پرستاری
مقایسه آموزش خانواده محوربا فرد محور بر کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت نوع دو

مریم سادات کاتبی؛ اسیه مودی؛ فائزه دهقان؛ مینا قلعه نوئی

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 755-761

چکیده
  زمینه وهدف: دیابت یکی از شایع‌ترین و پرنفوذ‌ترین بیماری‌های مزمن است که محدودیت‌های زیادی در فعالیت‌‌های بیمار ایجاد می‌کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش بیمار‌محور با خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 انجام گرفت.مواد و روش‌ها:این پژوهش یک مطالعه شاهد‌دار تصادفی بود که بر روی75 بیمار دیابتی نوع دو مراجعه ...  بیشتر

تأثیر سه شیوه‌ی تمرینی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت CRP پلاسمای بیماران دیابتی نوع دو

علی حیدریان پور؛ مریم کشوری

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 916-925

چکیده
  مقدمه: مطالعات مختلف نشان‌دهنده‌ی نقش عوامل التهابی در ایجاد و پیشرفت عوارض ناشی از دیابت هستند. در میان این بیومارکرهای التهابی CRP، سریع‌ترین واکنش‌دهنده‌ی فاز حاد است که افزایش می‌یابد و با درمان موفقیت‌آمیز سریع به حد طبیعی بازمی‌گردد. مطالعات متعددی اثر ضدالتهابی تمرین‌های ورزشی را در مطالعات مقطعی و طولی تأیید می‌کنند ...  بیشتر

خودمراقبتی بیماران مبتلابه دیابت نوع دو

محبوبه فیروز؛ سید جواد حسینی؛ سیدرضا مظلوم؛ فرزانه حسن زاده؛ سید علی کیمیایی

دوره 22، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1018-1025

چکیده
  مقدمه وهدف:بیماری دیابت به عنوان یکی از بیماری های شایع اختلال متابولیسم، از معضلات بهداشت عمومی در جهان محسوب می شود. مهم ترین عامل زمینه ساز مرگ ومیر بیماران دیابتی عدم انجام خودمراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش کار:در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 108 بیمار مبتلا به دیابت ...  بیشتر

مقایسه اثرات حاد دو جلسه ورزش در آب با حجم های مختلف بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو

سید علیرضا حسینی کاخک؛ زهرا عطار نژاد؛ امیر حسین حقیقی

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 563-572

چکیده
  زمینه و هدف: آدیپونکتین آدیپوسایتوکینی است که در مقاومت به انسولین و دیابت نقش دارد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثرات دو جلسه متفاوت ورزش در آب بر آدیپونکتین و مقاومت انسولینی در زنان دیابتی نوع دو بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی با طرح تحقیق متقاطع هشت زن دیابتی نوع دو (سن 9/4 ±6/56 سال) به‌طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین (یک) با حجم ...  بیشتر