فیزیولوژی و فارماکولوژی
مقایسه اثرات ضد تشنجی تجویز کاربامازپین (CBZ) و تحریک الکتریکی یک‌ طرفه با فرکانس پائین (LFS) در طی کیندلینگ ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی، در موش‌های صحرائی نر بالغ

رضا مقدسی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین؛ محمدرضا آخوند

دوره 27، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 594-603

چکیده
  زمینه و هدف  صرع، نوعی بیماری مزمن و چندعاملی همراه با تشنج‌های ناگهانی تکراری است. کاربامازپین، معمول‌ترین دارو برای درمان صرع می‌باشد. امروزه، استفاده از LFS نیز، به عنوان درمان جایگزین، در بیماران مقاوم به دارو مورد توجه می‌باشد؛ لذا در این کار تحقیقاتی، به مقایسه اثر LFS و کاربامازپین، طی صرع‌زایی هیپوکامپ پشتی با روش کیندلینگ ...  بیشتر

اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ یاسر معصومی؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 496-504

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه ...  بیشتر

بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

مهدی زارعی؛ محمد محمدزاده؛ سید مهدی بهشتی نصر

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 217-227

چکیده
  مقدمه و هدف: تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS: Low Frequency Stimulation) (کم‌تر از 5 هرتز) به عنوان یک راهکار درمانی مناسب برای معالجه صرع و تشنج‌های ناشی از آن؛ محسوب می‌شود. هر یک از الگوهای LFS اثرات متفاوتی بر تشنج‌های صرعی دارد. با توجه به این‌که الگویی از LFS که بتواند کاملاً این گونه تشنجات را مهار و سرکوب کند ارائه نشده است؛ در این تحقیق ...  بیشتر