بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده به روش هیدروترمال

سهراب گل‌محمدی؛ عبدالعظیم علی‌نژاد؛ افشین قادرپوری؛ نظام میرزایی؛ محمدحسین ساقی؛ منصور قادرپوری

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 680-687

چکیده
  اهداف پساب‌های حاصل از صنایع نساجی به دلیل اینکه حاوی آلاینده‌های آلی رنگ‌زاها هستند، منبع عمده آلودگی محیط زیست از نظر طیف وسیع آلاینده‌ها و پیچیدگی ساختار هستند. هدف این پژوهش تعیین کارایی فرایند فتوکاتالیستی نور خورشید در حذف رنگ‌زای اسید بلاک یک از محیط آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی سنتزشده است.مواد و روش ها این تحقیق ...  بیشتر

سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی(NZVI) و بررسی کارایی هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید – نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط های آبی

احمد رضا یاری؛ شهرام نظری؛ غریب مجیدی؛ سودابه علیزاده متبوع؛ اسرافیل عسگری؛ ایوب رستگار؛ سمانه دهقان

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 982-991

چکیده
  زمینه و هدف: رنگها مواد آلی، با ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و پایدار در محیط زیست می باشند و چنانچه بدون تصفیه وارد محیط زیست شوند باعث به خطر انداختن محیط زیست و سلامت انسان می شوند. هدف از این مطالعه سنتز نانو ذره و بررسی کارایی دو فرآیند هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید – نانو ذرات آهن صفر ...  بیشتر

بررسی تأثیر فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیوم/ آهن و آلومینیوم/ مس در حذف رنگ از فاضلاب رنگی

فرشید قنبری؛ اشرف مظاهری؛ فیاض مهدی پور؛ سیمین دخت میرشفیعیان؛ مهسا مرادی؛ هاجر شریفی ملکسری

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 716-725

چکیده
  زمینه و هدف: فاضلاب رنگی، منشاء اصلی آلودگی منابع آبی است و اگر بدون تصفیه به محیط زیست تخلیه شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر آن دارد. در سال‌های اخیر، به فرایند الکتروکواگولاسیون (EC) به‌عنوان یک روش مناسب برای تصفیه‌ی فاضلاب صنعتی توجه زیادی شده‌است. در این مطالعه، کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون بر حذف رنگ از فاضلاب طبیعی رنگ‌رزی ...  بیشتر

حذف رنگ اسید بلاک 1 از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن با ظرفیت صفر

فاطمه دارینی؛ سیده اعظم امینی محمدیه؛ حمیدرضا زارعی ثانی؛ محمدحسن ساقی

دوره 20، شماره 5 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 782-790

چکیده
  زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از فاضلاب خانگی و صنایع به آب های پذیرنده به پدیده اتروفیکاسیون، افزایش رنگ و کاهش اکسیژن محلول در آب های سطحی و رودخانه ها منجر می شود. علاوه بر این، رنگ ها دارای خاصیت سرطانزایی و جهش زایی می باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن ...  بیشتر