پرستاری
ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان

سعیده بت شکنان دهکردی؛ اعظم علوی؛ نرگس صادقی

دوره 30، شماره 4 ، مهر و آبان 1402، ، صفحه 490-501

چکیده
  زمینه و هدف: مشارکت پرستار و والدین در ارائه مراقبت خانواده‌محور یک مفهوم شناخته‌شده است .هوش هیجانی و شایستگی، پیش‌نیاز اساسی پرستاری مشارکتی مبتنی بر روابط متقابل حمایتی معرفی شده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین مشارکت والد پرستار با شایستگی و هوش هیجانی پرستاران بخش‌های کودکان صورت گرفت. مواد و روش­ها: این مطالعه ...  بیشتر

پرستاری
بررسی ارتباط هوش هیجانی با رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

سمیه رزم آرای؛ پویا حسین زاده؛ عبدالحسن کاظمی؛ شیوا حیدری؛ فاطمه حسن زاده؛ ثنا کاظمی

دوره 30، شماره 2 ، خرداد و تیر 1402، ، صفحه 177-192

چکیده
  زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر آموزش، عملکرد و کیفیت تعاملات بین افراد مختلف در یک جامعه تأثیر می‌گذارد. امروزه توجه به ابعاد مختلف هوش هیجانی و مدیریت صحیح آنها موضوع مهمی در مقوله مدیریت آموزشی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ارتباط هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی ...  بیشتر

مقایسة هوش هیجانی دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1393

زهرا تذکری؛ مریم نمادی وثوقی؛ آسیه موحدپور؛ هما علیزاده میراشرفی؛ مریم زارع؛ گیتی رحیمی

دوره 24، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 347-352

چکیده
  اهدافهوش هیجانی مجموعه‌ای از هیجان‌ها و توانمندی‌هایی است که قدرت مقابله و کنترل شخص را در رویارویی با مشکلات بالا می‌برد و سبب عملکرد مناسب در حیطه‌های مختلف از جمله موفقیت تحصیلی می‌شود. در این مطالعه هوش هیجانی دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هم مقایسه شد. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر مطالعه‌ا‌ی ...  بیشتر

بررسی ارتباط رضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های ویژه و اورژانس

معصومه فولادوندی؛ هاجر صادقی؛ مریم توفیقی؛ آذر اسدآبادی

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-8

چکیده
  زمینهوهدف: از مهم‌ترین عوامل در کیفیت عرضة هر چه ‌بهتر خدمات پرستاران به بیماران رضایت شغلی و هوش ‌هیجانی است که بی‌توجهی به آن در بلندمدت موجب بروز عصیان، کاهش حس مسئولیت، فرسودگی شغلی و ترک خدمت را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین، مطالعة حاضر،با هدفتعیین ارتباطرضایت شغلی با هوش ‌هیجانی در پرستاران بخش‌های اورژانس، به‌ویژه بیمارستان‌های ...  بیشتر

ارتباط هوش ‌هیجانی با سلامت عمومی و رفتار ایمنی کارکنان شرکت چاپ و نشر در سال 1393

محمد خندان؛ علیرضا کوهپایی؛ وجیهه مبینی‌زاده

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 63-70

چکیده
  اهدافیکی از کاربردهای نظام‌مند تحقیق روان‌شناختی رفتار انسان بررسی مسائل ایمنی است. با توجه به نقش هوش ‌هیجانی در سطح سلامت روان کارگران و پیشگیری از رفتارهای ناایمن و برای ارتقای سطح سلامتی جامعة کارگری، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هوش‌ هیجانی با سلامت ‌عمومی و رفتار ایمنی کارکنان صنعت چاپ و نشر در سال 1393 اجرا شد. مواد و روش‌هااینمطالعة ...  بیشتر

پیش‌بینی هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی براساس سبک‌های دلبستگی

نعیمه ناصرقلی بافقی؛ حمید ملایی؛ علی حسن‌زاده

دوره 23، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 398-405

چکیده
  اهداف باتوجه‌به اهمیت سبک‌های دلبستگی در شخصیت دانش‌آموزان، مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی آنان بر اساس سبک‌های دلبستگی صورت گرفته است.مواد و روش ها روش این مطالعه، همبستگی و جامعه‌ آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر دبیرستانی شهرستان بافق در سال تحصیلی 92-1391 بودند که تعداد 250 نفر با استفاده از جدول مورگان ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤلفه‌های هوش هیجانی بر اضطراب پرستاران شاغل در شهر سبزوار

علی وحیدی سبزوار؛ محسن کوشان؛ راضیه خسروراد؛ یاسر تبرائی؛ محمدرضا شگرف نخعی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 805-814

چکیده
  زمینه و هدف: پرستاران ازجمله افرادی هستند که همواره درمعرض آسیب­های ناشی از اضطراب قراردارند. این استرس­ها می­تواند روی ­سلامت روانی و نیز عملکرد پرستاران تأثیر منفی بگذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر وضعیت اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستان­های شهر سبزوار انجام شد. موادّ و روش­ها: در این مطالعه­ ...  بیشتر

نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فاطمه غلامی بورنگ؛ محمد مقدری؛ زکیه عادلی پور

دوره 22، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 160-168

چکیده
  زمینه و هدف: سلامت روانی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است. مولفه‌های هوش هیجانی به طور مستقیم بهداشت روانی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. ادراکات فرد از خودکارآمدی نیز بر سلامت روان وی مؤثّر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده‌های سلامت روان انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش با روش مقطعی ...  بیشتر

بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی مددکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران

علی گرمایی؛ منصور حکیم جوادی؛ سیده معصومه علوی؛ مسعود غلامعلی لواسانی

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 213-221

چکیده
  زمینه و هدف: دریافت هوش هیجانی به عنوان مجموعه‌ای از توانایی‌ها نشان از آموزش‌پذیر بودن آن دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در افزایش هوش هیجانی در مددکاران اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی بود. طرح تحقیق عبارت بود از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری

محسن کوشان؛ محمد سید احمدی؛ فهیمه کیوانلو

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 47-54

چکیده
  زمینه و هدف: هوش هیجانی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان های فرد است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری (تحول بخش- مبادله ای) مربیان تیم های ورزشی منطقه 9دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی و به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل مربیان مرد تیم های ورزشی منطقه 9 دانشگاه ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

علی خان زاده؛ راضیه خسروجردی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد و تیر 1386، ، صفحه 110-116

چکیده
  زمینه و هدف: نظریه هوش هیجانی دیدگاه جدیدی درباره پیش بینی عوامل موثر بر موفقیت و هم چنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می کند. بر اساس شواهد، افرادی که مهارت هیجانی دارند در هر حیطه ای از زندگی ممتاز هستند. با توجه به این که دانشجویان آینده سازان جامعه هستند،‌ هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان ...  بیشتر