همسانه سازی و بیان آنتی‌ژن حفاظتی تغییر‌یافته باسیلوس‌آنتراسیس در باکتری E. coli

سید مسیح اعتماد ایوبی؛ حسین هنری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 95-102

چکیده
  زمینه و هدف: سیاه­زخم یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. عامل این بیماری باکتری باسیلوس آنتراسیس می­باشد. آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس برای درمان و واکسن قابل استفاده می باشد. هدف این مطالعه بیان آنتی ژن حفاظتی تغییر یافته باسیلوس آنتراسیس در باکتریE. coli می­باشد.  مواد و روش ها:  قطعات ژنی مورد نظر از پلاسمید ...  بیشتر

بررسی انواع سیستم‌های بیان پروتئین نوترکیب، معرفی سلول‌هایS2 به‌عنوان یک سیستم بیانی کارآمد

جعفر وطن دوست؛ شکوفه حسن آبادی

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 169-182

چکیده
  امروزه با استفاده از مهندسی ژنتیک، پروتئین‌های نوترکیبمی‌توانند در حجم انبوه برای پاسخگویی به خواسته‌های فراوان صنعت تولید شوند. پروتئین‌هاینوترکیبمی‌توانند در سیستم‌های بیانی مختلفی بیان شوند و برحسب نوع پروتئین نوترکیب، این سیستم‌های بیانی می‌توانند عاری از سلول، بر پایه سلول پروکاریوتی یا یوکاروتی باشند. برای تولید پروتئین‌های ...  بیشتر

بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب (STxB) شیگلا دیسانتری تیپ 1 در موش سوری

حسین هنری؛ مهدی باران وند؛ محمدابراهیم مینایی

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1103-1112

چکیده
  زمینه و هدف: شیگلوز عفونت حادّ روده‌ای حاصل از شیگاتوکسین و توکسین‌های شبه شیگاست که توسط باکتری شیگلا و باکتری اشرشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) و اشرشیا انتروتوکسینوژنیک (ETEC) ایجادمی‌شود. این بیماری، میزان شیوع بالایی در جهان دارد و به‌عنوان یک عامل بیوتروریستی شناخته می‌‌شود. هدف از این مطالعه بررسی ایمنی‌زایی پروتئین نوترکیب ...  بیشتر