تاثیر 8 هفته فعالیّت بدنی منتخب بر تعادل ایستا و توان هوازی بیماران زن دیابتی نوع 2

مریم فخاری؛ لیلی مهدیه

دوره 21، شماره 4 ، مهر و آبان 1393، ، صفحه 629-636

چکیده
  زمینه و هدف : دیابت، اختلال متابولیک مزمنی است که درنهایت، منجر به تحمیل عوارضی از جمله عوارض عصبی که باعث کاهش حس عمقی و تعادل و عوارض قلبی- عروقی می‌شود. فعالیت جسمانی در برنامه‌ی روزانه بسیارحایز اهمّیّت بوده و موجب بهبود حساسیّت به انسولین می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعالیت بدنی منتخب بر تعادل و توان هوازی بیماران زن ...  بیشتر

بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش آموزان پسر 14-12 ساله

هادی یاراحمدی؛ امیر حسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی نیا؛ مهدی زارعی

دوره 19، شماره 4 ، آذر و دی 1391، ، صفحه 371-381

چکیده
  زمینه و هدف: به‌منظور بهبود عادات مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی و نیز اتخاذ استراتژی های پیشگیرانه در راستای کاهش اپیدمی چاقی نوجوانی، ایجاد بینش بهتر در ارتباط با تعامل تغذیه و فعالیت بدنی نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سطح فعالیت بدنی و رفتارهای کم تحرک با الگوی رژیم غذایی در دانش‌آموزان پسر 12-14 ...  بیشتر

ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

محمدرضا حامدی نیا؛ سعید رضایی

دوره 11، شماره 3 ، مهر و آبان 1383، ، صفحه 34-40

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط فعالیت بدنی و درصد چربی بدن با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار است. به این منظور، 50 نفر از اعضای هیات علمی مرد دانشگاه (با سن 5.7 ± 37 سال، قد 6.9 ± 169 سانتی‌متر و وزن 13 ± 76 کیلوگرم) به روش غیرتصادفی انتخاب شدند. این تعداد نمونه 50 درصد حجم جامعه آماری را تشکیل می‌داد. ...  بیشتر