زنان و زایمان
اثربخشی آموزش خودمراقبتی کووید 19 بر سلامت عمومی مادران باردار آموزش خودمراقبتی کووید 19 بر سلامت عمومی

زهره محمدزاده تبریزی؛ مژده ناوی نژاد؛ معصومه شریف زاده؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 785-798

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن میزان استرس دوره بارداری و از طرفی همه‌گیری بیماری کووید 19 که به مخاطره افتادن سلامت عمومی زنان باردار می‌شود این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی در مورد بیماری کووید 19 بر سلامت عمومی زنان باردار انجام گردید مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی بر روی 84 نفر از بانوان باردار ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
مقایسه درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد، توان‌بخشی شناختی حافظه فعال و تلفیق آنها بر سلامت عمومی دختران افسرده

سمیرا ده آبادی؛ پیمان حسنی ابهریان؛ ادیس کراسکیان موجمباری؛ محمد رضا بلیاد؛ پریسا پیوندی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 349-356

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است. مطالعات نشان می‌دهد یکی از عواملی که به ارتقای سلامت عمومی زنان منجر می‌شود، سطح مهارت‌های مختلف شناختی و هیجانی است، هدف پژوهش حاضر مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و توان‌بخشی شناختی حافظه فعال و تلفیق آنها بر سلامت عمومی دختران افسرده بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیتی در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

مهدی امینی؛ یاسمن شیاسی؛ زهرا مطلبی؛ مژگان لطفی

دوره 27، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 424-430

چکیده
  زمینه و هدف: سطح پایین کیفیت زندگی و سلامت عمومی از عمده ترین مشکلاتی هستند که مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به طور جدی با آن مواجه هستند. هدف از این پژوهش تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجان و ویژگی‌های شخصیت در کیفیت زندگی و سلامت روان مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بود.مواد و روش‌ها : این پژوهش از نوع ...  بیشتر

ارتباط هوش ‌هیجانی با سلامت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان شرکت چاپ و نشر در سال 1393

محمد خندان؛ علیرضا کوهپایی؛ وجیهه مبینی‌زاده

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 63-70

چکیده
  اهدافیکی از کاربردهای نظام‌مند تحقیق روان‌شناختی رفتار انسان بررسی مسائل ایمنی است. با توجه به نقش هوش ‌هیجانی در سطح سلامت روان کارگران و پیشگیری از رفتارهای ناایمن و برای ارتقای سطح سلامتی جامعة کارگری، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش‌ هیجانی با سلامت ‌عمومی و رفتار ایمنی کارکنان صنعت چاپ و نشر در سال 1393 اجرا شد. مواد و روش‌هااینمطالعة ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت عمومی در دانش‌آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن درسال 1391

زهرا دشتی؛ طاهره رمضانی؛ شهرام ارسنگ؛ سیامک محبی

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 334-341

چکیده
  زمینه و هدف: مسائل دوران بلوغ و چگونگی گذر از این دوران حائز اهمیت بوده و توجه به سلامت دختران در دوران بلوغ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. چرا که این گروه، افزون بر گذر از دوران حساس بلوغ، از لحاظ جنسیت خود و مسؤولیت مورد انتظار جامعه دارای شرایط ویژه ای می باشند. لذا سلامت عمومی این قشر از جامعه همواره مورد نظر محققان بوده است. ...  بیشتر

رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار

علی محمد ناعمی؛ سمانه فقیهی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 436-447

چکیده
  زمینه و هدف: آگاهی از وضعیّت سلامت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارت‌های مقابله‌ای مناسب و حمایت‌های اجتماعی، در معرض خطر می‌باشند، همچنین شناسایی علایم و نشانه‌های آسیب‌پذیری می‌تواند مسؤولان و برنامه ریزان دانشگاه‌ها را در تدارک برنامه‌های پیشگیری و اقدامات مداخله‌ای هر چه مؤثّرتر به منظور ...  بیشتر

ارتباط سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر

فریده باستانی؛ معصومه علیجانپور اقا ملکی؛ راضیه سادات حسینی؛ سمیه صالح ابادی؛ سیما قزلباش

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1134-1143

چکیده
  زمینه و هدف: ارایه مراقبت طولانی‌مدّتبه بیماران مبتلا به آلزایمر، با افزایش خطرات ابتلا به بیماری جسمی و روانی برای مراقبین همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت عمومی وفشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر انجام شد. مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی، 150 زن 18 تا 60 سال که از وابستگان ...  بیشتر