بهداشت محیط و محیط زیست
فرایند حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از پودر جلبک سبز اسپیروژیرا پرتیکالیس از محلول‌های آبی

الهام آسمان؛ حسین سیاف

دوره 24، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 165-171

چکیده
  اهداف: کاربرد جاذب‌های بیولوژیکی به‌صورت زنده و غیرزنده در حذف فلزات سنگین و ترکیبات سمی موجود در محلول‌های آبی و فاضلاب‌های صنعتی روشی بسیار مؤثر و اقتصادی است. در بین این جاذب‌ها، جلبک‌های سبز ظرفیت بسیار بالایی در جذب بیولوژیکی این مواد از خود نشان داده است. اسپیروژیرا پرتیکالیس جلبکی رشته‌ای است که به‌صورت توده‌های سبز رنگ ...  بیشتر

حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایت سمنان

سهند جرفی؛ نعمت‌اله جعفرزاده حقیقی‌فرد؛ محمدجواد احمدی؛ نرجس شاحیدر؛ حکیمه پورحسینی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 55-62

چکیده
  اهداف کروم شش ظرفیتی یکی از فلزات سنگین دارای سمیت بهداشتی و محیط‌زیستی است که از طریق فاضلاب‌های صنعتی وارد منابع پذیرندة آبی می‌شود. هدف از پژوهش فعلی تعیین کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت تهیه‌شده از معادن واقع در جنوب شرق سمنان در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول آبی سنتتیک بود. مواد و روش‌هاپس از اصلاح زئولیت به روش شیمیایی، متغیرهای ...  بیشتر

بررسی جذب کروم شش ظرفیتی با جاذب باگاس نیشکر فعال شده و تعیین ایزوترم ها و سینتیک جذب

افشین تکدستان؛ آزاده تشریفات؛ رویا مافی غلامی؛ آزاده اسلامی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 665-674

چکیده
  زمینه و هدف: از آنجایی که کروم شش ظرفیتی به مراتب آلاینده‌تر، سمی‌تر و خورنده‌تر از نوع سه ظرفیتی آن است،در این تحقیق کارایی جاذب باگاس نیشکر فعال شده به وسیله اسید استیک در حذف کروم شش ظرفیتی از آب سنتتیک آلوده به کرومبررسی و ایزوترم ها و سینتیک جذب تعیین شده است. روش بررسی:اثر پارامترهای pH، دمای محیط، زمان تماس، غلظت جاذب و اندازه ...  بیشتر