فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال

فاطمه عباسپور؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ رضا بهدری

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 219-226

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر روی CRP و TNF-α در دختران جوان 20 تا 30 سال بود.مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه تجربی،32 دختر جوان با دامنه سنی 20 تا30 سال به طور تصادفی به چهار گروه (کنترل، مکمل، تمرین، تمرین + مکمل) هشت نفره تقسیم شدند. میانگین و انحراف معیار وزن شرکت کنندگان ...  بیشتر

تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو

علی حیدریان پور؛ مریم کشوری

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 916-925

چکیده
  مقدمه: مطالعات مختلف نشان‌دهنده‌ی نقش عوامل التهابی در ایجاد و پیشرفت عوارض ناشی از دیابت هستند. در میان این بیومارکرهای التهابی CRP، سریع‌ترین واکنش‌دهنده‌ی فاز حاد است که افزایش می‌یابد و با درمان موفقیت‌آمیز سریع به حد طبیعی بازمی‌گردد. مطالعات متعددی اثر ضدالتهابی تمرین‌های ورزشی را در مطالعات مقطعی و طولی تأیید می‌کنند ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعال سی با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد

بهنام ایزدی؛ سیده نیلوفر موسوی؛ ریحانه عسکری کچوسنگی

دوره 23، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 782-787

https://doi.org/10.21859/sums-2305782

چکیده
  اهداف آپاندیسیت یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اورژانس‌های جراحی است. بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می‌گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس است و ارزش تشخیصی آزمایش‌ها همواره مورد بحث و تبادل‌نظر بوده است. هدف این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعال سی در تشخیص آپاندیسیت حاد است.مواد و روش ها مطالعه حاضر ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطح سرمی پروتئین فعالC با آپاندیسیت حاد در بیماران با علائم آپاندیسیت حاد

بهنام ایزدی؛ سیده نیلوفر موسوی؛ ریحانه عسکری کچوسنگی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 313-319

چکیده
  زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از شایع ترین و مهم ترین اورژانس های جراحی است و بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس بوده و ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعالC (CRP) در تشخیص آپاندیسیت حاد است. مواد و روش ...  بیشتر

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن

خاطره کمالی؛ آسیه عباسی دلویی؛ احمد عبدی؛ سید جواد ضیاء الحق؛ علیرضا براری

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 823-831

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر استئوکلسین غیرکربوکسیله، پروتئین واکنش­دهنده‌ی C و مقاومت انسولینی در زنان دارای اضافه وزن بود.     موادّ و روش­ها:  16 زن دارای اضافه وزن (وزن 28/2±19/73  کیلوگرم، سن 66/3±38/39 سال، قد 04/0±61/1 متر و شاخص توده‌ی بدنی 36/4±19/28 کیلوگرم بر متر مربع) به‌ ...  بیشتر

مقایسه اثر شیرسویا و شیرگاو بر شاخص های بیماری قلبی عروقی و آدیپوسایتوکین ها در زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید دارای اضافه وزن

راضیه چغاخوری؛ مجید محمدشاهی؛ کریم مولا؛ مهدی زارعی؛ فاطمه حیدری

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 1144-1153

چکیده
  زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است که با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی همراه است. آدیپوسیتوکین ها و hs-CRP نقش مهمّی در پاتوفیزیولوژی آرتریت روماتوئید و بیماری قلبی عروقی ناشی از آن دارد. از آن جایی که سویا و فیتواستروژن ها خواصّ ضدّالتهابی دارند؛ لذا، این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف شیر سویا در مقایسه با ...  بیشتر

رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C در بیماران CHD

نسیم شریف؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 431-440

چکیده
  زمینه و هدف: کاربرد روش های مقابله با استرس در بیماران عروق کرونر قلب می تواند منجر به تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح پروتئین واکنشگر C شود. ولی، پژوهشگران تا به حال به طور تجربی آن را مورد کنکاش قرار نداده اند. لذا، هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین راه های مقابله با استرس و بیومارکر پروتئین واکنشگر C و نیز یافتن راه های مقابله ای است؛که ...  بیشتر

اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2

بهرام رشیدخانی؛ تیرنگ رضانیستانی؛ شاهین رسولی؛ آتنا رمضانی؛ فریده طاهباز

دوره 17، شماره 4 ، آذر و دی 1389، ، صفحه 236-247

چکیده
  زمینه و هدف: تغییر و افزایش سطوح عوامل التهابی و گلیسمی یکی از مشکلات بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح نشانگرهای التهابی CRP،IL-6 و گلوکز ناشتا در این بیماران طراحی گردید. مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور کنترل شده بر روی 44 بیمار مبتلا به دیابت ...  بیشتر