

زنان و زایمان
بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل

ساناز نهبندانی؛ مریم کوچک زایی؛ هایده اربابی؛ شیوا ریگی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 374-378

چکیده
  زمینه ماماها، یکی از گروههای اصلی ارائهدهنده خدمات در نظام سلامت هستند و به دلیل استرسزا بودن شغل در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار دارند؛ لذا این امر بر کیفیت زندگی آنان تأثیرگذار است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل انجام شد. مامای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و زایشگاه بیمارستان ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مهدی امینی؛ یاسمن شیاسی؛ زهرا مطلبی؛ مژگان لطفی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 424-430

چکیده
  زمینه و هدف: سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع ...  بیشتر

آموزش بهداشت
رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی:یک مطالعه ی مروری نظامند

تیمور آقاملایی؛ حسین داودی؛ علی صفری مرادآبادی؛ سکینه دادی پور

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 695-707

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی بصورت عمده ای با سرمایه اجتماعی و اجزای آن از قبیل ارتباطات اجتماعی، همکاری، انسجام و مشارکت اجتماعی ارتباط دارد . هدف از مطالعه مروری حاضر تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در جامعه ایرانی بود.مواد و روش ها : جستجوی نظامند در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct،CINAHL ، SID، Iranmedex، Magiran، Web Of Sciense، Goolgle ...  بیشتر

پرستاری
مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو

مریم سادات کاتبی؛ اسیه مودی؛ فائزه دهقان؛ مینا قلعه نوئی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 755-761

چکیده
  زمینه وهدف: دیابت یکی از شایع‌ترین و پرنفوذ‌ترین بیماری‌های مزمن است که محدودیت‌های زیادی در فعالیت‌‌های بیمار ایجاد می‌کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش بیمار‌محور با خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 انجام گرفت.مواد و روش‌ها:این پژوهش یک مطالعه شاهد‌دار تصادفی بود که بر روی75 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه ...  بیشتر

زنان و زایمان
بررسی تاثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

سمانه مسکنی؛ مهین تفضلی؛ حسن رخشنده؛ حبیب اله اسماعیلی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 779-787

چکیده
  زمینه و هدف: سندرم پیش از قاعدگی مجموعه ای از علائم عاطفی، رفتاری و جسمی است. این سندرم باعث کاهش کیفیت زندگی می شود. کیفیت زندگی یک نتیجه مقیاسی مهم در پزشکی و مراقبت های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی انجام شد.مواد و روش‌ ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش روان رنجوری و ذهن آگاهی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان

خلیل کرمی؛ جواد کریمی؛ تورج سپهوند

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 568-574

چکیده
  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روان‌رنجوری و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان انجام شده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی شهر دلفان در نیمه دوم سال 1394، به تعداد 945 نفر بود. بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران تعداد ...  بیشتر

سالمندان
اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی

زهرا عسکری؛ محمد طحان؛ الهه آهنگری

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 587-591

چکیده
  پیش زمینه و هدف: سندرم آشیانه‌ی خالی نوعی پژمردگی روحی است که به دنبال خالی شدن منزل از فرزندان و عدم حضور آنها در کنار والدین، در پدر و مادر احساس می‌شود و از انجایی که وقوع این سندرم در دوران میانسالی و سنین بالاتر ممکن است به لحاظ اجتماعی در این گروه سنی، تاثیر ویژه‌ای بر سلامت کلی جامعه داشته باشد لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی

امیر عزیزی؛ صبا فقیه

دوره 26، شماره 5 ، آذر و دی 1398، ، صفحه 593-598

چکیده
  مقدمه: شواهد نشان میدهند که با توجه به تشخیص نوع بیماری قلبی، کیفیت زندگی افراد می‌تواند متفاوت باشد؛ به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی انجام شد.روششناسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسهای بود که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار ...  بیشتر

آموزش بهداشت
کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بیماران همودیالیزی دربیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد درسال 1396

سید مجتبی موسوی بزار؛ زهرا کیوانلو؛ عقیل الله کیخسروی؛ محمد نعمت شاهی؛ عاطفه اسدی؛ محبوبه نعمت شاهی

دوره 26، شماره 4 ، مهر و آبان 1398، ، صفحه 413-420

چکیده
  زمینه و هدف :کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، یکی از شاخص های سنجش سلامتی بیماران می باشد و به اندازه گیری عملکرد، رفاه و سلامت عمومی بیمار در هر یک از سه حوزه (جسمی، روانی و اجتماعی) اشاره دارد.سطح کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی پایین تر از افراد سالم می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی فاکتورهای مرتبط باکیفیت زندگی در بیماران دیالیزی می ...  بیشتر

پرستاری
بررسی تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه

محمد رضا جانی؛ محمد رضا رزم آرا؛ زهره برزگری اسفدى؛ آسیه مؤدی؛ عاطفه جمشیدی؛ ریحانه ایوبی؛ محمدرضا داوری

دوره 26، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 35-43

چکیده
  اهداف: در بیمارانی که بیماری انسدادی مزمن ریه دارند افزایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد با این حال کیفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریه اغلب پایین‌تر از حد طبیعی می‌باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تأثیر آموزش به روش فیلم آموزشی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه می‌باشد.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای ...  بیشتر

سالمندان
بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مبتنی بر مدل پنج آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری شهر بجنورد سال 1395

زهرا جوانوش؛ مریم مژدکانلو؛ صدیقه رستاقی؛ مصطفی راد

دوره 25، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 75-82

چکیده
  زمینه: بهبود کیفیت زندگی در بیماران قلبی مهمترین هدف در برنامه های ارتقا سطح سلامت می باشد. آموزش برنامه خود مدیریتی، از مهم ترین روش های بهبود و ارتقای سطح سلامت می باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر مدل خودمدیریتی5 آ بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم حاد کرونری می باشد.روش پژوهش: این مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهه می باشد که 54 ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس افراد معتاد

محمدحسن شیرسوار؛ علی محمد امیرتاش؛ شهین جلالی؛ محسن کوشان؛ فهیمه کیوانلو؛ محمد سیداحمدی

دوره 20، شماره 3 ، مهر و آبان 1392، ، صفحه 292-301

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد ابتلای اسارت‌آمیز فرد به ماده یا دارویی مخدر است که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتارهای فردی و اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد و به‌عنوان مهمترین آسیب اجتماعی جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است. لذا هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر بازتوانی همراه با ورزش بر کیفیت زندگی و عزت نفس ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

علی خردمند؛ اکبر رنجبرزاده؛ کاظم حسن پور؛ فاطمه بیدی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 336-344

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری قند، شایع‌ترین و مهم‌ترین بیماری ناشی از اختلالات سوخت و ساز بدن است. آموزش‌های بهداشتی و روش‌های اصلاحی و رفتاری مناسب از مؤثرترین و باصرفه‌ترین راه‌های پیشگیری و کنترل دیابت می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش اصلاح رفتار بر دانش، نگرش، خودمراقبتی و کیفیت زندگی سبک زندگی در بیماران دیابتی نوع دو ...  بیشتر

کیفیت زندگی سالمندان شهر سبزوار

حمیدرضا بهنام وشانی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ مهدی جعفرزاده فخاری

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 213-217

چکیده
  زمینه و هدف: سالمندی دوره ای از تجربه سفر زندگی است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردی آنان مورد تهدید قرار می گیرد. این عوامل می تواند منجر به اُفت کیفیت زندگی در سالمندان ...  بیشتر

تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد

لادن نجار؛ آرش اکابری؛ طاهره توفیقیان؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 16، شماره 4 ، آذر و دی 1388، ، صفحه 206-212

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری ها از جمله مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت زندگی هر فرد می باشند. از جمله مداخلات در چنین مواردی، مشاوره می باشد که یکی از روشهای مناسب جهت بهبود کیفیت زندگی در بیماری های مزمن همچون سکته قلبی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مشاوره فردی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام گردید. مواد و روش ها: مطالعه ...  بیشتر

بررسی ارتباط شدت استرس با کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های شهرستان ساری در سال 1387

هدایت جعفری؛ ویدا شفیع پور؛ لیلا شفیع پور

دوره 16، شماره 3 ، مهر و آبان 1388، ، صفحه 155-160

چکیده
  زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای ادامه زندگی تحت دیالیز قرار می گیرند و این امر محدودیت های خاصی را بر بیماران تحمیل می کند که باعث اختلال در کیفیت زندگی آنان می گردد. همچنین استرس های ناشی از همودیالیز سبب می شود تا از کیفیت زندگی پایینی برخوردار باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت استرس و کیفیت زندگی در بیماران تحت همودیالیز ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 85 -1384

زهرا استاجی؛ حمیده یزدی مقدم؛ عباس حیدری

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 50-56

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت می باشند و باید از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار بوده تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. هدف از این پژوهش، تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر سبزوار می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، مقطعی است تعداد ...  بیشتر

بررسی ارتباط الگوی خواب و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر

شایسته زنوزی؛ صدیقه بهروزی فر؛ حبیب اله اسماعیلی؛ محمدحسن نظافتی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1386، ، صفحه 53-61

چکیده
  زمینه و هدف: خواب و استراحت نقش ترمیمی و حفاظتی داشته و در بازسازی قوای جسمی و عاطفی ما که دو بعد مهم کیفیت زندگی می باشد، سهیم است. در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر، خواب آرام در حفظ عملکرد قلبی آن ها مهم می باشد. این بیماران 8 تا 12 هفته پس از جراحی، ‌فعالیت های معمول زندگی خود را از سر می گیرند، در حالی که اختلالات خواب تا یک ...  بیشتر

بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم

لیلی یکه فلاح

دوره 12، شماره 4 ، آذر و دی 1384، ، صفحه 14-19

چکیده
  زمینه و هدف: برخی تحقیقات نشان داده اند که انجام تمرینات ورزشی منظم به واسطه کاهش علایم تنفسی آسم و کاهش احساس تنگی نفس توسط مکانیسم هایی نظیر تقویت عضلات تنفسی، کاهش بستری شدن در بیمارستان، کاهش مصرف برونکودیلاتورها و بالاخره بهبود عملکرد ریه ها می تواند سهم بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی بیماران آسمی داشته باشد. لذا به منظور تعیین ...  بیشتر