زنان و زایمان
اثربخشی آموزش خودمراقبتی کووید 19 بر سلامت عمومی مادران باردار آموزش خودمراقبتی کووید 19 بر سلامت عمومی

زهره محمدزاده تبریزی؛ مژده ناوی نژاد؛ معصومه شریف زاده؛ آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1401، ، صفحه 785-798

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن میزان استرس دوره بارداری و از طرفی همه‌گیری بیماری کووید 19 که به مخاطره افتادن سلامت عمومی زنان باردار می‌شود این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش خودمراقبتی در مورد بیماری کووید 19 بر سلامت عمومی زنان باردار انجام گردید مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی بر روی 84 نفر از بانوان باردار ...  بیشتر

تأثیر کلاس‌های آمادگی زایمان بر رضایت‌مندی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان فاطمیه شهر همدان در سال 1394

سیده زهرا معصومی؛ فاطمه شبیری؛ سیمین کریمی؛ قدرت‌الله روشنایی

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 578-589

چکیده
  اهداف رضایت زنان باردار یکی از متغیرهای مهم در سنجش کیفیت مراقبت‌های بهداشتی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه رضایت‌مندی زنان باردار در دو روش مشاوره آمادگی برای زایمان و مراقبت‌های ‌عادی در مراجعان درمانگاه پره‌ناتال بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1394-1393 انجام شد.مواد و روش ها پژوهش حاضر مطالعه کارآزمایی بالینی است که 170 زن باردار ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع زایمان و نگرش زنان باردارِ مراجعه-کننده به بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی در سال 1392

آزاده ایمانی؛ زهرا لاجوردی؛ سپیده مطهر؛ محبوبه رسولی؛ محمودرضا قدیمی؛ عبدالکریم چوبساز؛ شیرین رازقیان

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 310-319

چکیده
  زمینه و هدف: انجام عمل سزارین معمولاً محدود به مواردی است که زایمان از طریق مسیر طبیعی امکان‌پذیر نیست یا با خطرات جدی برای جنین و مادر همراه است. بنابراین، انتظار می‌رود، عمل سزارین موارد استفاده اندک و مشخصی داشته باشد و نرخ آن از حد معینی فراتر نرود. متاسفانه، امروزه شیوع سزارین در کشور بیشتر از حد قابل قبول آن گزارش می‌شود. فقدان ...  بیشتر