ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با استفاده از مدل‌های گرافیکی و ریاضی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

علیرضا قربانی؛ جواد عظیمی وقار؛ مریم شهابیان فر؛ الهه کبیریان؛ محمدعلی یعقوبی فر؛ حسن یوسف زاده

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1401، ، صفحه 379-392

چکیده
  زمینه و هدف: طی سال‌های گذشته، هزینه خدمات بیمارستانی به‌شدت افزایش یافته است؛از این رو توجه به مدیریت صحیح هزینه‌ها در بیمارستان‌ها و ضرورت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود ناگزیر از به‌کارگیری تحلیل‌های اقتصادی هستیم. هدف مطالعه حاضر بررسی انواع کارایی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، قبل و بعد از استقرار ...  بیشتر

مدیریت آموزش
الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان

دوره 28، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 959-969

چکیده
  مقدمه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان یک‌نهاد مهم در نظام نوین درمان با استفاده از منابع مختلف، مسئولیت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت افراد جامعه را به عهده‌دارند. برای انجام این خدمت مهم لازم است که نیازهای آن‌ها به‌درستی تأمین شود. این مطالعه باهدف طراحی الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی انجام شد.روش کار: این پژوهش ترکیبی ...  بیشتر

آمار و اپیدمیولوژی
بررسی علل و پیامدهای ترخیص با رضایت شخصی بیماران بستری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد

یلدا روان شاد؛ محدثه گلسرخی؛ الهام بختیاری؛ عقیل الله کیخسروی؛ انوش اذرفر؛ ملیحه شجاع؛ محمد به آذین؛ سحر روان شاد؛ علیرضا قدسی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 183-188

چکیده
  زمینه و هدف  ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی، فرایندی است که طی آن بیمار بدون تکمیل دوره درمان با وجود توصیه‌های پزشکی، با میل خود بیمارستان را ترک می‌کند و می‌تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک معضل قابل‌توجه مدیران نظام سلامت باشد. از این رو این مطالعه با هدف بررسی فراوانی علل و پیامدهای ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماستان ...  بیشتر

بهداشت محیط و محیط زیست
بررسی اثربخشی گندزداهای رایج بر باکتری‌های جداشده از سطوح محیطی بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی

علیرضا محمدزاده؛ رقیه حجت پناه؛ سید علی سجادی؛ جلال مردانه؛ حسین نظامی؛ مهدی قاسمی

دوره 28، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 214-221

چکیده
  زمینه و هدف  عفونت‌های بیمارستانی، از مهم‌ترین مشکلات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند و سبب از دست دادن منابع اقتصادی، افزایش مدت‌زمان بستری بیماران و مرگ‌ومیر آن‌ها می‌گردند. استفاده صحیح و اصولی از گندزداها نقش مهمی در کاهش این عفونت‌ها دارند. در مطالعه حاضر، اثربخشی گندزداهای رایج در بخش‌های مختلف یک بیمارستان آموزشی ...  بیشتر

آموزش بهداشت
ارزیابی مطالعات سواد سلامت در ایران: یک مرور نظامند

داود رباط سرپوشی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ هادی علیزاده سیوکی؛ نوشین پیمان

دوره 25، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 793-807

چکیده
  سواد سلامت هم اکنون به عنوان یکی از اجزای مهم سلامت همگانی تلقی می شود و به دلیل ایفای نقشی مهم بر نحوه تصمیم گیری اشخاص در زمینه های مرتبط با سلامت، ارتقای سطح سلامت جامعه و بالا بودن کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است با توجه به اهمیت سطح سواد سلامت افراد جامعه و نقشی که آنها در ارتقای سلامت خود ...  بیشتر

سنجش تراز صداهای آزاردهنده در بخش‌های بالینی بیمارستان آموزشی درمانی بوشهر

مسلم محمدی؛ مسعود بحرینی؛ سینا دوبرادران؛ کامران میرزایی؛ شهره شهامت

دوره 23، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 902-909

چکیده
  اهداف سروصدا یکی از مؤلفه‌های مهم آلودگی محیط‌زیست است. بیمارستان‌‌‌ها در معرض آلودگی‌‌های صوتی قرار دارند؛ به گونه­‌ای که آثار منفی آن بر جنبه‌­های مراقبتی، بیماران و کارکنان بیمارستان تأیید شده است. این پژوهش با هدف تعیین شدت صوت در بخش‌‌‌های مختلف یک بیمارستان دانشگاهی بوشهر در سال 1394 انجام شده است. مواد و روش ها این ...  بیشتر

پاسخ‌گویی در ارائه خدمات سلامت: تجربه بیماران بستری در بیمارستانی آموزشی، درمانی و پژوهشی

مرجان وجدانی؛ مریم گودرزیان؛ زهرا رحیمی؛ سید احسان صفاری؛ مرضیه وجدانی؛ سمیرا فوجی؛ عارفه پورطالب

دوره 23، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 662-671

چکیده
  اهداف توجه به جنبه‌های غیرپزشکی در مراقبت سلامت یا پاسخگویی بیانگر چگونگی تجربه بیمار از خدماتی است که در طول دوره مراقبت دریافت می‌کند. این موضوع بارها مورد تأکید سازمان بهداشت جهانی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی وضعیت پاسخگویی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار است.مواد و روش ها ...  بیشتر

تخمین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی استان قم با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA)

محسن بارونی؛ احمد راهبر؛ علی ابزاره؛ هادی حمیدی پارسا

دوره 22، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 238-245

چکیده
  زمینه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره‌وری مصرف منابع در بیمارستان‌ها باشد. هدف این پژوهش، تعیین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم است. مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع مطالعات ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و تأمین اجتماعی استان کرمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC)

محمد حسین مهرالحسنی؛ تهمینه برفه

دوره 22، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 461-471

چکیده
  مقدمه: ارتقای کیفیّت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمارستانی، جز از طریق ارزیابی دقیق، در چارچوب مدیریّت علمی میسر نمی‌باشد. از آن جا که کارت امتیازی متوازن، یکی از ابزارهای ارزیابی می‌باشد، این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی‌درمانی و تأمین‌اجتماعی، با استفاده از این ابزار انجام پذیرفت. روش‌ بررسی: تحقیق حاضر به ...  بیشتر

بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی زاهدان در سال 1393

مهناز شهرکی پور؛ علیرضا براهویی؛ حبیب اله پیرنژاد؛ مهدی رضوانی امین؛ نازنین یوسفیان میاندواب؛ انعام الحق چرخت گرگیج

دوره 21، شماره 6 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 960-967

چکیده
  زمینه و هدف: استرس شغلی، به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش بهر‌ه‌وری سازمان‌ها مطرح بوده و به‌علت پیامدهای سوء آن بر سلامت افراد امروزه مورد توجه قرارگرفته‌است. لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اجزای استرس شغلی کارکنان اتاق عمل بیمارستان‌های آموزشی شهر زاهدان می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی بوده که در سال 1393 بر روی ...  بیشتر

بررسی رابطه هوش معنوی و فرسـودگی شغـلی کارکـنان بیـمارستان امام رضا (ع) مشهد

مسعود طاهری لاری؛ محمدرضا قمری؛ سیدسعید طباطبایی؛ مهدی نکوئی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 894-902

چکیده
  زمینه و هدف: کارکنان شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی همواره در معرض مواجهه با شرایط پر استرس کاری هستند که سلامت جسمی ،روانی واجتماعی آنان را تهدید نموده و منجر به کاهش بهره وری سازمانی وایجاد هزینه های گزافی برای افراد، سازمان ها و کلّ جامعه می گردد. از آن جا که هوش معنوی در بالا بردن ظرفیّت تحمّل و مقابله با فشارها ی گوناگون، ...  بیشتر

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در بیمارستان‌های شهر سبزوار در سال 1390

یاسر تبرائی؛ الهه حق گشایی؛ افسانه تکبیری؛ محمدعلی یعقوبی فر

دوره 20، شماره 2 ، خرداد و تیر 1392، ، صفحه 154-164

چکیده
  زمینه و هدف: در سازمان‌های ارائه‌کننده مراقبت بهداشتی بهبود فرهنگ ایمنی بیمار، اولین گام ضروری جهت کاهش خطاهای پزشکی و ارتقای ایمنی بیمار می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی فرهنگ ایمنی بیمار و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی، در ...  بیشتر

ویژگی‌های بالینی سالمندان پذیرش شده در بیمارستان نفت اهواز 1388-1389

سعید ابن سعیدی؛ مهشید فروغان؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ ضیاء قائم مقام فراهانی؛ احمد دلبری

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 85-95

چکیده
  زمینه و هدف: بار بیماری‌ها در دوره سالمندی بالا است و سالمندان درگیر بیماری‌های متعددی هستند که بسیاری از آن‌ها را راهی بیمارستان می‌کند. پژوهش حاضر با هدف ترسیم ویژگی‌های بالینی و وضعیت سالمندان نیازمند بستری در سرویس مراقبت‌های حاد در زمان پذیرش انجام شده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی از اسفند ماه 1388 تا اردیبهشت ماه ...  بیشتر