بررسی تاثیر عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان

پروانه سارانی علی آبادی؛ حامد سارانی؛ منصور فاضلی رستم پور؛ سودابه اعتمادی؛ علی رضا داشی پور؛ افسانه سرابندی؛ حسنیه حسینی

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 559-568

چکیده
  زمینه و هدف : شیوع چاقی در جهان با سرعتی تهدید کننده در تمام گروه های سنی در حال افزایش است به طوری که به یک مشکل جدی در سلامت عمومی تبدیل شده است. امروزه استفاده از گیاهان دارویی نسبت به سایر روش ها ی کنترل وزن بیش تر مورد توجه قرار گرفته است .چای سبز یکی از این گیاهان محسوب می شود که تا کنون پژوهش هایی نیز در مورد اثرات آن بر روی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان

سمیرا مخلصی؛ لیدا مقدم بنائم؛ نرگس علیان مقدم؛ کلثوم صفری؛ مینور لمیعیان

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 463-472

چکیده
  زمینه و هدف: کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده ، در بدو ورود ...  بیشتر