اثر استرس روانی مزمن کوتاه و میان مدت بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری در موش های صحرایی نر

حسین شیروانی؛ فاطمه رستم خانی؛ حمیرا زردوز

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 819-828

چکیده
  زمینه و هدف: استرس به خصوص نوع روانی مزمن موضوع مهم جامعه مدرن ما است. در این راستا در مطالعه حاضر اثر استرس روانی مزمن بر پارامترهای متابولیکی، هورمونی و رفتاری بررسی شده است. مواد و روش ها: نوع مطالعه حاضر مداخله ای تجربی می باشد. حیوانات به گروه های کنترل و آزمایش و سپس هر گروه به دو زیر گروه 15 و 30 روزه (در هر زیرگروه 7 سر) تقسیم شدند. ...  بیشتر

اثر نیکوتین بر میزان انسولین، گلوکز،پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

علیرضا فتحی؛ سیدابراهیم حسینی؛ لیلا صیادی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 263-270

چکیده
  زمینه و هدف: نیکوتین یکی از مواد مؤثر موجود در سیگار می‌باشد. نیکوتین برای مغز، سیستم های قلبی عروقی، تنفسی و بافت‌های مختلف بدن سمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نیکوتین بر آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروفایل لیپیدی، گلوکز و انسولین در موش‌های دیابتی شده انجام گرفت. ...  بیشتر

مقایسه اثرات شدّت‌های مختلف دویدن بر غلظت‌های پلاسمایی گلوکز و انسولین در افرادی با دو رده چاقی

آرزو تبریزی؛ مجید قلی پور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 93-105

چکیده
  زمینه و هدف: با توجّه به رابطه بین چاقی و دیابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزیابی واکنش‌های گلوکز و انسولین افراد چاق به شدّت‌های مختلف فعّالیّت ورزشی، تحقیق حاضر با طرح مقطعی اثرات فعّالیّت ورزشی متناوب با شدّت‌های مختلف را روی غلظت‌های گلوکز و انسولین در دانشجویان کم تحرّک مرد از دانشگاه صنعتی شریف با دو رده چاقی مورد آزمون ...  بیشتر

نقش گلوکز- انسولین- پتاسیم در درمان انفارکتوس حاد میوکارد: مقاله مروری

هدا عزیزی؛ فرحزاد جباری؛ محمود شبستری؛ مریم هاشمیان

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 206-216

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالا و مرگ‌ومیر بالای ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی باید به درمان آن توجه ویژه مبذول داشت. در حال حاضر درمان اصلی انفارکتوس میوکارد (MI) با بالارفتن قطعه ST، برقراری مجدد جریان خون از طریق حل لخته است. علاوه بر این درمان اساسی، عوامل فارماکولوژیک متعددی در طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این ...  بیشتر

تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر میزان گلوکز و لیپید های خون در موش صحرایی دیابتی نر

اسفندیار شریفی؛ مریم شاه امیرطباطبایی؛ مختار مختاری

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 148-157

چکیده
  زمینه و هدف: دیابت ملیتوس مهم ترین بیماری متابولیک انسان است که منجر به هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی می شود. از آن جا که گیاهان دارویی منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی هستند و عوارض جانبی آن ها نیز کمتر است، تاثیر عصاره آبی-الکلی دانه خرنوب بر غلظت گلوکز و چربی خون در موش صحرایی دیابتی نر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: ...  بیشتر

اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم

سیدعلیرضا حسینی کاخک؛ هادی یاراحمدی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ امیرحسین حقیقی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 108-115

چکیده
  زمینه و هدف: اشتها یکی از عوامل تاثیرگذار بر معادله انرژی دریافتی است و دارای سطوح مختلف کنترلی و تنظیمی می باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار احتمالی، فعالیت ورزشی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین بر اشتها، گلیسرول، گلوکز سرم و لاکتات سرم در مردان سالم می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تجربی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مصرف عدس پخته بر کنترل گلیسمیک و فراسنج های لیپیدی خون در بیماران دیابتی نوع دو

علیرضا ابدی؛ فریده طاهباز؛ محمدحسن انتظاری؛ حمیدرضا شمس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1387، ، صفحه 98-103

چکیده
  زمینه و هدف: اخیرا پژوهشگران مصرف غذاهای پرفیبر و دارای نمایه گلیسمی پایین را جهت کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی و کاهش فراسنج های لیپیدی پیشنهاد کرده اند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف عدس پخته به عنوان یکی از پرمصرف ترین غذاهای دارای نمایه گلیسمی پایین بر سطح گلوکز ناشتا و فراسنج های لیپیدی در بیماران دیابتی نوع 2 بوده ...  بیشتر