روش های راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی

احمد اله آبادی؛ علی اکبر عظیمی؛ ناصر مهردادی؛ ابوالفضل رحمانی ثانی؛ علی ترابیان

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 33-40

چکیده
  زمینه و هدف: از میان روش های گوناگون تصفیه فاضلاب، نیزارهای مصنوعی به عنوان سیستم های موفق در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی شناخته شده اند و از نظر هزینه های انرژی و نیروی انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشند. تحقیقات زیادی در خصوص بازده نیزارها در تصفیه فاضلاب انجام شده است ولی درباره شرایط راه اندازی و بهره برداری آن ها اطلاعات موجود بسیار ...  بیشتر