بررسی اثر ضد تشنجی عصاره‌ی هیدروالکلی برگ گیاه کاکوتی (Zizphoratenuior L.) بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول در موش سوری

حسین پیری؛ بنیامین علی محمدی؛ فاطمه سعیدی؛ فیروزه نادری؛ حسن اژدری زرمهری

دوره 23، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 151-160

چکیده
  زمینه و هدف: حدود نیم تا یک درصد از جمعیت جهان به بیماری صرع مبتلا هستند. تشنج، از مهمترین علایم صرع است که به­علت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی نورون­های مغز دیده­ می­شود. به­دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی، استفاده از داروهای گیاهی می­تواند جایگزین مناسبی برای کنترل تشنج به­کار رود. در این مطالعه، اثر ضد تشنجی عصاره­ی  ...  بیشتر

مطالعه اثر ضد تشنجی عصاره آبی آویشن بر کیندلینگ شیمیایی در موشهای سوری نر

سیمین نامور آغداش؛ رؤیا میرزایی

دوره 22، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 902-908

چکیده
  مقدمه: صرعیکی از شایع ترین اختلالات نورولوژیکی در دنیا می باشد. 2 - 5/0 درصد از جمعیت جهان از آن رنج می برند  که عواقب فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بوجود می آورد.  علیرغم وجود روش های رایج در درمان صرع، تحقیقات برای کشف داروهای جدید  ادامه دارد.  گیاهان دارویی در درمان صرع در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرند اما فقط تعداد ...  بیشتر

مقایسه‌ی تحریک‌پذیری نورون‌های هیپوکمپ در مراحل موضعی و عمومی تشنج‌های ایجاد شده به روش کیندلینگ در موش صحرایی

حمیرا مرادی چمه؛ سعید سمنانیان؛ مهیار جان احمدی؛ امیر شجاعی؛ اعظم عسگری؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 22، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 649-659

چکیده
  زمینه و هدف: کیندلینگ آمیگدال با تغییر در ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک سلول­های هرمی ناحیه­ی CA1هیپوکمپ همراه است. اما به­درستی مشخص نیست که بروز این تغییرات در طی روند کیندلینگ آمیگدال از چه زمانی و در کدام مرحله تشنجی رخ می­دهد. بنابراین، در این تحقیق ویژگی­های الکتروفیزیولوژیک نورون­های هرمی ناحیه­ی CA1 هیپوکمپ به دنبال ...  بیشتر

بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده NMDA در نواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، در طی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

ابوالفضل راد؛ سیدمهدی یهشتی نصر؛ حسن رامشینی

دوره 21، شماره 5 ، آذر و دی 1393، ، صفحه 711-718

چکیده
  زمینه و هدف: مینوسیکلین، دارای اثرات ضد التهابی و محافظت نورونی است. ازآنجایی که بین مرگ سلولی و تشنج، رابطه وجوددارد و ازطرفی بیان گیرنده‌ی NMDA به‌دنبال کیندلینگ افزایش‌می یابد، هدف ازاین مطالعه، بررسی اثر مینوسیکلین بر میزان بیان ژن گیرنده‌ی NMDA درنواحی هیپوکمپ و پیریفورم مغزی، درطی روند کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی می‌باشد. مواد ...  بیشتر

اثرات ضد تشنجی ناشی از اعمال تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین در ناحیه شکنج دندانه‌دار بر روند اکتساب کیندلینگ

امیر شجاعی؛ وحید شیبانی؛ خدیجه اسماعیل پور؛ یاسر معصومی؛ سیدجواد میرنجفی زاده

دوره 20، شماره 4 ، آذر و دی 1392، ، صفحه 496-504

چکیده
  زمینه و هدف: اخیراً تحریک با فرکانس پایین (LFS) به عنوان یکی از راه‌های ضد تشنجی در مورد سندرم‌های صرعی مقاوم به درمان از جمله صرع لوب گیجگاهی پیشنهاد شده است. تا کنون در اکثر مطالعات بالینی و تحقیقاتی ناحیه هدف برای اعمال LFS همان ناحیه کانون تشنج بوده است. با توجه به نقش ناحیه شکنج دندانه‌دار در گسترش تشنجات سیستم لیمبیک، در این مطالعه ...  بیشتر

بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

مهدی زارعی؛ محمد محمدزاده؛ سید مهدی بهشتی نصر

دوره 19، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1391، ، صفحه 217-227

چکیده
  مقدمه و هدف: تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS: Low Frequency Stimulation) (کم‌تر از 5 هرتز) به عنوان یک راهکار درمانی مناسب برای معالجه صرع و تشنج‌های ناشی از آن؛ محسوب می‌شود. هر یک از الگوهای LFS اثرات متفاوتی بر تشنج‌های صرعی دارد. با توجه به این‌که الگویی از LFS که بتواند کاملاً این گونه تشنجات را مهار و سرکوب کند ارائه نشده است؛ در این تحقیق ...  بیشتر

بررسی اثر مینوسایکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی

علی مقیمی؛ محمد محمدزاده؛ سیدمهدی بهشتی نصر

دوره 19، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1391، ، صفحه 14-25

چکیده
  زمینه و هدف: مینوسایکلین علاوه بر این‌که یک داروی ضد التهاب و آنتی‌بیوتیک است، دارای اثرات محافظتی سلول‌های عصبی نیز می‌باشد. با توجه به ارتباط تشنج با مرگ و میر سلولی و التهاب، هدف از این تحقیق بررسی اثر مینوسایکلین بر تشنج‌های ناشی از کیندلینگ در موش صحرایی است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 3 گروه موش صحرایی (18 سر) پس از جراحی ...  بیشتر

اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

اکبر پژهان؛ سید جواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده؛ آرش اکابری

دوره 18، شماره 4 ، آذر و دی 1390، ، صفحه 235-243

چکیده
  زمینه و هدف: اتانول به عنوان ضد تشنج و پیش برنده تشنج و در پاره ای موارد بی اثر بر تشنج معرفی شده است. در رابطه با مداخله اتانول بر نقش ضد تشنجی والپرویک اسید گزارشی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، نقش اتانول بر کارآیی داروی ضد تشنجی والپرویک اسید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، هشت گروه موش سوری در محدوده وزنی ...  بیشتر

نقش آنزیم اکتو ATPase بر روند کیندلینگ سریع مسیر پرفورنت در موش صحرایی نر

محمد جوان؛ سیدجواد میرنجفی زاده؛ مریم زراعتی؛ سیمین نامور

دوره 17، شماره 3 ، مهر و آبان 1389، ، صفحه 158-169

چکیده
  زمینه و هدف: علیرغم تحقیقات گسترده در زمینه صرع، هنوز مکانیسم اصلی ایجاد این اختلال ناشناخته است. با توجه به این که فعالیت آنزیم اکتو ATPase نقش مهمی در تبدیل ATP به AMP داشته و این ماده متعاقبا می تواند به آدنوزین تبدیل شود و نیز با در نظر گرفتن نقش آدنوزین به عنوان مهم ترین عامل ضد تشنج درون زا در مغز، در این تحقیق تاثیر مهار فعالیت اکتو ATPase ...  بیشتر

تاثیر تحریکات الکتریکی با فرکانس های پایین بر روند کیندلینگ مسیر پرفورنت و تغییرات فراساختاری ناحیه ژیروس دندانه دار در موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ علی جهان شاهی انور؛ یوسف صادقی؛ رضیه روحانی؛ عباس پیریایی؛ مریم زراعتی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1389، ، صفحه 96-107

چکیده
  زمینه و هدف: اعمال تحریک الکتریکی با فرکانس پایین (LFS) باعث ایجاد اثرات ضد تشنجی می شود. در این تحقیق، تاثیر فرکانس های مختلف LFS بر اثر ضد تشنجی آن با بررسی تغییرات رفتاری و فراساختاری در مدل صرعی کیندلینگ، مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، از 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 280-250 گرم استفاده شد. برای ...  بیشتر

بررسی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت ناحیه هیپوکمپ در موش صحرایی

سیدجواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده

دوره 15، شماره 3 ، مهر و آبان 1387، ، صفحه 129-137

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعات قبلی نقش گیرنده های آدنوزینی A2A را در گسترش تشنج های ناشی از کیندلینگ را به درستی روشن نکرده اند. در مطالعه حاضر با انسداد این گیرنده ها (توسط آنتاگونیست اختصاصی) نقش آن ها در تشنجات ناشی از کیندلینگ مسیر پرفورنت مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی موش های صحرایی انجام شد که 24 سر ...  بیشتر