بررسی ترکیبات فنلی و ارزیابی ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی عصاره الکلی دو گیاه ناخنک و زبان گنجشک

فریبا زارعی؛ سوسن خسرویار

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 818-825

https://doi.org/10.21859/sums-2305818

چکیده
  اهداف در سال‌های اخیر، یافتن ترکیبات جدید با منشأ گیاهی در درمان و پیشگیری از بیماری‌ها، مدنظر محققان قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی توان آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی گیاهان ناخنک و زبان گنجشک است که در طب سنتی استفاده می‌‌شود.مواد و روش ها در این پژوهش، پس از تهیه عصاره اتانولی گیاهان ناخنک و زبان گنجشک به روش خیساندن، میزان ...  بیشتر

بررسی فعالـیت آنتـی‌اکـسیدانی عصـاره‌هـای مختـلف گیاه Artemisia Annua اطراف شهر بابل

محمود برادران؛ منوچهر اشرف پور؛ حکیمه رضایی؛ علی اصغر سفیدگر؛ حمزه شریفی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 529-539

چکیده
  زمینه و هدف: گیاهان، منبع مهمی برای آنتی‌‌اکسیدان‌ها هستند که استفاده‌ی از آن‌ها، می‌تواند به جلوگیری از تجمع رادیکال‌های آزاد به متابولیسم طبیعی سلول‌ها کمک‌کرده و از بیماری‌های مربوط به استرس اکسیداتیو جلوگیری‌‌کند. بنابراین مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین خواص آنتی-اکسیدانی عصاره‌های مختلف Artemissia Annua(A.A) انجام ‌شده ‌است. مواد ...  بیشتر