آموزش بهداشت
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به رسانه جمعی

فاطمه شیرازی؛ نوراله زاهدیان نصب؛ آزیتا جابری

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 163-176

https://doi.org/10.30468/jsums.2023.1554

چکیده
  زمینه و هدف: اعتیاد به رسانه‌های جمعی، یکی از آسیب‌های جدی در قرن اخیر است که ابزارهای متعددی برای سنجش آن طراحی و روان‌سنجی شده‌اند. با توجه به نقاط قوت و ضعف هرکدام از ابزارها، ابزاری موردنیاز است که با فرهنگ ایران هم‌خوانی داشته باشد تا در پژوهش‌های ایرانی به‌کار گرفته شود. از این رو در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه ساهین، ترجمه و ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
اثر بخشی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی(MBT-A) برکیفیت روابط خانواده و رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر

فریبا کریمی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ عبداله معتمدی

دوره 27، شماره 2 ، خرداد و تیر 1399، ، صفحه 257-265

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف آسیب به خود به عنوان یک عمل عمدی صدمه به خود بدون فکر به خودکشی تعریف می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی مبتنی بر ذهنی سازی بر افزایش کیفیت روابط خانواده و کاهش رفتار آسیب به خود در نوجوانان دختر انجام پذیرفت. مواد و روش ها پژوهش از نوع طرح های مداخله ای پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ...  بیشتر

روانشناسی و روانپزشکی
نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش بینی سبکهای تصمیم گیری نوجوانان

خدیجه فولادوند

دوره 26، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 727-737

چکیده
  زمینه و هدف: اگرچه مطالعات رابطه بین افسردگی و خودکارآمدی با تصمیم گیری را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما نقش این عوامل در انتخاب نوع سبکهای تصمیم گیری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش افسردگی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سبکهای تصمیم گیری در نوجوانان بود.روش کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این ...  بیشتر

پرستاری
ارتباط خودکارآمدی با سطح هموگلوبین گلیکوزیله در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد در سال 1394

سید جواد حسینی؛ محبوبه فیروز؛ سیدرضا مظلوم

دوره 25، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 716-722

چکیده
  مقدمه:یکی از بهترین معیارها جهت ارزیابی کنترل مناسب قندخون، اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله می باشد.جهت دست یابی به سطح مناسب از HbA1c راهکارهای غیردارویی همچون ارتقای خودکارآمدی توصیه می شود.در نتایج مطالعات قبلی تناقض در ارتباط بین خودکارآمدی با سطح HbA1c وجود دارد،لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با سطح HbA1c در نوجوانان ...  بیشتر

رابطه‌ی مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان

شهرام محمدخانی؛ حسن رضایی جمالویی

دوره 23، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 262-280

چکیده
  زمینه و هدف:باتوجهبهشیوع مصرفسیگار و قلیاندربیننوجوانانولزومشناخت مؤلفه‌هاوابعاداینرفتارهاجهتطراحیمداخلاتاثربخش،پژوهشحاضرباهدفتعیین پیش‌بینی کننده‌هایمصرفقلیان و سیگار در نوجوانان انجام شد. موادو روش‌­ها: با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای، 201 نفر از پسران دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهرستاننجف‌آباد ...  بیشتر

هنجاریابی پرسش‌نامه‌ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین

علی محمد نظری؛ سجاد امینی منش؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 603-611

چکیده
  زمینه و هدف:اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای ازجمله مشکلات رایج در نوجوانان است. باتوجه به نیاز پژوهشگران و متخصصان بالینی به یک ابزار سنجش پایا و معتبر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان­سنجی پرسش­نامه­ی اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام­شده­است. مواد و روش­ها:پژوهش حاضر ازنوع توصیفی است و به­روش تحلیل عاملی اکتشافی ...  بیشتر

اثربخشی گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف‌پذیری شناختی دختران نوجوان

مهدی روئین فرد؛ حسین شاره؛ الهام حقی

دوره 21، شماره 2 ، خرداد و تیر 1393، ، صفحه 226-240

چکیده
  زمینه و هدف: افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی رویکرد انعطاف‌پذیری در مواجهه با استرس نداشته و در به کارگیری مهارت‌های اجتماعی ضعف دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر گروه درمانگری شناختی- رفتاری هیمبرگ- بکر بر بهبود اضطراب اجتماعی و انعطاف-پذیری شناختی نوجوانان دختر انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این پژوهش آزمایشی، 24 نفر از ...  بیشتر

ارزشیابی آموزش در ارتقای رفتارهای سبک زندگی سالم دختران نوجوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی

موسی مهدی زاده؛ مهرالسادات مهدی زاده؛ نوشین پیمان

دوره 21، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1393، ، صفحه 164-174

چکیده
  زمینه و هدف: دوران نوجوانی، ارزشمندترین مرحله زندگی هر فرد است که در گذر از آن، زیربنای زندگی بزرگسالی پی ریزی می شود. رفتارهای تغذیه ای ناسالم و سبک زندگی کم تحرّک در نوجوانان، تهدیدی برای سلامت حال و آینده این گروه سنّی می باشد. هدف این مطالعه ارزشیابی آموزش رفتارهای سبک زندگی سالم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در نوجوانان می باشد. مواد ...  بیشتر

بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی

مهین دل آرا؛ فضل الله غفرانی پور؛ پرویز آزاد فلاح

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 59-68

چکیده
  زمینه و هدف: تصمیم گیری برای اتخاذ رفتار سلامتی فرآیندی است که مستلزم عبور از مراحل مختلف می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین مراحل تصمیم‌گیری دانش‌آموزان دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی، بر اساس مدل فرآیند اتخاذ احتیاط به مرحله اجرا درآمد. مواد وروش‌ها: در این مطالعه شبه تجربی، تعداد 317 دانش آموز دختر مبتلا به سندرم قبل از قاعدگی ...  بیشتر

عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی در نوجوانان پسر شهر سبزوار

محمد صفری؛ محمدرضا حامدی نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 55-66

چکیده
  زمینه و هدف: سلامتی انسان تا حدود زیادی بستگی به وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و به ویژه اضافه وزن یا کاهش وزن دارد. دوره نوجوانی از این حیث منحصر به فرد و ویژه می باشد، اما اطلاعات در مورد آمادگی جسمانی به خصوص در نوجوانان محدود می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با تاکید بر اضافه و کاهش ...  بیشتر