بارداری در شاخ فرعی رحم و پارگی متعاقب آن

ژیلا آگاه؛ آرش خامنه باقری؛ فرشته قراط

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 67-71

چکیده
  زمینه و هدف : حاملگی در شاخ فرعی رحم یک پدیده نادر ولی جدی در مامایی است که با پارگی رحم و مرگ و میر مادر همراه است. در این مقاله یک مورد بارداری در شاخ فرعی رحم در هفته 15 بارداری گزارش شده است. معرفی بیمار: خانم 33 ساله مولتی پار در هفته 15 بارداری با درد شدید شکمی به بیمارستان مراجعه و با تشخیص شکم حاد تحت عمل لاپاروتومی اورژانس قرار گرفت. ...  بیشتر