روانشناسی و روانپزشکی
وضعیت نیم‌رخ حافظه (فعال، دیداری و شنیداری) در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و افراد سالم

مهشید طاهرزاده؛ ماه گل توکلی

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 560-567

چکیده
  زمینه و هدف  لوپوس اریتماتوی سیستمیک، یک بیماری خودایمن مزمن با علت‌شناسی ناشناخته می‌باشد. این بیماری، ارگان‌های متعددی؛ از جمله سیستم اعصاب مرکزی را درگیر می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت نیم‌رخ حافظه (فعال، دیداری و شنیداری) در افراد مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک و افراد سالم بود. مواد و روش‌ها بدین منظور 30 بیمار مبتلا ...  بیشتر

فیزیولوژی و فارماکولوژی
پیامدهای مواجهة مزمن رت‌های ماده با مرفین پیش از بارداری، بر حافظة فضایی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نر و ماده

ندا مولائی؛ مهدی صادق؛ محمدرضا پالیزوان؛ مهدیه موندنی زاده؛ نرگس السادات حائری

دوره 24، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 17-27

چکیده
  اهداف با توجه به افزایش سوءمصرف اپیوئیدها در بین زنان و آثار پاتوفیزیولوژیکی مواجهة مزمن اپیوئیدها بر مادران که ممکن است غیرمستقیم فرزندان آن‌ها را تحت تأثیر قراردهد، در این ‌مطالعه پیامدهای مصرف مزمن مرفین و ترک آن پیش از شروع بارداری بر حافظة فضایی، حافظة جتنابی و تمایل به مصرف مرفین فرزندان نسل اول بررسی شده است. مواد و روش‌ها ...  بیشتر

اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر یادگیری احترازی به‌دنبال القای ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی نر

علی شمسی زاده؛ غلامحسین حسن شاهی؛ علی روحبخش؛ فاطمه ایوبی؛ مهشید تهمتن

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 310-324

چکیده
  زمینه و هدف: ایسکمی گذرا در مغز موش باعث آسیب گسترده نورونی در مغز می شود؛ که به دنبال آن نقص در یادگیری و حافظه ایجاد می شود. در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر ورزش را بر یادگیری و حافظه فضایی به دنبال ایسکمی گذرای مغز در موش صحرایی بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250 تا 300 گرم بطور ...  بیشتر

اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

معصومه سلیمی؛ غلامحسین واعظی؛ حمید کلالیان مقدم؛ مهناز مصری پور علویجه

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 354-363

چکیده
  زمینه و هدف: بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات یادگیری و حافظه‌ای گردیده و بربرین‌هیدروکلراید، آلکالوئیدی با آثار متعدد ضددیابتی و آنتی‌اکسیدان می‌باشد. لذا این مطالعه با هدف تأثیر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات یادگیری و حافظه فضایی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین طراحی گردید مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، ...  بیشتر

اثر عصاره آبی- الکلی بذر گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه کوتاه‌مدت در موش سوری

محمود رفیعیان؛ محمدرضا حجتی؛ فاطمه تاجی

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 258-266

چکیده
  زمینه و هدف: بنگدانه اثرات گوناگون درمانی از جمله ضدتشنجی، خواب‌آوری و اختلال در ادراک دارد. با توجه به عدم بررسی اثر تزریق داخل صفاقی عصاره آبی الکلی گیاه بنگدانه بر یادگیری و حافظه به روش ماز آبی موریس، این مطالعه روی موش‌های سوری بالغ نژاد Balb/c اجرا شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 23 سر موش در 3 گروه تصادفی قرار گرفتند. گروه ...  بیشتر