تأثیر کوئرستین بر محور هیپوفیز-گناد، پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش صحرایی نر

فاطمه زهره؛ سمیا نصری؛ پریسا کریشچی

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 377-386

چکیده
  زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسّط رادیکال‌های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است. روش کار:در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به‌صورت داخل ...  بیشتر

اثر عصاره هیدروالکلی گل رازک (Humulus lupulus L.) بر میزان هورمون‌ها وسلول‌های دودمانی جنسی در موش‌‌‌های سوری نر بالغ

هادی توکلی کازرونی؛ سیدابراهیم حسینی؛ مهرداد شریعتی

دوره 21، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1393، ، صفحه 514-521

چکیده
  زمینه و هدف: رازک گیاهی با مصارف صنعتی و پزشکی است که در درمان برخی از بیماری‌ها از آن استفاده می‌نمایند. ناباروری یکی ازمسائل مهم پزشکی است که درمان آن با داروهای شیمیایی برای بیماران عوارض جانبی فراوانی بر جای می‌گذ‌‌ارد. با توجه به عوارض کم تر داروهای گیاهی، هنوز تحقیقات چندانی بر روی رازک انجام نشده است. لذا این مطالعه با هدف ...  بیشتر

اثر ضد باروری عصاره آبی- الکلی برگ گیاه پونه در موش صحرایی نر بالغ

مهرداد شریعتی؛ آرش اسفندیاری؛ مهرداد مدرسی؛ زهرا رحمانی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 34-41

چکیده
  زمینه و هدف: عرضه فراوان فرآورده‌های گیاهی با وسعت زیاد در جوامع بشری امروز، مطالعات بافتی و هورمونی را ایجاب می‌کند و آگاهی از اثرات آن‌ها می‌تواند کمک مؤثری به بهداشت باروری محسوب شود. با توجه به مصرف گیاه پونه در صنایع غذایی و دارویی به علت داشتن اثرات مفید درمانی، در این مطالعه اثرات عصاره آبی – الکلی این گیاه بر عملکرد محور ...  بیشتر

تاثیر اکسکاربازپین بر میزان FSH، LH و تستوسترون

زینب امیری؛ مهرداد مدرسی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1390، ، صفحه 13-20

چکیده
  زمینه و هدف: اکسکاربازپین به عنوان یک داروی جدید ضد صرع کاربرد فراوانی دارد. مطالعات الکتروفیزیولوژی نشان می دهد که این دارو باعث انسداد کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ، افزایش کارآیی غشاهای عصبی و مهار انتشار ایمپالس های سیناپسی می شود. با توجه به اثرات اکسکاربازپین در سیستم عصبی و ارتباط نزدیک نوروهورمونی این سیستم با تولید مثل ...  بیشتر

اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH در موش صحرایی نر نژاد ویستار

فاخر رحیم؛ قاسم ساکی؛ مجید جاسمی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 6-11

چکیده
  زمینه و هدف: تعداد اسپرم ها و قدرت باروری آن ها به سطح هورمون های آندروژنی خون وابسته است. بنابراین احتمال می رود که عصاره گیاه آب بشقابی بر سطح هورمون های موثر در روند اسپرماتوژنز اثر بگذارد. به همین منظور، مطالعه ای با هدف تعیین اثر عصاره الکلی گیاه آب بشقابی (Centella asiatica (L.) Urban.) بر غلظت سرمی تستوسترون، FSH و LH موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

عصاره گیاه صبر زرد (Aloe Vera) بر تغییرات هورمون های تستوسترون و گنادوتروپین در موش صحرایی نر بالغ

مختار مختاری؛ مهرداد شریعتی؛ صدف رستگار

دوره 16، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1388، ، صفحه 12-17

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به ویژگی های گیاه صبر زرد در کاهش میل جنسی، اختلال در قاعدگی و کاربردهای گسترده آن، اطلاعات اندکی در مورد تاثیر عصاره الکلی این گیاه بر عملکرد محور هیپوفیز-گناد وجود دارد. بنابراین در تحقیق حاضر، تاثیر احتمالی عصاره گیاه صبر زرد بر فرآیند باروری موش صحرایی جنس نر بررسی شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی ...  بیشتر

نقش سطح سرمی تستوسترون به عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده در پاسخ به درمان با کلومیفن در ناباروری مردان

مسعود عیسی پور؛ علیرضا حاکمی؛ کامیار اقبالی؛ ندا داوریاری

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1387، ، صفحه 20-25

چکیده
  زمینه و هدف: رایج ترین داروی مصرفی در ناباروری ایدیوپاتیک مردان، کلومیفن می باشد که نتایج درمانی آن متفاوت بوده و معیار قابل اعتباری جهت پیشگویی نتیجه درمان ارایه نشده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین سطح سرمی تستوسترون توتال صبحگاهی قبل از درمان با تغییرات ایجاد شده در اسپرموگرام بعد از درمان با کلومیفن انجام گرفت. مواد ...  بیشتر